Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سعادتی: در عدم ابطال آرای اختلافی بازشماری آرا را نمی‌پذیریم

دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، می‌گوید که اگر ۳۰۰هزار رأی اختلافی ابطال نشود، این دستۀ انتخاباتی، آغاز دوبارۀ بازشماری آرا را نخواهد پذیرفت.

اسدالله سعادتی، معاون دوم این دستۀ انتخاباتی، امروز (جمعه، ۲۴عقرب) در یک نشست خبری در کابل، هشدار داد که هرگونه بازشماری آرا پیش از ابطال آرای مورد منازعه، انتخابات را به بحران خواهد برد.

این عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، تأکید کرد که هرگاه آرای درست و باطل پاکسازی شوند، سقف آرای راهنده‌گان به یک میلیون و ۵۰۰هزار رأی خواهد رسید.

این در حالی است که بدلیل اختلاف بر سر همین ۳۰۰هزار رأی، روند بازشماری آرا، دو روز پیش متوقف شد.

دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، تأکید دارد که این شمار آرا، آرای بدون بایومتریک استند و باید ابطال شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌‎گوید که باید نخست بررسی شود و سپس دربارۀ اعتباردهی و یا عدم اعتباردهی به این آرا تصمیم گرفته خواهد شد.

دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، امروز گفت که کمیسیون مستقل انتخابات در تلاش اعتباردهی این آرا است.

روند بازشماری آرا، هفتۀ پیش آغاز شد – اما دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل و گلبدین حکمتیار و نیز شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری این روند را تحریم کردند. در پی این تحریم و افزایش انتقادها، این روند متوقف شده‌است و معلوم نیست چه زمانی آغاز خواهد شد.

قرار است در حدود هشت‌هزار رأی در سراسر افغانستان بازشماری و تفتیش شوند.

۱۳۷هزار رأی قرنطین شده در دستگاه‌های شناخت بایومتریک، بیش از ۱۰۲هزدر رأی دیگری که بیرون از زمان رأی‌دهی به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده‌اند، ۵۰هزار رأیی‌که به گفتۀ برخی از دسته‌های انتخاباتی عکس و نشان انگشت تکراری رأی دهنده‌گان در آن‌ها شناسایی شده‌است، در حدود ۳۰۰صد هزار آرای اختلافی استند که روند اعلام نتایج را به چالش کشیده‌است.

سعادتی: در عدم ابطال آرای اختلافی بازشماری آرا را نمی‌پذیریم

این در حالی است که بدلیل اختلاف بر سر همین ۳۰۰ هزار رأی، روند بازشماری آرا، دو روز پیش متوقف شد.

تصویر بندانگشتی

دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، می‌گوید که اگر ۳۰۰هزار رأی اختلافی ابطال نشود، این دستۀ انتخاباتی، آغاز دوبارۀ بازشماری آرا را نخواهد پذیرفت.

اسدالله سعادتی، معاون دوم این دستۀ انتخاباتی، امروز (جمعه، ۲۴عقرب) در یک نشست خبری در کابل، هشدار داد که هرگونه بازشماری آرا پیش از ابطال آرای مورد منازعه، انتخابات را به بحران خواهد برد.

این عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، تأکید کرد که هرگاه آرای درست و باطل پاکسازی شوند، سقف آرای راهنده‌گان به یک میلیون و ۵۰۰هزار رأی خواهد رسید.

این در حالی است که بدلیل اختلاف بر سر همین ۳۰۰هزار رأی، روند بازشماری آرا، دو روز پیش متوقف شد.

دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، تأکید دارد که این شمار آرا، آرای بدون بایومتریک استند و باید ابطال شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌‎گوید که باید نخست بررسی شود و سپس دربارۀ اعتباردهی و یا عدم اعتباردهی به این آرا تصمیم گرفته خواهد شد.

دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، امروز گفت که کمیسیون مستقل انتخابات در تلاش اعتباردهی این آرا است.

روند بازشماری آرا، هفتۀ پیش آغاز شد – اما دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل و گلبدین حکمتیار و نیز شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری این روند را تحریم کردند. در پی این تحریم و افزایش انتقادها، این روند متوقف شده‌است و معلوم نیست چه زمانی آغاز خواهد شد.

قرار است در حدود هشت‌هزار رأی در سراسر افغانستان بازشماری و تفتیش شوند.

۱۳۷هزار رأی قرنطین شده در دستگاه‌های شناخت بایومتریک، بیش از ۱۰۲هزدر رأی دیگری که بیرون از زمان رأی‌دهی به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده‌اند، ۵۰هزار رأیی‌که به گفتۀ برخی از دسته‌های انتخاباتی عکس و نشان انگشت تکراری رأی دهنده‌گان در آن‌ها شناسایی شده‌است، در حدود ۳۰۰صد هزار آرای اختلافی استند که روند اعلام نتایج را به چالش کشیده‌است.

هم‌رسانی کنید