Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات برکنار شد

منابع به طلوع نیوز می گویند که امام محمد وریماچ، رییس دبیر خانۀ کمیسیون مستقل انتخابات از سمتش، برکنار شده است.

به گفتۀ این منابع، آقای وریماچ به اتهام فساد امروز از سوی رییس جمهور غنی برکنار شده است.

آقای وریماچ در یازدهم ماه حوت سال گذشته، از سوی رییس جمهور غنی به این سمت گماشته شده بود.

این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری می گوید که رییس جمهور، پیش از چاشت امروز نشستی را با اشتراک اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در ارگ برگزار کرد.

در یک خبرنامۀ ارگ هرچند در بارۀ برکناری آقای وریماچ چیزی گفته نشده است، اما اذعان شده که رییس جمهور در این نشست، تأکید به وحدت و کار تیمی میان اعضای کمیسیون های انتخاباتی کرده است.

رییس جمهور هم چنان در این نشست، اطمینان داده است که در بخش های تأمین منابع مالی و امنیت برگزاری انتخابات، حکومت تدابیر لازم را روی دست دارد.

رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات برکنار شد

پس از رسانه‎یی شدن اختلاف‏ ها و موجودیت فساد در کمیسیون مستقل انتخابات، اکنون منابع می گویند که رییس جمهور، امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانۀ این کمیسیون را از سمتش برکنار کرده است.

تصویر بندانگشتی

منابع به طلوع نیوز می گویند که امام محمد وریماچ، رییس دبیر خانۀ کمیسیون مستقل انتخابات از سمتش، برکنار شده است.

به گفتۀ این منابع، آقای وریماچ به اتهام فساد امروز از سوی رییس جمهور غنی برکنار شده است.

آقای وریماچ در یازدهم ماه حوت سال گذشته، از سوی رییس جمهور غنی به این سمت گماشته شده بود.

این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری می گوید که رییس جمهور، پیش از چاشت امروز نشستی را با اشتراک اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در ارگ برگزار کرد.

در یک خبرنامۀ ارگ هرچند در بارۀ برکناری آقای وریماچ چیزی گفته نشده است، اما اذعان شده که رییس جمهور در این نشست، تأکید به وحدت و کار تیمی میان اعضای کمیسیون های انتخاباتی کرده است.

رییس جمهور هم چنان در این نشست، اطمینان داده است که در بخش های تأمین منابع مالی و امنیت برگزاری انتخابات، حکومت تدابیر لازم را روی دست دارد.

هم‌رسانی کنید