تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

سفیر ایران در کابل: تهران خواهان مشارکت طالبان در قدرت است

محمدرضا بهرامی، سفیر ایران در کابل می‌گوید که تهران خواهان سهم‌گیری و مشارکت طالبان در قدرت در افغانستان است اما به هیچ وجه موافق نیست که تمامی قدرت در دست طالبان باشد.

آقای بهرامی، در گفت‌وگویی با طلوع‌نیوز می‌افزاید طالبان باید در نظامی که در افغانستان وجود دارد یک‌جا شود، اما تصمیم نهایی را باید مردم افغانستان بگیرند: «ما موافق مشارکت طالبان در قدرت استیم، اما موافق این‌که همۀ قدرت بدست طالبان باشد به هیچ وجه نیستیم. تکلیف ما خیلی روشن است؛ ما می‌گویم ساختاری وجود دارد که می‌تواند طالبان در آن مشارکت داشته باشند؛ البته هرچیز وابسته به نظر مردم افغانستان است.»

این دیپلومات ایرانی، در واکنش به گفت وگوهای صلح افغانستان می‌گوید که تصویر آیندۀ این روند ناروشن است: «من میخواهم این مساله را روشن بکنم که عدم روشنایی تصویر آینده متوجه ما نشود، متوجه کسانی بشود که مدیریت این روند را برعهده داشتند. متوجه کسانی بشود که روند مشروعیت زایی طالبان را تبدیل به روند غیرقابل بازگشت کرده‌اند. متوجه کسانی بشود که نهادهای رسمی را با نوع رفتارشان تضعیف کرده‌اند و متوجه کسانی شود که یک رقابت منفی تولید کرده‌اند برای ارتباط با مجموعۀ طالبان.»

از سویی دیگر، رییس مجلس سنا نیز انتقاد می‌کند که جزییات گفت وگوهای صلح با مردم در میان گذاشته نمی‌شوند.

فضل الهادی مسلمیار می‌افزاید: «خواست ما از خلیل‌زاد این است که مأموریت تو برای افغانستان است، برای صلح افغانستان است و ما مردم افغانستان هستیم! دیروز بچه کاکای من شهید شد، از تو نشد! بدنامی این ملک برای ما می‌شود، برای تو نمی‌شود! و تو برای ما دسیسه می‌‎سازی...»

در این میان، در اوج تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، مایک پومپیو، وزیر خارجۀ امریکا، ایران را مسؤول بم‌گذاری روز دهم ماه جوزا در منطقۀ پل‌چرخی کابل می‌داند که در آن چهار غیرنظامی جان باختند و چهار سرباز امریکایی زخم برداشتند.

اما، سفارت ایران در کابل اتهام دست داشتن در بم‌گذاری کابل را بی‌بنیاد می‌داند.

با این همه، حکومت افغانستان تاکنون دربارۀ این گفته‌های سفیر ایران و نیز اتهام دست داشتن ایران در بم‌گذاری کابل، واکنشی نشان نداده‌است.

افغانستان

سفیر ایران در کابل: تهران خواهان مشارکت طالبان در قدرت است

از سویی دیگر، رییس مجلس سنا نیز انتقاد می‌کند که جزییات گفت وگوهای صلح با مردم در میان گذاشته نمی‌شوند.

تصویر بندانگشتی

محمدرضا بهرامی، سفیر ایران در کابل می‌گوید که تهران خواهان سهم‌گیری و مشارکت طالبان در قدرت در افغانستان است اما به هیچ وجه موافق نیست که تمامی قدرت در دست طالبان باشد.

آقای بهرامی، در گفت‌وگویی با طلوع‌نیوز می‌افزاید طالبان باید در نظامی که در افغانستان وجود دارد یک‌جا شود، اما تصمیم نهایی را باید مردم افغانستان بگیرند: «ما موافق مشارکت طالبان در قدرت استیم، اما موافق این‌که همۀ قدرت بدست طالبان باشد به هیچ وجه نیستیم. تکلیف ما خیلی روشن است؛ ما می‌گویم ساختاری وجود دارد که می‌تواند طالبان در آن مشارکت داشته باشند؛ البته هرچیز وابسته به نظر مردم افغانستان است.»

این دیپلومات ایرانی، در واکنش به گفت وگوهای صلح افغانستان می‌گوید که تصویر آیندۀ این روند ناروشن است: «من میخواهم این مساله را روشن بکنم که عدم روشنایی تصویر آینده متوجه ما نشود، متوجه کسانی بشود که مدیریت این روند را برعهده داشتند. متوجه کسانی بشود که روند مشروعیت زایی طالبان را تبدیل به روند غیرقابل بازگشت کرده‌اند. متوجه کسانی بشود که نهادهای رسمی را با نوع رفتارشان تضعیف کرده‌اند و متوجه کسانی شود که یک رقابت منفی تولید کرده‌اند برای ارتباط با مجموعۀ طالبان.»

از سویی دیگر، رییس مجلس سنا نیز انتقاد می‌کند که جزییات گفت وگوهای صلح با مردم در میان گذاشته نمی‌شوند.

فضل الهادی مسلمیار می‌افزاید: «خواست ما از خلیل‌زاد این است که مأموریت تو برای افغانستان است، برای صلح افغانستان است و ما مردم افغانستان هستیم! دیروز بچه کاکای من شهید شد، از تو نشد! بدنامی این ملک برای ما می‌شود، برای تو نمی‌شود! و تو برای ما دسیسه می‌‎سازی...»

در این میان، در اوج تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، مایک پومپیو، وزیر خارجۀ امریکا، ایران را مسؤول بم‌گذاری روز دهم ماه جوزا در منطقۀ پل‌چرخی کابل می‌داند که در آن چهار غیرنظامی جان باختند و چهار سرباز امریکایی زخم برداشتند.

اما، سفارت ایران در کابل اتهام دست داشتن در بم‌گذاری کابل را بی‌بنیاد می‌داند.

با این همه، حکومت افغانستان تاکنون دربارۀ این گفته‌های سفیر ایران و نیز اتهام دست داشتن ایران در بم‌گذاری کابل، واکنشی نشان نداده‌است.

هم‌رسانی کنید