تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زلمی خلیل‌زاد برای فراهم کردن زمینه گفت‌وگوهای صلح به دوحه رفت

وزارت خارجه امریکا می‌گوید که زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به‌منظور فراهم کردن زمینه برای گفت‌وگوهای صلح به دوحه رفته‌است.

به گفته وزارت خارجه امریکا، قرار است آقای خلیل‌زاد پس از دیدار با نماینده‌گان طالبان در دوحه به کابل بیاید و با مقام‌های حکومت افغانستان دیدار کند.

این سفر خلیل‌زاد در حالی صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان و طالبان نبردهای شان را ازسر گرفته‌اند.

حکومت افغانستان می‌گوید که طالبان اراده‌یی برای صلح ندارند و به توافق صلح با امریکا متعهد نیستند.

روز گذشته، سرپرست ریاست امنیت ملی گفت که طالبان روابط شان را با گروه‌های تروریستی بیشتر کرده‌اند؛ برخلاف توافق صلح با امریکا. 

حکومت افغانستان هم‌چنان طالبان را مسوول حمله‌های مرگ‌بار اخیر در کابل و ننگرهار می‌داند؛ اما خلیل‌زاد می‌گوید که این حمله‌ها کار داعش است که برای تخریب روند صلح انجام شده‌است.

زلمی خلیل‌زاد برای فراهم کردن زمینه گفت‌وگوهای صلح به دوحه رفت

این سفر خلیل‌زاد در حالی صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان و طالبان نبردهای شان را ازسر گرفته‌اند.

Thumbnail

وزارت خارجه امریکا می‌گوید که زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به‌منظور فراهم کردن زمینه برای گفت‌وگوهای صلح به دوحه رفته‌است.

به گفته وزارت خارجه امریکا، قرار است آقای خلیل‌زاد پس از دیدار با نماینده‌گان طالبان در دوحه به کابل بیاید و با مقام‌های حکومت افغانستان دیدار کند.

این سفر خلیل‌زاد در حالی صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان و طالبان نبردهای شان را ازسر گرفته‌اند.

حکومت افغانستان می‌گوید که طالبان اراده‌یی برای صلح ندارند و به توافق صلح با امریکا متعهد نیستند.

روز گذشته، سرپرست ریاست امنیت ملی گفت که طالبان روابط شان را با گروه‌های تروریستی بیشتر کرده‌اند؛ برخلاف توافق صلح با امریکا. 

حکومت افغانستان هم‌چنان طالبان را مسوول حمله‌های مرگ‌بار اخیر در کابل و ننگرهار می‌داند؛ اما خلیل‌زاد می‌گوید که این حمله‌ها کار داعش است که برای تخریب روند صلح انجام شده‌است.

هم‌رسانی کنید