تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سفیر ایران در کابل: از سخنان روحانی برداشت نادرست شده‌است

به دنبال انتقادهای سخت از سخنان حسن روحانی، رییس جمهور ایران دربارۀ ساخت و ساز بندهای آب در افغانستان، سفیر ایران در کابل می‏ گوید که سخنان آقای روحانی، برداشت دقیق نشده است.

محمد رضا بهرامی، سفیر ایران در کابل در گفت وگو با طلوع نیوز، تأکید می‎ورزد که ایران به منافع ملی افغانستان حرمت می‎گذارد و هدف رییس جمهور این کشور، چیزی نبوده است که در افغانستان برداشت شده است.

وی در این باره می افزاید: «آن چه از مطالب جناب رییس جمهور روحانی برداشت شد، لزومأ چیزی نیست که هدف ایشان بود؛ ایشان دارد دربارۀ یک چالش منطقه یی صحبت می کند، راجع به یک بحران منطقه یی صحبت می کند، راجع به این صحبت می کند که ما همه یک خانواده ایم و باید یک خانوادۀ قوی تر باشیم.»

آقای بهرامی مدیریت آب را حق هر کشور می داند، اما می گوید پدیده‎ های ملی برای بهبود روابط کشورها، باید به کار گرفته شوند.

سفیر ایران در کابل در ادامه بیان داشت: «اگر ما، نوع نگاۀ مان را نسبت به این اتفاقات، در چارچوب تعامل، همکاری و آن اصطلاح معروف بُرد-بُرد قرار بدهیم، ضمن حفظ منافع ملی هر کشور، طبیعتأ نتایجی که در انتها نصیب همۀ کشورهایی که درگیر آن موضوع استند، خواهد شد... منافعی است که همه را قانع می کند.»

این درحالی است که چند روز پیش، حسن روحانی، رییس جمهور ایران در واکنش به ساخت و ساز بندهای آب در افغانستان، گفته بود: «احداث سدهای متعدد در افغانستان و بندها؛ کجکی، کمال خان، سلما و دیگر سدها و بندها در شمال و جنوب افغانستان، بر استان خراسان ما، و سیستان و بلوچستان ما تأثیرگذار است.»

این سخنان رییس جمهور ایران واکنش های تندی را برانگیخت... تا جایی که شماری از شهروندان کشور این سخنان  را دخالت مستقیم ایران به امور داخلی افغانستان می خوانند.

عمادالدین، باشندۀ ولایت بدخشان در این باره می‎گوید: «عوض آن که از افغانستان تشکری کنند - افغانستانی که بیشتر آب هایش به پاکستان و ایران سرازیر می شود - در امور داخلی ما مداخله می کنند.»

کامران، باشندۀ کابل نیز بیان داشت: «رییس جمهور ایران، آب‏ها را گویا حق خود می داند، در حالی حق ما است.»

چالش‎های محیط زیستی که ایران از آن سخن می زند، بر بنیاد سنجش‎های حکومت افغانستان، بیش از همه افغانستان را زیان مند ساخته است و یکی از علت‏های آن، ساخت و ساز ده‏ها بند در ایران گفته می شود.

 بصیر عظیمی، معین وزارت انرژی و آب در این باره اظهار داشت: «اثرهایی وحشتناک زیست محیطی در بعضی از نقاط، مثل نمکزار ولسوالی غوریان، در ولایت فراه، چخانسور، کنگ و ولایت نیمروز، این اثرات زیست محیطی منفی بیشتر افغانستان را متضرر ساخته است.»

در حال حاضر، کار ساخت و ساز بندهای کمال خان در نیمروز، کجکی در هلمند و بخش آباد در فراه ادامه دارد.

 اما بررسی‏ها نشان می دهند دریای هلمند ظرفیت ایجاد ۱۸ بند را دارد.

سفیر ایران در کابل: از سخنان روحانی برداشت نادرست شده‌است

آقای بهرامی می‎افزاید که رییس جمهور روحانی، هنگامی دربارۀ بندهای افغانستان سخن زد که معضل گرد و غبار را به عنوان یک بحران منطقه یی مطرح می‎کرد.

Thumbnail

به دنبال انتقادهای سخت از سخنان حسن روحانی، رییس جمهور ایران دربارۀ ساخت و ساز بندهای آب در افغانستان، سفیر ایران در کابل می‏ گوید که سخنان آقای روحانی، برداشت دقیق نشده است.

محمد رضا بهرامی، سفیر ایران در کابل در گفت وگو با طلوع نیوز، تأکید می‎ورزد که ایران به منافع ملی افغانستان حرمت می‎گذارد و هدف رییس جمهور این کشور، چیزی نبوده است که در افغانستان برداشت شده است.

وی در این باره می افزاید: «آن چه از مطالب جناب رییس جمهور روحانی برداشت شد، لزومأ چیزی نیست که هدف ایشان بود؛ ایشان دارد دربارۀ یک چالش منطقه یی صحبت می کند، راجع به یک بحران منطقه یی صحبت می کند، راجع به این صحبت می کند که ما همه یک خانواده ایم و باید یک خانوادۀ قوی تر باشیم.»

آقای بهرامی مدیریت آب را حق هر کشور می داند، اما می گوید پدیده‎ های ملی برای بهبود روابط کشورها، باید به کار گرفته شوند.

سفیر ایران در کابل در ادامه بیان داشت: «اگر ما، نوع نگاۀ مان را نسبت به این اتفاقات، در چارچوب تعامل، همکاری و آن اصطلاح معروف بُرد-بُرد قرار بدهیم، ضمن حفظ منافع ملی هر کشور، طبیعتأ نتایجی که در انتها نصیب همۀ کشورهایی که درگیر آن موضوع استند، خواهد شد... منافعی است که همه را قانع می کند.»

این درحالی است که چند روز پیش، حسن روحانی، رییس جمهور ایران در واکنش به ساخت و ساز بندهای آب در افغانستان، گفته بود: «احداث سدهای متعدد در افغانستان و بندها؛ کجکی، کمال خان، سلما و دیگر سدها و بندها در شمال و جنوب افغانستان، بر استان خراسان ما، و سیستان و بلوچستان ما تأثیرگذار است.»

این سخنان رییس جمهور ایران واکنش های تندی را برانگیخت... تا جایی که شماری از شهروندان کشور این سخنان  را دخالت مستقیم ایران به امور داخلی افغانستان می خوانند.

عمادالدین، باشندۀ ولایت بدخشان در این باره می‎گوید: «عوض آن که از افغانستان تشکری کنند - افغانستانی که بیشتر آب هایش به پاکستان و ایران سرازیر می شود - در امور داخلی ما مداخله می کنند.»

کامران، باشندۀ کابل نیز بیان داشت: «رییس جمهور ایران، آب‏ها را گویا حق خود می داند، در حالی حق ما است.»

چالش‎های محیط زیستی که ایران از آن سخن می زند، بر بنیاد سنجش‎های حکومت افغانستان، بیش از همه افغانستان را زیان مند ساخته است و یکی از علت‏های آن، ساخت و ساز ده‏ها بند در ایران گفته می شود.

 بصیر عظیمی، معین وزارت انرژی و آب در این باره اظهار داشت: «اثرهایی وحشتناک زیست محیطی در بعضی از نقاط، مثل نمکزار ولسوالی غوریان، در ولایت فراه، چخانسور، کنگ و ولایت نیمروز، این اثرات زیست محیطی منفی بیشتر افغانستان را متضرر ساخته است.»

در حال حاضر، کار ساخت و ساز بندهای کمال خان در نیمروز، کجکی در هلمند و بخش آباد در فراه ادامه دارد.

 اما بررسی‏ها نشان می دهند دریای هلمند ظرفیت ایجاد ۱۸ بند را دارد.

هم‌رسانی کنید