تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

سرازیرشدن سیلاب‌ها در کابل؛ ادارۀ هواشناسی: سیلاب‌ها شدید می‌شوند

در پی بارنده‌گی‌های پی‌درپی در کشور، بسیاری از بخش‌های کشور به ویژه شهر کابل امروز گواه سرازیرشدن سیلاب‌ها بودند.

این سیلاب‌ها، باشنده‌گان شهر کابل را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده‌است. در بسیاری از بخش‌های شهرکابل، شهروندان می‌گویند که آب داخل خانه‌های شان شده‌اند و نیز جاده‌ها به‌روی رفت‌وآمد بسته‌ شده‌اند.

همزمان با این، ادارۀ هواشناسی، از بارنده‌گی‌ها و سیلاب‌های شدید در ۲۲دو ولایت کشور هشدار داده‌است.

آمر پیشگویی‌های ادارۀ هواشناسی، اندازۀ این بارنده‌گی را از ۳۰ تا ۷۰ ملی متر می‌گوید که این پیش‌گویی تا روز چهارشنبه اعتبار دارد.

بربنیاد پیش‌گویی‌های ادارۀ هواشناسی، جبهۀ ابرهای سیاه از سوی غرب وارد کشور شده است و احتمال سرازیرشدن سیلاب‌های نیرومند در بیست ودو ولایت کشور می‌رود.

در همین حال، شهرداری کابل از بلند رفتن سطح آب دریای کابل هشدار می‌دهد و می‌گوید خانه‌هایی‌که به‌گونۀ خودسر در اطراف دریای کابل ساخته شده‌اند بیشتر در مقایسه به بخش‌های دیگر با تهدید فرو ریختن روبه‌رو استند.

بربنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، تاکنون شهروندان کشور در پانزده ولایت از سیلاب‌ها آسیب دیده‌اند.

بادغیس، فاریاب، سرپل، سمنگان، بامیان، غور، دایکندی، ارزگان، پکتیکا، خوست، لوگر، زابل، کابل، ننگرهار، بدخشان، هرات، فراه، هلمند، کندهار، کنر و نورستان از ولایت‌های استند که گواه سرازیرشدن سیلاب‌ها بوده‌اند.

افغانستان

سرازیرشدن سیلاب‌ها در کابل؛ ادارۀ هواشناسی: سیلاب‌ها شدید می‌شوند

همزمان با این، ادارۀ هواشناسی، از بارنده‌گی‌ها و سیلاب‌های شدید در ۲۲دو ولایت کشور هشدار داده‌است.

تصویر بندانگشتی

در پی بارنده‌گی‌های پی‌درپی در کشور، بسیاری از بخش‌های کشور به ویژه شهر کابل امروز گواه سرازیرشدن سیلاب‌ها بودند.

این سیلاب‌ها، باشنده‌گان شهر کابل را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده‌است. در بسیاری از بخش‌های شهرکابل، شهروندان می‌گویند که آب داخل خانه‌های شان شده‌اند و نیز جاده‌ها به‌روی رفت‌وآمد بسته‌ شده‌اند.

همزمان با این، ادارۀ هواشناسی، از بارنده‌گی‌ها و سیلاب‌های شدید در ۲۲دو ولایت کشور هشدار داده‌است.

آمر پیشگویی‌های ادارۀ هواشناسی، اندازۀ این بارنده‌گی را از ۳۰ تا ۷۰ ملی متر می‌گوید که این پیش‌گویی تا روز چهارشنبه اعتبار دارد.

بربنیاد پیش‌گویی‌های ادارۀ هواشناسی، جبهۀ ابرهای سیاه از سوی غرب وارد کشور شده است و احتمال سرازیرشدن سیلاب‌های نیرومند در بیست ودو ولایت کشور می‌رود.

در همین حال، شهرداری کابل از بلند رفتن سطح آب دریای کابل هشدار می‌دهد و می‌گوید خانه‌هایی‌که به‌گونۀ خودسر در اطراف دریای کابل ساخته شده‌اند بیشتر در مقایسه به بخش‌های دیگر با تهدید فرو ریختن روبه‌رو استند.

بربنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، تاکنون شهروندان کشور در پانزده ولایت از سیلاب‌ها آسیب دیده‌اند.

بادغیس، فاریاب، سرپل، سمنگان، بامیان، غور، دایکندی، ارزگان، پکتیکا، خوست، لوگر، زابل، کابل، ننگرهار، بدخشان، هرات، فراه، هلمند، کندهار، کنر و نورستان از ولایت‌های استند که گواه سرازیرشدن سیلاب‌ها بوده‌اند.

هم‌رسانی کنید