تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

صاحبان تالارهای عروسی: حکومت امنیت تالارها را تأمین کند

حملۀ انتحاری شنبه‌شب بر یک مراسم عروسی در غرب کابل که جان در حدود هشتاد تن را گرفت، بار دیگر پرسش‌هایی را دربارۀ چگونگی تأمین امنیت مراسم‌هایی که با حضور گستردۀ شهروندان کشور در تالارها برگزار می‌شوند، به میان آورده‌است.

اتحادیۀ صاحبان تالارهای عروسی، با رد مسؤولیت پذیری وزارت امور داخله در تأمین امنیت این مراسم‌ها می‌گوید که بیش از یک سال می‌شود که اعضای این اتحادیه برای در میان گذاشتن نگرانی‌ها و چالش‌های امنیتی شان می‌خواهند وزیر امور داخله را ببینند؛ اما تا هنوز مؤفق نشده‌اند.

سمیع نبی زاده، معاون این اتحادیه، می‌گوید که هیچ نهادی مسؤولیت تأمین امنیت این تالارها و مراسمی را که در این تالارها برگزار می‌شوند، نمی‌پذیرد و در حال حاضر از ۱۳۰تالار عروسی در شهر کابل، امنیت تنها برخی از آن‌ها با تفنگ‌های شکاری تأمین امنیت می‌شود.

نبی زاده افزود: «ما نمی‌توانیم در کشور هم سرمایه گذاری کنیم هم در سرسبزی کشور نقش داشته باشیم و همچنان تأمین امنیت را به عهده بگیریم، امنیت را باید دولت تأمین نماید.»

اتحادیۀ صاحبان تالارهای عروسی شهر کابل، تعطیل شدن این تالارها را نیز شایعه می‌گویند.

محمد نادر قرغه‌یی، رییس اتحادیه تالارهای عروسی شهر کابل بیان داشت: «از هیج مرجع برای ما گفته نشده‌است که تالارهای عروسی مسدود شود تا هنوز محافل عروسی در تالارهای شهر جریان دارد.»

پیش از این گزارش‌هایی نشر شدند که از زبان شماری از صاحبان تالارهای عروسی گفته شده بود که وزارت داخله خواستار توقف موقتی فعالیت تالارهای عروسی در کابل شده‌است.

افزون بر صاحبان تالارهای عروسی، شهروندان کشور نیز اکنون بیش از پیش نگران برگزاری جشن‌ها و نیز شرکت در این‌گونه مراسم استند.

حکمت الله، باشندۀ کابل می‌گوید: «آنانی‌که می‌خواهد جشن عروسی شان را در این تالارها تجلیل کند، اما خوشی شان را به ماتمی تبدیل می‌کنند که هیچ فراموش شان نمی‌شود.»

در این میان، وزارت امور داخله از شهروندان کشور می‌خواهد که از برگزاری جشن‌های عروسی و یا مراسم‌های دیگر به این وزارت اطلاع بدهند تا این نهاد با ایشان همکاری کند.

نصرت رحیمی، سخن‌‎گوی وزارت امور داخله گفت: «دشمنان وحشی و دشمنان دین و آیین مردم حتا آرامش محافل خوشی مردم را هدف گرفتند و بخاطر دفع این حملات، وزارت امورداخله به تمام بخش‌ها به خصوص کشف و استخبارات به‌گونۀ جدی هدایت داده است که به همان شکلی که لازم است اقدامات جدی داشته باشند.»

حمله انتحاری شنبه شب بر یک جشن عروسی در تالار عروسی شهر دبی، پنجمین حمله انتحاری در یکی از تالارهای شهر کابل بود.

مهاجمان انتحاری، بار نخست در سال ۱۳۸۹بر هوتل انترکانتننتال حمله کردند. پس از آن در سال ۱۳۹۳هوتل کابل سرینا و دو سال پیش بار دیگر هوتل انترکانتننتال آماج حمله های مهاجمان انتحاری قرار گرفتند.

نُه ماه پیش، در چهارمین حمله انتحاری بر تالارها اورانوس شهر کابل، مراسم گرامی‌داشت از میلاد نبی را آماج قرار داد.

بازرگانی

صاحبان تالارهای عروسی: حکومت امنیت تالارها را تأمین کند

حمله انتحاری شنبه شب بر یک جشن عروسی در تالار عروسی شهر دبی، پنجمین حمله انتحاری در یکی از تالارهای شهر کابل بود.

تصویر بندانگشتی

حملۀ انتحاری شنبه‌شب بر یک مراسم عروسی در غرب کابل که جان در حدود هشتاد تن را گرفت، بار دیگر پرسش‌هایی را دربارۀ چگونگی تأمین امنیت مراسم‌هایی که با حضور گستردۀ شهروندان کشور در تالارها برگزار می‌شوند، به میان آورده‌است.

اتحادیۀ صاحبان تالارهای عروسی، با رد مسؤولیت پذیری وزارت امور داخله در تأمین امنیت این مراسم‌ها می‌گوید که بیش از یک سال می‌شود که اعضای این اتحادیه برای در میان گذاشتن نگرانی‌ها و چالش‌های امنیتی شان می‌خواهند وزیر امور داخله را ببینند؛ اما تا هنوز مؤفق نشده‌اند.

سمیع نبی زاده، معاون این اتحادیه، می‌گوید که هیچ نهادی مسؤولیت تأمین امنیت این تالارها و مراسمی را که در این تالارها برگزار می‌شوند، نمی‌پذیرد و در حال حاضر از ۱۳۰تالار عروسی در شهر کابل، امنیت تنها برخی از آن‌ها با تفنگ‌های شکاری تأمین امنیت می‌شود.

نبی زاده افزود: «ما نمی‌توانیم در کشور هم سرمایه گذاری کنیم هم در سرسبزی کشور نقش داشته باشیم و همچنان تأمین امنیت را به عهده بگیریم، امنیت را باید دولت تأمین نماید.»

اتحادیۀ صاحبان تالارهای عروسی شهر کابل، تعطیل شدن این تالارها را نیز شایعه می‌گویند.

محمد نادر قرغه‌یی، رییس اتحادیه تالارهای عروسی شهر کابل بیان داشت: «از هیج مرجع برای ما گفته نشده‌است که تالارهای عروسی مسدود شود تا هنوز محافل عروسی در تالارهای شهر جریان دارد.»

پیش از این گزارش‌هایی نشر شدند که از زبان شماری از صاحبان تالارهای عروسی گفته شده بود که وزارت داخله خواستار توقف موقتی فعالیت تالارهای عروسی در کابل شده‌است.

افزون بر صاحبان تالارهای عروسی، شهروندان کشور نیز اکنون بیش از پیش نگران برگزاری جشن‌ها و نیز شرکت در این‌گونه مراسم استند.

حکمت الله، باشندۀ کابل می‌گوید: «آنانی‌که می‌خواهد جشن عروسی شان را در این تالارها تجلیل کند، اما خوشی شان را به ماتمی تبدیل می‌کنند که هیچ فراموش شان نمی‌شود.»

در این میان، وزارت امور داخله از شهروندان کشور می‌خواهد که از برگزاری جشن‌های عروسی و یا مراسم‌های دیگر به این وزارت اطلاع بدهند تا این نهاد با ایشان همکاری کند.

نصرت رحیمی، سخن‌‎گوی وزارت امور داخله گفت: «دشمنان وحشی و دشمنان دین و آیین مردم حتا آرامش محافل خوشی مردم را هدف گرفتند و بخاطر دفع این حملات، وزارت امورداخله به تمام بخش‌ها به خصوص کشف و استخبارات به‌گونۀ جدی هدایت داده است که به همان شکلی که لازم است اقدامات جدی داشته باشند.»

حمله انتحاری شنبه شب بر یک جشن عروسی در تالار عروسی شهر دبی، پنجمین حمله انتحاری در یکی از تالارهای شهر کابل بود.

مهاجمان انتحاری، بار نخست در سال ۱۳۸۹بر هوتل انترکانتننتال حمله کردند. پس از آن در سال ۱۳۹۳هوتل کابل سرینا و دو سال پیش بار دیگر هوتل انترکانتننتال آماج حمله های مهاجمان انتحاری قرار گرفتند.

نُه ماه پیش، در چهارمین حمله انتحاری بر تالارها اورانوس شهر کابل، مراسم گرامی‌داشت از میلاد نبی را آماج قرار داد.

هم‌رسانی کنید