Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت دانش‌آموزان از نبود ساختمان مکتب‌ها در بخش‌هایی از هلمند

دانش آموزان هلمند در بسیاری از مکتب های این ولایت  از نبود ساختمان ها شکایت دارند. آنان میگویند که بسیاری از مکتب هایشان در شهر و ولسوالی های این ولایت ساختمان ندارند.

این دانش آموزان، آموزش و پرورش را در فصل سرما آن هم در فضای باز کار دشوار میدانند.

در همین حال ریاست معارف هلمند این مشکل را می پذیرد و میگوید که یک صد و هفتادو هفت مکتب درین ولایت به ساختمان نیاز دارد.

در روستای بولان شهر لشکرگاه مکتبی است که در آن در حدود یک هزا رو پنج دانش آموز درس می خوانند.

این مکتب که در داخل  شهر  است ،ساختمان ندارد و دانش آموزان در فضای باز و یا هم در زیر خمیه‌ها آموزش می بینند

زمری، دانش آموز، گفت: «در مکتب ما صنف ها نیست. تمام ما زیر خیمه ها درس می خوانیم.»

هستی خان، دانش آموز، گفت: «بیشتر اوقات ما از بهر هوای سرد مریض شده ایم و به مکتب نیامده ایم.»

خانواده‌های این دانش آموزان نبود ساختمان را نگران کننده میدانند و می‌گویند که فرزندان شان در فضای باز درس خوانده نمی‌توانند.

عبدالخالق، عضو خانواده یکی از دانش آموزان، گفت: «ما بارها مشکل مان را با بخش مربوطه شریک ساخته ایم و از والی گرفته تا پایین ترین سطح هرکدام از این جا دیدن کرده اند اما مشکل ما را حل نکرده اند.»

فدار محمد، عضو خانواده یکی از دانش آموزان، گفت: «در این روستا ما به ساختمان مکتب نیاز داریم. اولادهای ما به آن نیاز دارند.»

در همین حال ریاست معارف هلمند این مشکل را می پذیرد و میگوید که ۱۷۷ مکتب درین ولایت ساختمان ندارند.

محمد ولی سرحدی، معاون اداری ریاست معارف هلمند، گفت: «ما در تمام هلمند به ۱۷۷ ساختمان مکتب نیاز دارم. نود و شش مکتب از طریق برنامه اقرا برای ما ساخته می شود.»

آمارهای ریاست معارف هلمند نشان می‌دهند که بیش از ۲۰۰ هزار دانش آموز در ۳۴۹ مکتب سرگر آموزش و پرورش استند که در حدود ۱۳۰ هزار دانش آموز در یک ۱۷۷ مکتب در فضای باز درس می‎خوانند.

شکایت دانش‌آموزان از نبود ساختمان مکتب‌ها در بخش‌هایی از هلمند

محمدولی سرحدی، معاون اداری ریاست معارف هلمند، می‌گوید که ۱۷۷ مکتب در این ولایت ساختمان ندارند.

تصویر بندانگشتی

دانش آموزان هلمند در بسیاری از مکتب های این ولایت  از نبود ساختمان ها شکایت دارند. آنان میگویند که بسیاری از مکتب هایشان در شهر و ولسوالی های این ولایت ساختمان ندارند.

این دانش آموزان، آموزش و پرورش را در فصل سرما آن هم در فضای باز کار دشوار میدانند.

در همین حال ریاست معارف هلمند این مشکل را می پذیرد و میگوید که یک صد و هفتادو هفت مکتب درین ولایت به ساختمان نیاز دارد.

در روستای بولان شهر لشکرگاه مکتبی است که در آن در حدود یک هزا رو پنج دانش آموز درس می خوانند.

این مکتب که در داخل  شهر  است ،ساختمان ندارد و دانش آموزان در فضای باز و یا هم در زیر خمیه‌ها آموزش می بینند

زمری، دانش آموز، گفت: «در مکتب ما صنف ها نیست. تمام ما زیر خیمه ها درس می خوانیم.»

هستی خان، دانش آموز، گفت: «بیشتر اوقات ما از بهر هوای سرد مریض شده ایم و به مکتب نیامده ایم.»

خانواده‌های این دانش آموزان نبود ساختمان را نگران کننده میدانند و می‌گویند که فرزندان شان در فضای باز درس خوانده نمی‌توانند.

عبدالخالق، عضو خانواده یکی از دانش آموزان، گفت: «ما بارها مشکل مان را با بخش مربوطه شریک ساخته ایم و از والی گرفته تا پایین ترین سطح هرکدام از این جا دیدن کرده اند اما مشکل ما را حل نکرده اند.»

فدار محمد، عضو خانواده یکی از دانش آموزان، گفت: «در این روستا ما به ساختمان مکتب نیاز داریم. اولادهای ما به آن نیاز دارند.»

در همین حال ریاست معارف هلمند این مشکل را می پذیرد و میگوید که ۱۷۷ مکتب درین ولایت ساختمان ندارند.

محمد ولی سرحدی، معاون اداری ریاست معارف هلمند، گفت: «ما در تمام هلمند به ۱۷۷ ساختمان مکتب نیاز دارم. نود و شش مکتب از طریق برنامه اقرا برای ما ساخته می شود.»

آمارهای ریاست معارف هلمند نشان می‌دهند که بیش از ۲۰۰ هزار دانش آموز در ۳۴۹ مکتب سرگر آموزش و پرورش استند که در حدود ۱۳۰ هزار دانش آموز در یک ۱۷۷ مکتب در فضای باز درس می‎خوانند.

هم‌رسانی کنید