تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سناتوران: پیمان‌های امنیتی افغانستان با امریکا و ناتو لغو شوند

در حالی که مسؤولان نیروهای نظامی کشور، روز گذشته از همکاری‌‎های نیروهای خارجی در نبردهای کشور ستایش کردند، اما اکنون شماری از سناتواران می‌گویند که امریکا و ناتو به آنچه که در پیمان‌های امنیتی با افغانستان تعهد کرده بودند، عمل نکرده اند.

این سناتوران، در نشست روز یک شنبۀ مجلس سنا، خواهان لغو این پیمان‌ها شدند.

عمحمدعلم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا در این باره گفت: «دولت افغانستان باید این پیمان را مورد بازنگری قرار بدهد.»

زلمی زابلی، عضو مجلس سنا نیز اظهار داشت: «از این پیمان امنیتی ما چه فایده گرفتیم، بجز از بدنامی.»

از سویی دیگر، شماری از سناتوران حکومت و جامعۀ جهانی را به نداشتن اراده در پیکار با هراس افگنان متهم می‌سازند.

افضل شامل، تصریح کرد: «مثل یک حکومتی که از پای فلج است، ما نمی گویم که پنجاه فیصد خاک افغانستان بدست طالب است، همت وغرور ما اجازه نمی دهد اما خود شان یک کمی شرم کنند.»

اما، فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا در حالی که اوضاع کشور را نسبت به گذشته بدتر می‌داند، اما از مردم می‌خواهد که با نیروهای امنیتی همکاری بیشتر نمایند: «از تمام مردم خواست من این است که از نیروهای امنیتی خود حمایت بکنید.»

این در حالی است که از آغاز عملیات بهاری طالبان، حمله‌‎های این گروه افزایش یافته اند. جنگجویان این گروه، اخیرأ بر ولایت فراه حمله کردند و بخش هایی از این ولایت را برای ساعاتی در اختیار گرفتند.

اما، وزیر دفاع و فرماندۀ نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان، روز گذشته که برای بررسی وضعیت امنیتی به فراه رفته بودند، گفتند که طالبان از سوی کشورهای همسایه تمویل و تجهیز می شوند؛ تلویحأ اشاره‎یی بود به ایران و روسیه.

سناتوران: پیمان‌های امنیتی افغانستان با امریکا و ناتو لغو شوند

سناتوران می‌گویند پیمان‌هایی که افغانستان با ناتو و ایالات متحده امضاء کرده، هیچ تأثیری روی بهبود امنیت در افغانستان نگذاشته اند، بلکه در موجودیت این پیمان‌ها، وضعیت در کشور بدتر شده است.

Thumbnail

در حالی که مسؤولان نیروهای نظامی کشور، روز گذشته از همکاری‌‎های نیروهای خارجی در نبردهای کشور ستایش کردند، اما اکنون شماری از سناتواران می‌گویند که امریکا و ناتو به آنچه که در پیمان‌های امنیتی با افغانستان تعهد کرده بودند، عمل نکرده اند.

این سناتوران، در نشست روز یک شنبۀ مجلس سنا، خواهان لغو این پیمان‌ها شدند.

عمحمدعلم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا در این باره گفت: «دولت افغانستان باید این پیمان را مورد بازنگری قرار بدهد.»

زلمی زابلی، عضو مجلس سنا نیز اظهار داشت: «از این پیمان امنیتی ما چه فایده گرفتیم، بجز از بدنامی.»

از سویی دیگر، شماری از سناتوران حکومت و جامعۀ جهانی را به نداشتن اراده در پیکار با هراس افگنان متهم می‌سازند.

افضل شامل، تصریح کرد: «مثل یک حکومتی که از پای فلج است، ما نمی گویم که پنجاه فیصد خاک افغانستان بدست طالب است، همت وغرور ما اجازه نمی دهد اما خود شان یک کمی شرم کنند.»

اما، فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا در حالی که اوضاع کشور را نسبت به گذشته بدتر می‌داند، اما از مردم می‌خواهد که با نیروهای امنیتی همکاری بیشتر نمایند: «از تمام مردم خواست من این است که از نیروهای امنیتی خود حمایت بکنید.»

این در حالی است که از آغاز عملیات بهاری طالبان، حمله‌‎های این گروه افزایش یافته اند. جنگجویان این گروه، اخیرأ بر ولایت فراه حمله کردند و بخش هایی از این ولایت را برای ساعاتی در اختیار گرفتند.

اما، وزیر دفاع و فرماندۀ نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان، روز گذشته که برای بررسی وضعیت امنیتی به فراه رفته بودند، گفتند که طالبان از سوی کشورهای همسایه تمویل و تجهیز می شوند؛ تلویحأ اشاره‎یی بود به ایران و روسیه.

هم‌رسانی کنید