Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد دوباره به کابل آمد

چهار روز پس از امضای توافق صلح با طالبان، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، امروز (چهارشنبه، ۱۴حوت) به کابل آمد.

ریاست‌اجراییه می‌‎گوید که آقای خلیل‌زاد، با عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه دیداری داشته‌اند و دربارۀ «راه‌های تطبیق توافق‌نامه، مذاکرات بین‌الأفغانی، اعتمادسازی میان طرف‌ها و دست‌یافتن به صلح دایمی» و نیز اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، گفت‌وگو کرده‌اند.

در همین حال، دفتر حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین نیز می‌گوید که زلمی خلیل‌زاد، پس از چاشت امروز با آقای کرزی دیداری داشته‌است.

در خبرنامه‌یی که از سوی دفتر آقای کرزی نشر شده، آمده‌است که دوطرف در این دیدار دربارۀ گام‌های بعدی در راستای صلح گفت‌وگو کرده‌است.

سفر آقای خلیل‌زاد به کابل، چهار روز پس از امضای توافق صلح با طالبان انجام می‌شود. آقای خلیل‌زاد به نماینده‌گی از حکومت امریکا روز شنبه (۱۰حوت) پای توافق صلح با طالبان امضا کرد.

قرار است گفت‌وگوهای میان افغانان تا چند روز دیگر آغاز شوند – گفت‌وگوهایی که بربنیاد گفته‌های امریکا و طالبان، تا ده روز پس از امضای توافق صلح امریکا و طالبان آغاز شوند.

برای این گفت‌وگوها، حکومت افغانستان و سیاسیون نیز آماده‌گی می‌گیرند؛ چنان‌که چهره‌های نزدیک به عبدالله عبدالله می‌گویند که آنان در هماهنگی با دیگر احزاب و جریان‌های سیاسی هیئت گفت‌وگوکننده‌یی را آماده ساخته‌اند و اگر هیئت همه‌شمول ایجاد نشود، احتمال دارد که زمان برگزاری گفت‌وگوهای میان افغانان به تأخیر بیافتد.

اسدالله سعادتی، معاون دوم دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله بیان داشت: «راه حل این است که در این حالت آقای غنی آن اعتبار و مشروعیت را ندارد و اجماع ایجاد کرده نمی‌تواند راه حل این است که محوریتی که در این‌جا اینها نماینده‌گان خود شان را معرفی بکنند برای گفت‌وگو و آقای غنی هم نماینده خودش را.»

اما، صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که با تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی گفت‌وگوها جریان دارد و به‌زودی هیئت گفت‌وگوکننده اعلام خواهد شد: «با شمار زیادی از این‌ها مشوره کرده، مشورهای شان را ما گرفتیم و بسیار به‌زودی این لست نهایی می‌شود.»

 

زلمی خلیل‌زاد دوباره به کابل آمد

ریاست‌اجراییه می‌‎گوید که آقای خلیل‌زاد، با عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه دیداری داشته‌است.

تصویر بندانگشتی

چهار روز پس از امضای توافق صلح با طالبان، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، امروز (چهارشنبه، ۱۴حوت) به کابل آمد.

ریاست‌اجراییه می‌‎گوید که آقای خلیل‌زاد، با عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه دیداری داشته‌اند و دربارۀ «راه‌های تطبیق توافق‌نامه، مذاکرات بین‌الأفغانی، اعتمادسازی میان طرف‌ها و دست‌یافتن به صلح دایمی» و نیز اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، گفت‌وگو کرده‌اند.

در همین حال، دفتر حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین نیز می‌گوید که زلمی خلیل‌زاد، پس از چاشت امروز با آقای کرزی دیداری داشته‌است.

در خبرنامه‌یی که از سوی دفتر آقای کرزی نشر شده، آمده‌است که دوطرف در این دیدار دربارۀ گام‌های بعدی در راستای صلح گفت‌وگو کرده‌است.

سفر آقای خلیل‌زاد به کابل، چهار روز پس از امضای توافق صلح با طالبان انجام می‌شود. آقای خلیل‌زاد به نماینده‌گی از حکومت امریکا روز شنبه (۱۰حوت) پای توافق صلح با طالبان امضا کرد.

قرار است گفت‌وگوهای میان افغانان تا چند روز دیگر آغاز شوند – گفت‌وگوهایی که بربنیاد گفته‌های امریکا و طالبان، تا ده روز پس از امضای توافق صلح امریکا و طالبان آغاز شوند.

برای این گفت‌وگوها، حکومت افغانستان و سیاسیون نیز آماده‌گی می‌گیرند؛ چنان‌که چهره‌های نزدیک به عبدالله عبدالله می‌گویند که آنان در هماهنگی با دیگر احزاب و جریان‌های سیاسی هیئت گفت‌وگوکننده‌یی را آماده ساخته‌اند و اگر هیئت همه‌شمول ایجاد نشود، احتمال دارد که زمان برگزاری گفت‌وگوهای میان افغانان به تأخیر بیافتد.

اسدالله سعادتی، معاون دوم دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله بیان داشت: «راه حل این است که در این حالت آقای غنی آن اعتبار و مشروعیت را ندارد و اجماع ایجاد کرده نمی‌تواند راه حل این است که محوریتی که در این‌جا اینها نماینده‌گان خود شان را معرفی بکنند برای گفت‌وگو و آقای غنی هم نماینده خودش را.»

اما، صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که با تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی گفت‌وگوها جریان دارد و به‌زودی هیئت گفت‌وگوکننده اعلام خواهد شد: «با شمار زیادی از این‌ها مشوره کرده، مشورهای شان را ما گرفتیم و بسیار به‌زودی این لست نهایی می‌شود.»

 

هم‌رسانی کنید