تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نمایندۀ غیرنظامی ناتو: برای رسیدن به صلح باید عجله شود

نیکولاس کی، نمایندۀ غیر نظامی ناتو در افغانستان، فرصت به میان آمده برای صلح را یک فرصت مهم در هفده سال گذشته می‌داند و می‌گوید که باید از این فرصت استفاده شود.

آقای کی، در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌افزاید که اکنون زمانی است که باید برای رسیدن به صلح هم عجله شود و هم از صبر و شکیبایی کار گرفته شود؛ زیرا روند صلح زمان‌گیر است و موضوعات دشواری استند که افغانان باید میان خود شان حل کنند.

او می‌افزاید: «هر فرصتی‌که طالبان بتوانند با افغان‌های دیگر وارد تعامل شوند و دیدگاه‌های یکدیگر را بهتر بدانند یک کار خوب است و نشست دوحه یک گام منطقی در این راستا بود.»

این در حالی‌است که نشست بین‌الافغانی میان حکومت، سیاسیون و طالبان که قرار بود در قطر برگزار شود لغو شده‌است. حکومت افغانستان گفته این نشست بدلیل مداخلۀ حکومت قطر در چگونگی ترکیب هیئت شرکت کنندۀ افغانستان، لغو شده‌است.

نیکولاس کی، نشست‌های بین‌الافغانی را یک حرکت خوب می‌داند و می‌گوید که هرچند این گونه نشست‌ها گفت وگوهای رسمی صلح نیستند، اما سبب خواهند تا طالبان و افغان‌های دیگر دیدگاه‌های شان را با هم دیگر در میان بگذارند.

از سویی هم، این مقام ناتو، عملیات بهاری طالبان را نکوهش می‌کند و آن را تأسف آور می‌داند: «چرا باید بخواهید که یک عملیات داشته باشید؟ در حالی که تمرکز باید بر گفت وگوهای صلح باشد و است. مردم خواهان کاهش خشونت‌ها استند. حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی و ناتو خواهان کاهش خشونت‌ها شده‌اند.»

نمایندۀ غیرنظامی ناتو در افغانستان، افزون بر گفت وگوهای صلح، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را مهم و فوری می‌داند و می‌گوید که هردو موضوع باید همزمان به پیش برده شوند.

افغانستان

نمایندۀ غیرنظامی ناتو: برای رسیدن به صلح باید عجله شود

این در حالی‌است که نشست بین‌الافغانی میان حکومت، سیاسیون و طالبان که قرار بود در قطر برگزار شود لغو شده‌است.

تصویر بندانگشتی

نیکولاس کی، نمایندۀ غیر نظامی ناتو در افغانستان، فرصت به میان آمده برای صلح را یک فرصت مهم در هفده سال گذشته می‌داند و می‌گوید که باید از این فرصت استفاده شود.

آقای کی، در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌افزاید که اکنون زمانی است که باید برای رسیدن به صلح هم عجله شود و هم از صبر و شکیبایی کار گرفته شود؛ زیرا روند صلح زمان‌گیر است و موضوعات دشواری استند که افغانان باید میان خود شان حل کنند.

او می‌افزاید: «هر فرصتی‌که طالبان بتوانند با افغان‌های دیگر وارد تعامل شوند و دیدگاه‌های یکدیگر را بهتر بدانند یک کار خوب است و نشست دوحه یک گام منطقی در این راستا بود.»

این در حالی‌است که نشست بین‌الافغانی میان حکومت، سیاسیون و طالبان که قرار بود در قطر برگزار شود لغو شده‌است. حکومت افغانستان گفته این نشست بدلیل مداخلۀ حکومت قطر در چگونگی ترکیب هیئت شرکت کنندۀ افغانستان، لغو شده‌است.

نیکولاس کی، نشست‌های بین‌الافغانی را یک حرکت خوب می‌داند و می‌گوید که هرچند این گونه نشست‌ها گفت وگوهای رسمی صلح نیستند، اما سبب خواهند تا طالبان و افغان‌های دیگر دیدگاه‌های شان را با هم دیگر در میان بگذارند.

از سویی هم، این مقام ناتو، عملیات بهاری طالبان را نکوهش می‌کند و آن را تأسف آور می‌داند: «چرا باید بخواهید که یک عملیات داشته باشید؟ در حالی که تمرکز باید بر گفت وگوهای صلح باشد و است. مردم خواهان کاهش خشونت‌ها استند. حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی و ناتو خواهان کاهش خشونت‌ها شده‌اند.»

نمایندۀ غیرنظامی ناتو در افغانستان، افزون بر گفت وگوهای صلح، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را مهم و فوری می‌داند و می‌گوید که هردو موضوع باید همزمان به پیش برده شوند.

هم‌رسانی کنید