تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس جامعۀ مدنی لوگر از افغانستان بیرون شده‌است

موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی ولایت لوگر، کسی‌که چندی پیش از اتهام‌های آزار و اذیت جنسی کودکان و نوجوانان در ولوگر پرده برداشت، از افغانستان بیرون شده‌است.

وکیل مدافع موسی محمودی، امروز (جمعه، ۴دلو) به طلوع‌نیوز گفت که آقای محمودی به علت تهدیدهای امنیتی افغانستان را به‌گونۀ موقت ترک کرده‌است.

عباس عاصی، فعال جامعۀ مدنی لوگر در این باره گفت: « قضیه ها در هرجا وجود دارد، اما این ها هیچ ثبوتی ندارند که این قضیه ها در مکتب شده است یا در معارف شده است و از این مشکل هیچ چشم پوشی کرده نمی تواند که این چنین چیز ها در سطح افغانستان انجام نمی شود، این می شود در هرجا و منطقه امکانش است که شود.»

این در حالی است که بررسی‌های اتهام‌های آزار و اذیت جنسی ده‌ها کودک و نوجوان در لوگر در لوی سارنوالی هنوز پایان نیافته‌است و نهادهای دیگری نیز در این باره هیئت‌هایی را برای بررسی گماشته‌اند.

سید فرهاد اکبر، بزرگ قوم در لوگر اظهار داشت: « ما یک چند قضیه را تایید کرده ایم و تایید می کنیم که چند قضیه صورت گرفته است ولی در معارف لوگر تمام قضیه ها را رد می کنیم»

موسی محمودی، در حدود چهار ماه پیش گزارشی را همه‌گانی ساخت که برمبنای آن، ده‌ها کودک و نوجوان پسر در ولایت لوگر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. در پی همه‌گانی سازی این گزارش، آقای محمودی و یک همکارش از سوی امنیت ملی بازداشت شدند و پنج شب در بند بودند. پس از انتقادها، این دو فعال مدنی لوگر به کمیسیون حقوق بشر افغانستان سپرده شدند.

با این همه، شهروندان بر بررسی جدی و شفاف ادعاهای رییس جامعۀ مدنی لوگر تأکید دارند.

علیم داد علیم، فعال سیاسی اظهار داشت: « نهاد های مسوول دراین قمست مسوولیت قانونی شان را ادا کنند و به این مشکل به گونه جدی باید رسیده گی صورت بگیرد»

 

رییس جامعۀ مدنی لوگر از افغانستان بیرون شده‌است

با این همه، شهروندان بر بررسی جدی و شفاف ادعاهای رییس جامعۀ مدنی لوگر تأکید دارند.

Thumbnail

موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی ولایت لوگر، کسی‌که چندی پیش از اتهام‌های آزار و اذیت جنسی کودکان و نوجوانان در ولوگر پرده برداشت، از افغانستان بیرون شده‌است.

وکیل مدافع موسی محمودی، امروز (جمعه، ۴دلو) به طلوع‌نیوز گفت که آقای محمودی به علت تهدیدهای امنیتی افغانستان را به‌گونۀ موقت ترک کرده‌است.

عباس عاصی، فعال جامعۀ مدنی لوگر در این باره گفت: « قضیه ها در هرجا وجود دارد، اما این ها هیچ ثبوتی ندارند که این قضیه ها در مکتب شده است یا در معارف شده است و از این مشکل هیچ چشم پوشی کرده نمی تواند که این چنین چیز ها در سطح افغانستان انجام نمی شود، این می شود در هرجا و منطقه امکانش است که شود.»

این در حالی است که بررسی‌های اتهام‌های آزار و اذیت جنسی ده‌ها کودک و نوجوان در لوگر در لوی سارنوالی هنوز پایان نیافته‌است و نهادهای دیگری نیز در این باره هیئت‌هایی را برای بررسی گماشته‌اند.

سید فرهاد اکبر، بزرگ قوم در لوگر اظهار داشت: « ما یک چند قضیه را تایید کرده ایم و تایید می کنیم که چند قضیه صورت گرفته است ولی در معارف لوگر تمام قضیه ها را رد می کنیم»

موسی محمودی، در حدود چهار ماه پیش گزارشی را همه‌گانی ساخت که برمبنای آن، ده‌ها کودک و نوجوان پسر در ولایت لوگر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. در پی همه‌گانی سازی این گزارش، آقای محمودی و یک همکارش از سوی امنیت ملی بازداشت شدند و پنج شب در بند بودند. پس از انتقادها، این دو فعال مدنی لوگر به کمیسیون حقوق بشر افغانستان سپرده شدند.

با این همه، شهروندان بر بررسی جدی و شفاف ادعاهای رییس جامعۀ مدنی لوگر تأکید دارند.

علیم داد علیم، فعال سیاسی اظهار داشت: « نهاد های مسوول دراین قمست مسوولیت قانونی شان را ادا کنند و به این مشکل به گونه جدی باید رسیده گی صورت بگیرد»

 

هم‌رسانی کنید