تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفیر اتحادیۀ اروپا: زنان باید بخش مهمی از گفت‌وگوهای صلح باشند

سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل، بر سهم‌گیری گستردۀ زنان در گفت‌وگوهای صلح تأکید می‌ورزد و می‌گوید زنان باید بخش مهمی از گفت‌وگوهای صلح باشند.

پیری مایدون می‌افزاید که زنان قربانی اصلی خشونت‌ها در افغانستان استند و نباید در گفت‌وگوهای صلح نادیده گرفته شوند: «توافق‌نامۀ صلح که زنان بخشی مهمی از روند گفت وگوها باشند، نسبت به توافق نامه‌یی ‌ه زنان در آن غایب باشند چهل درصد بیش‌تر فرصت موفقیت دارد.»

سفیر اتحادیۀ اروپا، این سخنانش را امروز(جمعه، ۲۰ثور) در مراسم گرامی‌داشت از «روز اروپا» در کابل بیان داشت. او این روز را به نام زنان افغانستان گرامی‌داشت کرد.

در این مراسم، شماری از مقام‌های اتحادیۀ اروپا، مسؤولان حکومت افغانستان و زنان شرکت کرده بودند.

در این میان، پاولا پمپلونی، معاون بخش آسیا پاسفیک اتحادیۀ اورپا برپشتیبانی مالی و سیاسی اتحادیه اروپا از زنان افغانستان تأکید کرد. او گفت که اتحادیۀ اروپا پشتیبانی‌اش را از زنان در افغانستان ادامه خواهد داد: «ما به پشتیبانی نیرومند مان از زنان افغانستان ادامه خواهیم داد. می‌توانید بگویید که این موضوع عنصر بسیار مهم در رابطه اتحادیه اروپا با افغانستان است، پشتیبانی ما تنها حمایت مالی نیست بل پشتیبانی نیرومند سیاسی نیز است.»

این در حالی است که تلاش‌های ایالات متحده برای کشانیدن طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان هم‌چنان ادامه دارند. ششمین دور گفت‌وگوهای زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان و نماینده‌گان گروه طالبان در دوحه، پس از نُه روز، شام روز گذشته پایان یافت.

هنگامی‌که روز چهارشنبه، خلیل‌زاد با نماینده‌گان طالبان سرگرم گفت‌وگو در قطر بود، مهاجمان طالبان دفتر «کونتر پارت» را که مربوط ایالات متحده می‌شود در کابل آماج قرار دادند. در این رویداد نُه تن کشته شدند و بیست تن دیگر زخمی شدند.

در مراسم امروز اتحادیۀ اروپا، زنان از ادامۀ این خشونت‌ها ابراز نکرانی کردند.

نبیله مصلح، معین وزارت امور زنان گفت: «حمله بر نهاد کونتر پارت در ماه مبارک رمضان بار دیگر ترس، ویرانی و کشته و زخمی شدن بی‌گناهان را برجا گذاشت و این حمله ظلم گروه هراس‌افگنی را نشان می‌دهد که ما با آن در رسیدن به یک معامله هستیم.»

با این همه، زنان در افغانستان سهم شان را گفت وگوهای صلح بسنده نمی‌دانند و نیز نگران از دست رفتن دست‌آوردهای بیش از یک دهه پسین استند.

سفیر اتحادیۀ اروپا: زنان باید بخش مهمی از گفت‌وگوهای صلح باشند

اتحادیۀ اروپا باور دارد که نقش گستردۀ زنان در گفت وگوهای صلح، فرصت پیروزی این روند را بیش‌تر می‌سازد.

تصویر بندانگشتی

سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل، بر سهم‌گیری گستردۀ زنان در گفت‌وگوهای صلح تأکید می‌ورزد و می‌گوید زنان باید بخش مهمی از گفت‌وگوهای صلح باشند.

پیری مایدون می‌افزاید که زنان قربانی اصلی خشونت‌ها در افغانستان استند و نباید در گفت‌وگوهای صلح نادیده گرفته شوند: «توافق‌نامۀ صلح که زنان بخشی مهمی از روند گفت وگوها باشند، نسبت به توافق نامه‌یی ‌ه زنان در آن غایب باشند چهل درصد بیش‌تر فرصت موفقیت دارد.»

سفیر اتحادیۀ اروپا، این سخنانش را امروز(جمعه، ۲۰ثور) در مراسم گرامی‌داشت از «روز اروپا» در کابل بیان داشت. او این روز را به نام زنان افغانستان گرامی‌داشت کرد.

در این مراسم، شماری از مقام‌های اتحادیۀ اروپا، مسؤولان حکومت افغانستان و زنان شرکت کرده بودند.

در این میان، پاولا پمپلونی، معاون بخش آسیا پاسفیک اتحادیۀ اورپا برپشتیبانی مالی و سیاسی اتحادیه اروپا از زنان افغانستان تأکید کرد. او گفت که اتحادیۀ اروپا پشتیبانی‌اش را از زنان در افغانستان ادامه خواهد داد: «ما به پشتیبانی نیرومند مان از زنان افغانستان ادامه خواهیم داد. می‌توانید بگویید که این موضوع عنصر بسیار مهم در رابطه اتحادیه اروپا با افغانستان است، پشتیبانی ما تنها حمایت مالی نیست بل پشتیبانی نیرومند سیاسی نیز است.»

این در حالی است که تلاش‌های ایالات متحده برای کشانیدن طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان هم‌چنان ادامه دارند. ششمین دور گفت‌وگوهای زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان و نماینده‌گان گروه طالبان در دوحه، پس از نُه روز، شام روز گذشته پایان یافت.

هنگامی‌که روز چهارشنبه، خلیل‌زاد با نماینده‌گان طالبان سرگرم گفت‌وگو در قطر بود، مهاجمان طالبان دفتر «کونتر پارت» را که مربوط ایالات متحده می‌شود در کابل آماج قرار دادند. در این رویداد نُه تن کشته شدند و بیست تن دیگر زخمی شدند.

در مراسم امروز اتحادیۀ اروپا، زنان از ادامۀ این خشونت‌ها ابراز نکرانی کردند.

نبیله مصلح، معین وزارت امور زنان گفت: «حمله بر نهاد کونتر پارت در ماه مبارک رمضان بار دیگر ترس، ویرانی و کشته و زخمی شدن بی‌گناهان را برجا گذاشت و این حمله ظلم گروه هراس‌افگنی را نشان می‌دهد که ما با آن در رسیدن به یک معامله هستیم.»

با این همه، زنان در افغانستان سهم شان را گفت وگوهای صلح بسنده نمی‌دانند و نیز نگران از دست رفتن دست‌آوردهای بیش از یک دهه پسین استند.

هم‌رسانی کنید