Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شش پروژه جایزه آقا خان برای مهندسی را دریافت کردند

مراسم اهدای جوایز بخش مهندسی بنیاد آقا خان در شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه برگزار شد.

در این مراسم شهزاده کریم آقا خان رهبر مسلمانان اسماعلی جهان نیز شرکت کرد.

ارزش جایزه مهندسی آقا خان یک میلیون دالر است.

جایزه یک میلیون دالری سال ۲۰۱۹ به پروژه‌هایی در بخش مهندسی از بحرین، بنگله دیش، فلسطین، جمهوری تاتارستان، سنیگال و امارات متحده عربی به گونه مشترک اهدأ شد.

شش پروژه جایزه آقا خان برای مهندسی را دریافت کردند

این مراسم در شهر کازان روسه برگزار شده بود که در آن ارزش جایزه مهندسی آقا خان یک ملیلون دالر است.

Thumbnail

مراسم اهدای جوایز بخش مهندسی بنیاد آقا خان در شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه برگزار شد.

در این مراسم شهزاده کریم آقا خان رهبر مسلمانان اسماعلی جهان نیز شرکت کرد.

ارزش جایزه مهندسی آقا خان یک میلیون دالر است.

جایزه یک میلیون دالری سال ۲۰۱۹ به پروژه‌هایی در بخش مهندسی از بحرین، بنگله دیش، فلسطین، جمهوری تاتارستان، سنیگال و امارات متحده عربی به گونه مشترک اهدأ شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره