تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شورای ولایتی خوست: در حملۀ هوایی در این ولایت شش تن جان باختند

شماری از اعضای شورای ولایتی خوست، ادعا می‌کنند که در حملۀ هوایی در ولسوالی علی‌شیر این ولایت، شش عضو یک خانواده به‌شمول یک کودک، جان باختند.

به گفتۀ اعضای شورای ولایتی خوست، این شش تن پس از آن جان باختند که «یک هواپیمای بی‌سرنشین یک خانه را در این ولسوالی آماج قرار داد.»

در همین حال، مقام‌های امنیتی خوست وقوع این رویداد را می‌پذیرند، اما می‌گویند که دربارۀ رسیدن تلفات به غیرنظامیان در این رویداد بررسی‌ها را آغاز کرده‌اند.

نیروهای امریکایی در افغانستان، نیز می‌گویند که آن‌ها یک حملۀ هوایی را به روز پنج‌شنبه (۷قوس) بر جنگ‌جویان طالبان در ولسوالی «تیرزی» ولایت خوست انجام داده‌اند.

این نیروها، گفته‌اند که دربارۀ ادعاها مبنی‌بر رسیدن تلفات به غیرنظامیان آگاه اند و در این باره با مقام‌های محلی در حال بررسی استند که آیا این ادعا درست استند یا نه.

شورای ولایتی خوست: در حملۀ هوایی در این ولایت شش تن جان باختند

مقام‌های امنیتی خوست وقوع این رویداد را می‌پذیرند، اما می‌گویند که دربارۀ رسیدن تلفات به غیرنظامیان در این رویداد بررسی‌ها را آغاز کرده‌اند.

Thumbnail

شماری از اعضای شورای ولایتی خوست، ادعا می‌کنند که در حملۀ هوایی در ولسوالی علی‌شیر این ولایت، شش عضو یک خانواده به‌شمول یک کودک، جان باختند.

به گفتۀ اعضای شورای ولایتی خوست، این شش تن پس از آن جان باختند که «یک هواپیمای بی‌سرنشین یک خانه را در این ولسوالی آماج قرار داد.»

در همین حال، مقام‌های امنیتی خوست وقوع این رویداد را می‌پذیرند، اما می‌گویند که دربارۀ رسیدن تلفات به غیرنظامیان در این رویداد بررسی‌ها را آغاز کرده‌اند.

نیروهای امریکایی در افغانستان، نیز می‌گویند که آن‌ها یک حملۀ هوایی را به روز پنج‌شنبه (۷قوس) بر جنگ‌جویان طالبان در ولسوالی «تیرزی» ولایت خوست انجام داده‌اند.

این نیروها، گفته‌اند که دربارۀ ادعاها مبنی‌بر رسیدن تلفات به غیرنظامیان آگاه اند و در این باره با مقام‌های محلی در حال بررسی استند که آیا این ادعا درست استند یا نه.

هم‌رسانی کنید