تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سراج‌الدین حقانی: گفت‌وگوها نباید به معنی ترک راه جهاد تلقی شود

سراج‌الدین حقانی، معاون گروۀ طالبان می‌‎گوید در حالی‌که گفت‌وگوهای صلح یکی از راه‌های حل بحران افغانستان است، اما این گروه در ادامۀ جهاد و پیشرفت در توانایی‌های نظامی‌اش غفلت نخواهد کرد.

او در پیامی که به مناسبت پایان دورۀ آموزش گروهی از انتحاریان این گروه فرستاده‌است، تاکید ورزیده‌است که گفت‌وگوها دربارۀ صلح نباید به این معنا دانسته شوند که این گروه راه جهاد را ترک خواهد کرد.

در بخشی از پیام، حقانی می‌گوید: «ما گفت‌وگوها را راه حل می‌دانیم. سیاست شریعت نبوی یکی از راه‌های جهاد و مبارزه ما است؛ اما کسی سیاست و گفت‌وگوهای ما را به این معنا نگیرد که ما از جهاد و پیشرفت توانایی‌های نظامی خویش غافل شویم.»

ملا یعقوب، معاون گروه طالبان و مسؤول نظامی این گروه نیز در پیامی که به همین مناسبت فرستاده نیز می‌گوید: «با تمام توان کوشش می‌کنیم که نیروهای نظامی و جهادی امارت اسلامی بیشتر تقویت و نیرومند شوند.»

در همین حال، در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده‌است که به تازه گی گروهی زیر نام "حزب ولایت اسلامی" که مخالف گفت‌وگوهای صلح است، از بدنۀ طالبان جدا شده‌است و در بیرون از افغانستان تشکیلات ساخته‌است. 

ستار حسینی، عضو مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «هرگاه یک گروۀ اینان به صلح خوشبین می‌شوند، بلافاصله یک گروۀ دیگر را به جنگ آماده می‌سازند؛ چنانکه پسر حقانی نیز از ادامۀ جهاد گفت.»

این نخستین بار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایجاد این گروه ناراضی در میان طالبان از توافق صلح با امریکا پرده برداشته‌است، اما طالبان این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند که هیچ گروهی از آنان از دستورهای رهبری شان سرکشی نکرده‌است.

با این همه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته‌است که همین‌اکنون هراس‌افگنان خارجی به‌شمول ۶۵۰۰هراس‌افگن پاکستانی در افغانستان حضور دارند. در تصویری‌که از مراسم جنازه سه جنجگوی پاکستانی در خیبر پشتونخواه نشر شده‌است، نشان می‌دهد که این جنگ‌جویان روز چهارم عید پس از درگیری با نیروهای مرزی افغانستان در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا کشته شدند.

یکی از فرماندهان محلی خیبرپشتونخواه در این مراسم می‌گوید: «سه تن از دوستان ما به درجه عالی شهادت رسیدند که یکی از آن‌ها به وزیرستان شمالی تعلق داشت.»

شورای امنیت سازمان ملل متحد به این باور است که طالبان بیست و یک ولسوالی را به گونۀ کامل در ادارۀ شان دارند و شمار جنگ‌جویان طالبان را در افغانستان میان ۵۵ تا ۸۵ هزار تن گفته‌است.

در این گزارش آمده‌است که احتمالأ نماینده‌گان دفتر طالبان در قطر ماهانه ده هزار دالر امریکایی معاش می‌گیرند.

سراج‌الدین حقانی: گفت‌وگوها نباید به معنی ترک راه جهاد تلقی شود

در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده‌است که به تازه گی گروهی زیر نام "حزب ولایت اسلامی" که مخالف گفت‌وگوهای صلح است، از بدنۀ طالبان جدا شده‌است.

تصویر بندانگشتی

سراج‌الدین حقانی، معاون گروۀ طالبان می‌‎گوید در حالی‌که گفت‌وگوهای صلح یکی از راه‌های حل بحران افغانستان است، اما این گروه در ادامۀ جهاد و پیشرفت در توانایی‌های نظامی‌اش غفلت نخواهد کرد.

او در پیامی که به مناسبت پایان دورۀ آموزش گروهی از انتحاریان این گروه فرستاده‌است، تاکید ورزیده‌است که گفت‌وگوها دربارۀ صلح نباید به این معنا دانسته شوند که این گروه راه جهاد را ترک خواهد کرد.

در بخشی از پیام، حقانی می‌گوید: «ما گفت‌وگوها را راه حل می‌دانیم. سیاست شریعت نبوی یکی از راه‌های جهاد و مبارزه ما است؛ اما کسی سیاست و گفت‌وگوهای ما را به این معنا نگیرد که ما از جهاد و پیشرفت توانایی‌های نظامی خویش غافل شویم.»

ملا یعقوب، معاون گروه طالبان و مسؤول نظامی این گروه نیز در پیامی که به همین مناسبت فرستاده نیز می‌گوید: «با تمام توان کوشش می‌کنیم که نیروهای نظامی و جهادی امارت اسلامی بیشتر تقویت و نیرومند شوند.»

در همین حال، در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده‌است که به تازه گی گروهی زیر نام "حزب ولایت اسلامی" که مخالف گفت‌وگوهای صلح است، از بدنۀ طالبان جدا شده‌است و در بیرون از افغانستان تشکیلات ساخته‌است. 

ستار حسینی، عضو مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «هرگاه یک گروۀ اینان به صلح خوشبین می‌شوند، بلافاصله یک گروۀ دیگر را به جنگ آماده می‌سازند؛ چنانکه پسر حقانی نیز از ادامۀ جهاد گفت.»

این نخستین بار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایجاد این گروه ناراضی در میان طالبان از توافق صلح با امریکا پرده برداشته‌است، اما طالبان این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند که هیچ گروهی از آنان از دستورهای رهبری شان سرکشی نکرده‌است.

با این همه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته‌است که همین‌اکنون هراس‌افگنان خارجی به‌شمول ۶۵۰۰هراس‌افگن پاکستانی در افغانستان حضور دارند. در تصویری‌که از مراسم جنازه سه جنجگوی پاکستانی در خیبر پشتونخواه نشر شده‌است، نشان می‌دهد که این جنگ‌جویان روز چهارم عید پس از درگیری با نیروهای مرزی افغانستان در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا کشته شدند.

یکی از فرماندهان محلی خیبرپشتونخواه در این مراسم می‌گوید: «سه تن از دوستان ما به درجه عالی شهادت رسیدند که یکی از آن‌ها به وزیرستان شمالی تعلق داشت.»

شورای امنیت سازمان ملل متحد به این باور است که طالبان بیست و یک ولسوالی را به گونۀ کامل در ادارۀ شان دارند و شمار جنگ‌جویان طالبان را در افغانستان میان ۵۵ تا ۸۵ هزار تن گفته‌است.

در این گزارش آمده‌است که احتمالأ نماینده‌گان دفتر طالبان در قطر ماهانه ده هزار دالر امریکایی معاش می‌گیرند.

هم‌رسانی کنید