تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

شورای امنیت ملل متحد حملۀ بهاری طالبان را محکوم کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر خبرنامه‌ی روز سه شنبه (۲۷ حمل) آغاز عملیات بهاری طالبان را محکوم کرده و گفته است که این عملیات "به بربادی و ویرانی بیشتر و غیرضروری مردم افغانستان منجر خواهد شد".

دراین خبرنامه شورای امنیت سازمان ملل‌متحد از تمام طرف‌های درگیر جنگ افغانستان خواست که از این فرصت استفاده کرده و مذاکرات بین‌الافغانی را آغاز کنند تا زمینه برای یک راه حل سیاسی مساعد شود.

این درحالی است که طالبان به تاریخ ۱۲ اپریل آغاز عملیات بهاری شان را زیر نام "الفتح" اعلام کردند.

درهمین حال زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان  یک باردیگر بربرقراری آتش بس درافغانستان تاکید می‌ورزد.

آقای خلیلزاد با استقبال از خواست شورای امنیت سازمان ملل برای نکوهش حمله های بهاری طالبان می‌گوید که باید جنگ وخشونت پایان یابند، یک آتش بس در افغانستان برقرار گردد وگفتگوها آغاز گردند.

او می‌افزاید که هرطرف درگیر جنگ که مخالف آتش بس باشد به طرف غلط تاریخ قرار می‌گیرد.

افغانستان

شورای امنیت ملل متحد حملۀ بهاری طالبان را محکوم کرد

طالبان به تاریخ ۱۲ اپریل آغاز عملیات بهاری شان را زیر نام "الفتح" اعلام کردند.

تصویر بندانگشتی

شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر خبرنامه‌ی روز سه شنبه (۲۷ حمل) آغاز عملیات بهاری طالبان را محکوم کرده و گفته است که این عملیات "به بربادی و ویرانی بیشتر و غیرضروری مردم افغانستان منجر خواهد شد".

دراین خبرنامه شورای امنیت سازمان ملل‌متحد از تمام طرف‌های درگیر جنگ افغانستان خواست که از این فرصت استفاده کرده و مذاکرات بین‌الافغانی را آغاز کنند تا زمینه برای یک راه حل سیاسی مساعد شود.

این درحالی است که طالبان به تاریخ ۱۲ اپریل آغاز عملیات بهاری شان را زیر نام "الفتح" اعلام کردند.

درهمین حال زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان  یک باردیگر بربرقراری آتش بس درافغانستان تاکید می‌ورزد.

آقای خلیلزاد با استقبال از خواست شورای امنیت سازمان ملل برای نکوهش حمله های بهاری طالبان می‌گوید که باید جنگ وخشونت پایان یابند، یک آتش بس در افغانستان برقرار گردد وگفتگوها آغاز گردند.

او می‌افزاید که هرطرف درگیر جنگ که مخالف آتش بس باشد به طرف غلط تاریخ قرار می‌گیرد.

هم‌رسانی کنید