تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

مأموریت پشتیبانی قاطع صدها «سربازخانه» در افغانستان می‎سازد

مأموریت پشتیبانی قاطع می‌گوید که برنامۀ ساخت‌وساز و ترمیم میدان‌های هوایی نظامی، کارخانه‌ها برای نگه‌داری هواپیماها و سربازخانه‌ها برای خلبانان و مهندسان نیروهای هوایی، تا یک‌سال دیگر آغاز می‌شود.

به‌گفتۀ مهندسان مأموریت پشتیبانی قاطع، این برنامه در میدان‌های هوایی مزار شریف و کندهار عملی خواهد شد.

هم‌زمان با آغاز تلاش‌ها برای سه‌برابرساختن نیروهای هوایی کشور، تلاش‌ها برای ایجاد سربازخانه‌ها برای خلبانان، کارخانه‌ها برای مهندسان و ساخت‌وسازهایی دیگر در میدان‌های هوایی نظامی کشور، نیز آغاز شده‌اند.

مأموریت پشتیبانی قاطع اکنون در مرحلۀ گردآوردی هزینه‌های این‌کار است و تا یک‌ماه دیگر کار طرح و نقشه‌کشی آن آغاز خواهد شد.

تامس لفین، مدیر برنامه‌هایی مهدنسی ناتو، می‌گوید: «ما کارهای طرح و مهندسی را در ماه جنوری ۲۰۱۸ آغاز می‌کنیم و این‌کار تا ماه سپتامبر و اکتوبر سال آینده ادامه خواهد داشت و پس‌از آن‌ کار ساخت‌وساز آغاز خواهد شد.»

این برنامه در میدان‌های هوایی مزار شریف و کندهار عملی خواهند شد.

الکس رایت، مشاور مهندسی، می‌گوید: «سهولت های زیرساختی برای پیش‌برد نیروهای هوایی به‌گونۀ موفقانه بسیار مهم است. زیرا وقتی هواپیما دارید، به‌جایی نیاز دارید که از آن نگه‌داری کنید و هم‌چنان مردمی‌که با این هواپیما سروکار دارند، به‌جای خوبی برای زیستن و کارکردن نیاز دارند.»

تا چند سال دیگر، شماری هواپیماهای نیروهای هوایی کشور، ازیک‌صدوبیست هواپیما و چرخ‌بال، نزدیک به چهارصد هواپیما وچرخ‌بال افزایش خواهند یافت.

هم‌‌گام با آن، شماری خلبانان و مهندسان نیز افزایش خواهند یافت، اما تا هنگامی‌که زیرساخت‌ها در میدان‌های هوایی نظامی گسترش نیابند، نیروهای هوایی نمی‌توانند پایدار بمانند.

افغانستان

مأموریت پشتیبانی قاطع صدها «سربازخانه» در افغانستان می‎سازد

قرار است صدها «سربازخانه» از سوی مأموریت پشتیبانی قاطع، برای نیروهای هوایی افغانستان ساخته شوند.

تصویر بندانگشتی

مأموریت پشتیبانی قاطع می‌گوید که برنامۀ ساخت‌وساز و ترمیم میدان‌های هوایی نظامی، کارخانه‌ها برای نگه‌داری هواپیماها و سربازخانه‌ها برای خلبانان و مهندسان نیروهای هوایی، تا یک‌سال دیگر آغاز می‌شود.

به‌گفتۀ مهندسان مأموریت پشتیبانی قاطع، این برنامه در میدان‌های هوایی مزار شریف و کندهار عملی خواهد شد.

هم‌زمان با آغاز تلاش‌ها برای سه‌برابرساختن نیروهای هوایی کشور، تلاش‌ها برای ایجاد سربازخانه‌ها برای خلبانان، کارخانه‌ها برای مهندسان و ساخت‌وسازهایی دیگر در میدان‌های هوایی نظامی کشور، نیز آغاز شده‌اند.

مأموریت پشتیبانی قاطع اکنون در مرحلۀ گردآوردی هزینه‌های این‌کار است و تا یک‌ماه دیگر کار طرح و نقشه‌کشی آن آغاز خواهد شد.

تامس لفین، مدیر برنامه‌هایی مهدنسی ناتو، می‌گوید: «ما کارهای طرح و مهندسی را در ماه جنوری ۲۰۱۸ آغاز می‌کنیم و این‌کار تا ماه سپتامبر و اکتوبر سال آینده ادامه خواهد داشت و پس‌از آن‌ کار ساخت‌وساز آغاز خواهد شد.»

این برنامه در میدان‌های هوایی مزار شریف و کندهار عملی خواهند شد.

الکس رایت، مشاور مهندسی، می‌گوید: «سهولت های زیرساختی برای پیش‌برد نیروهای هوایی به‌گونۀ موفقانه بسیار مهم است. زیرا وقتی هواپیما دارید، به‌جایی نیاز دارید که از آن نگه‌داری کنید و هم‌چنان مردمی‌که با این هواپیما سروکار دارند، به‌جای خوبی برای زیستن و کارکردن نیاز دارند.»

تا چند سال دیگر، شماری هواپیماهای نیروهای هوایی کشور، ازیک‌صدوبیست هواپیما و چرخ‌بال، نزدیک به چهارصد هواپیما وچرخ‌بال افزایش خواهند یافت.

هم‌‌گام با آن، شماری خلبانان و مهندسان نیز افزایش خواهند یافت، اما تا هنگامی‌که زیرساخت‌ها در میدان‌های هوایی نظامی گسترش نیابند، نیروهای هوایی نمی‌توانند پایدار بمانند.

هم‌رسانی کنید