تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

زنان خوست از طالبان می‌خواهند تا از جنگ دست بردارند

شمار بزرگی از زنان در خوست روزسه شنبه (۲۲اسد) به مناسبت عید دریک گردهمایی زیر نام چادرهای عیدی صلح، با به سر کردن پرچم کشور به بهانه تجلیل از صدمین سالگرد استقلال کشور از طالبان خواستند که از جنگ دست بردارند.

زنان خوست می‌گویند که هیچ زن در کشور جنگجو نیست از همین رو طالبان باید بر زنان رحم کنند و به خواست‌های شان رسیده‌گی کنند.

نعمت بی‌بی، عضو شورای ولایتی خوست گفت:«زنان باید صدای خود را از چیزهای که آنان را آزار داده اند بلن کنند و هدف من از جنگ روان کشور است، جنگی که مادران ما را بیوه ساختند، آن جنگی که خواهران ما را بی برادر ساخت و جنگی که کودکان ما را بی سرپرست ساخت.»

خواست این زنان خوست از طالبان دست برداشتن از جنگ است.

سهیلا نوری، باشنده خوست گفت:« یکبار دیگر بالای هر دو جناح صدا می کنم که از جنگ دست بردارید و بالای مردم، زنان و بالای یتمان ما رحم کنید.»

درهمین حال، مقام‌های زن در خوست بر نقش زنان در انتخابات تاکید می‌ورزند و می‌گویند که زنان باید به پیمانه وسیع در انتخابات شرکت کنند.

محمد حلیم فدایی، والی خوست نیز که در این گردهمایی شرکت کرده است بر نقش زنان در گفت‌وگوهای صلح تاکید می‌ورزد.

محمدحلیم فدایی، والی خوست گفت:« ما در صلح نه تنها مردان بل نقش زنان هم را باید زنده نمایم.»

هر چند امیدواری‌ها برای رسیدن به صلح در مقایسه با هر زمان دیگر بیشتر شده است، اما تا کنون روشن نیست که در توافق صلح با طالبان از دست آوردها و حقوق زنان نگهداری خواهد شد یا نه.

افغانستان

زنان خوست از طالبان می‌خواهند تا از جنگ دست بردارند

زنان در خوست بر نقش آنان در انتخابات تاکید می‌ورزند و می‌گویند که طالبان باید از جنگ دست بردارند.

Thumbnail

شمار بزرگی از زنان در خوست روزسه شنبه (۲۲اسد) به مناسبت عید دریک گردهمایی زیر نام چادرهای عیدی صلح، با به سر کردن پرچم کشور به بهانه تجلیل از صدمین سالگرد استقلال کشور از طالبان خواستند که از جنگ دست بردارند.

زنان خوست می‌گویند که هیچ زن در کشور جنگجو نیست از همین رو طالبان باید بر زنان رحم کنند و به خواست‌های شان رسیده‌گی کنند.

نعمت بی‌بی، عضو شورای ولایتی خوست گفت:«زنان باید صدای خود را از چیزهای که آنان را آزار داده اند بلن کنند و هدف من از جنگ روان کشور است، جنگی که مادران ما را بیوه ساختند، آن جنگی که خواهران ما را بی برادر ساخت و جنگی که کودکان ما را بی سرپرست ساخت.»

خواست این زنان خوست از طالبان دست برداشتن از جنگ است.

سهیلا نوری، باشنده خوست گفت:« یکبار دیگر بالای هر دو جناح صدا می کنم که از جنگ دست بردارید و بالای مردم، زنان و بالای یتمان ما رحم کنید.»

درهمین حال، مقام‌های زن در خوست بر نقش زنان در انتخابات تاکید می‌ورزند و می‌گویند که زنان باید به پیمانه وسیع در انتخابات شرکت کنند.

محمد حلیم فدایی، والی خوست نیز که در این گردهمایی شرکت کرده است بر نقش زنان در گفت‌وگوهای صلح تاکید می‌ورزد.

محمدحلیم فدایی، والی خوست گفت:« ما در صلح نه تنها مردان بل نقش زنان هم را باید زنده نمایم.»

هر چند امیدواری‌ها برای رسیدن به صلح در مقایسه با هر زمان دیگر بیشتر شده است، اما تا کنون روشن نیست که در توافق صلح با طالبان از دست آوردها و حقوق زنان نگهداری خواهد شد یا نه.

هم‌رسانی کنید