Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس جمهور غنی: حکومت ۵۰۰ زندانی بیشتر طالبان را رها می‎سازد

رییس جمهور غنی در پیام اش به مناسبت عید ازتصمیم اش برای رهایی ۵۰۰ زندانی دیگر طالبان به عنوان یک اقدام نیک دربدل اعلام آتش بس ازسوی طالبان، خبر داد و گفت که مرحله رهایی آنان تا چهارم عید تکمیل خواهد شد.

به گفتۀ آقای غنی، با این رها شده‌گان ، شمار زندانیان رهاشده طالبان به پنج هزار و ۱۰۰ تن خواهد رسید.

آقای درسخنرانی اش اعلام کرد که تاکنون حکومت چهار هزار و ۶۰۰ زندانی طالبان را رها کرده است اما او بربنیاد قانون اساسی و قانون جزا صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی دیگر این گروه را ندارد.

او می گویدکه درباره چه گونه‎گی رهایی این ۴۰۰ تن مردم درلویه جرگه که به زودی برگزار خواهد شد تصمیم خواهند گرفت.

آقای غنی گفت: «در لیست ارائه شده از سوی طالبان ۴۰۰ تن زندانیانی است که در مورد رهایی آنان رئیس جمهور افغانستان بر مبنای قانون اساسی و قانون جزا، صلاحیت ندارد. اما این بدان معنی نیست که ما بخاطر رهایی تمامی این زندانیان پاسخ منفی بدهیم. من باید با ملت مشورت کنم و در بارۀ سرنوشت ۴۰۰ زندانی متذکره، لویه جرگه مشورتی را دعوت مینمایم، تا بر اساس مشوره نمایندگان مردم، ما در این خصوص فیصله کنیم. وی از شورای ملی خواست تا از رخصتی های تابستانی شان بخاطر برگزاری لویه جرگه صرف نظر نموده، دوباره به کابل برگردند.»

رییس جمهور از اعضای شورای ملی خواست که برای شرکت دراین جرگه از رخصتی های تابستانی شان دوباره به کابل بیایند.

رییس جمهور افزود: «این کار را به خاطری آن انجام می دهیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمام موانع فراراه صلح را از میان بردارد و تا چهارم عید ۵۰۰ طالب در بدل اسرای نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم ملکی که نزد طالبان می باشند، رها می شوند.»

آقای غنی همچنان ازاعلام آتش بس ازسوی طالبان استقبال کرد واز این گروه خواست که این آتش بس را تمدید کند و مذاکرات را با حکومت آغاز کنند تا درباره رهایی زندانیان بیشتر این گروه بحث شود.

او افزود: «بالای طالبان مکرراً صدا می کنم تا هرچه زودتر با تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان گفتگو ها را آغاز کنند. در جریان مذاکرات بالای زندانیانی باقی مانده نیز بحث و تصمیم گرفته خواهد شد.»

در همین حال، آقای غنی گفت که تهدید ویروس کرونا هنوزهم موجود است و مردم باید توصیه های صحی وزارت صحت عامه را در نظر بگیرند.

آقای غنی گفت: «به خاطر آسیب های اقتصادی که به اثر وضعیت پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور رونما گردیده است، میخواهم اطمینان بدهم که حکومت افغانستان برنامه های اقتصادی موثر را روی دست دارد تا از این وضعیت به زودترین فرصت انشاالله بیرون شویم و دوباره در همه بخش ها شاهد تحرک باشیم.»

رییس جمهور غنی: حکومت ۵۰۰ زندانی بیشتر طالبان را رها می‎سازد

آقای غنی می گوید که حکومت افغانستان برای بحث در باره ۴۰۰ زندانی جنجالی طالبان لویه جرگه برگزار می کند.

Thumbnail

رییس جمهور غنی در پیام اش به مناسبت عید ازتصمیم اش برای رهایی ۵۰۰ زندانی دیگر طالبان به عنوان یک اقدام نیک دربدل اعلام آتش بس ازسوی طالبان، خبر داد و گفت که مرحله رهایی آنان تا چهارم عید تکمیل خواهد شد.

به گفتۀ آقای غنی، با این رها شده‌گان ، شمار زندانیان رهاشده طالبان به پنج هزار و ۱۰۰ تن خواهد رسید.

آقای درسخنرانی اش اعلام کرد که تاکنون حکومت چهار هزار و ۶۰۰ زندانی طالبان را رها کرده است اما او بربنیاد قانون اساسی و قانون جزا صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی دیگر این گروه را ندارد.

او می گویدکه درباره چه گونه‎گی رهایی این ۴۰۰ تن مردم درلویه جرگه که به زودی برگزار خواهد شد تصمیم خواهند گرفت.

آقای غنی گفت: «در لیست ارائه شده از سوی طالبان ۴۰۰ تن زندانیانی است که در مورد رهایی آنان رئیس جمهور افغانستان بر مبنای قانون اساسی و قانون جزا، صلاحیت ندارد. اما این بدان معنی نیست که ما بخاطر رهایی تمامی این زندانیان پاسخ منفی بدهیم. من باید با ملت مشورت کنم و در بارۀ سرنوشت ۴۰۰ زندانی متذکره، لویه جرگه مشورتی را دعوت مینمایم، تا بر اساس مشوره نمایندگان مردم، ما در این خصوص فیصله کنیم. وی از شورای ملی خواست تا از رخصتی های تابستانی شان بخاطر برگزاری لویه جرگه صرف نظر نموده، دوباره به کابل برگردند.»

رییس جمهور از اعضای شورای ملی خواست که برای شرکت دراین جرگه از رخصتی های تابستانی شان دوباره به کابل بیایند.

رییس جمهور افزود: «این کار را به خاطری آن انجام می دهیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمام موانع فراراه صلح را از میان بردارد و تا چهارم عید ۵۰۰ طالب در بدل اسرای نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم ملکی که نزد طالبان می باشند، رها می شوند.»

آقای غنی همچنان ازاعلام آتش بس ازسوی طالبان استقبال کرد واز این گروه خواست که این آتش بس را تمدید کند و مذاکرات را با حکومت آغاز کنند تا درباره رهایی زندانیان بیشتر این گروه بحث شود.

او افزود: «بالای طالبان مکرراً صدا می کنم تا هرچه زودتر با تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان گفتگو ها را آغاز کنند. در جریان مذاکرات بالای زندانیانی باقی مانده نیز بحث و تصمیم گرفته خواهد شد.»

در همین حال، آقای غنی گفت که تهدید ویروس کرونا هنوزهم موجود است و مردم باید توصیه های صحی وزارت صحت عامه را در نظر بگیرند.

آقای غنی گفت: «به خاطر آسیب های اقتصادی که به اثر وضعیت پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور رونما گردیده است، میخواهم اطمینان بدهم که حکومت افغانستان برنامه های اقتصادی موثر را روی دست دارد تا از این وضعیت به زودترین فرصت انشاالله بیرون شویم و دوباره در همه بخش ها شاهد تحرک باشیم.»

هم‌رسانی کنید