تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

زلمی خلیل‌زاد پس از دیدار با غنی به مسکو رفت

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان پیش از چاشت امروز با رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه دیدار کرد.

دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌یی که به رسانه‌ها فرستاده می‌گوید این دیدار که در ارگ ریاست‌جمهوری انجام شده است و در آن آقای خلیل‌زاد در بارۀ سفرهایش به شماری از کشورهای منطقه و نیز در بارۀ سفرهای آینده اش معلومات داده است.

در خبرنامه آمده است: « رییس جمهور غنی ضمن ستایش از تلاش های نمایندۀ خاص وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان، گفت که حکومت افغانستان تیم هیات مذاکره کنندۀ خویش را در کنفرانس ژنیو اعلام کرد و ارادۀ ما برای تامین صلح در افغانستان جدی است.»

همزمان با این، سفارت امریکا در کابل، در یک خبرنامه می‌گوید که آقای خلیل‌زاد پس از دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی، برای گفت‌وگو در بارۀ صلح افغانستان به مسکو پایتخت روسیه رفت.

افغانستان

زلمی خلیل‌زاد پس از دیدار با غنی به مسکو رفت

سفارت امریکا در کابل، در یک خبرنامه می‌گوید که آقای خلیل‌زاد پس از دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی، برای گفت‌وگو در بارۀ صلح افغانستان به مسکو پایتخت روسیه رفت.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان پیش از چاشت امروز با رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه دیدار کرد.

دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌یی که به رسانه‌ها فرستاده می‌گوید این دیدار که در ارگ ریاست‌جمهوری انجام شده است و در آن آقای خلیل‌زاد در بارۀ سفرهایش به شماری از کشورهای منطقه و نیز در بارۀ سفرهای آینده اش معلومات داده است.

در خبرنامه آمده است: « رییس جمهور غنی ضمن ستایش از تلاش های نمایندۀ خاص وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان، گفت که حکومت افغانستان تیم هیات مذاکره کنندۀ خویش را در کنفرانس ژنیو اعلام کرد و ارادۀ ما برای تامین صلح در افغانستان جدی است.»

همزمان با این، سفارت امریکا در کابل، در یک خبرنامه می‌گوید که آقای خلیل‌زاد پس از دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی، برای گفت‌وگو در بارۀ صلح افغانستان به مسکو پایتخت روسیه رفت.

هم‌رسانی کنید