تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

صادرات زراعتی افغانستان در نمایشگاۀ در دبی به نمایش گذاشته شد

نهاد توسعه یی ایالات متحد امریکا در افغانستان روز دوشنبه (۲۸ دلو) گفته است که ۲۶ تن از صادرکننده‌گان، میوۀ خشک، آب میوه، زعفران، و مساله‌جات محصولات صادراتی شان را در نمایشگاۀ "گلفود دبی"، برای چهار روز به نمایش می‌گذارند.

این نمایشگاه روز گذشته برگزار شد و قرار است برای چها روز، ادامه یابد.

پیتر ناتیالو، رییس نهاد توسعه یی ایالات متحد امریکا در افغانستان در این باره گفت: " افزایش فروشات محصولات افغانستان در همچون بازارهای مهم صادراتی جهان درآمد خانواده‌های کشاورزان را افزایش داده است، فرصت‌های کاری بهتر برای زنان و مردان افغان را فراهم می کند و عواید حکومت افغانستان را نیز، افزایش می دهد."

او در ادامه گفت: "حکومت امریکا متعهد است که از طریق این نهاد در راستای رسیدن به صلح و رفاه از مردم افغانستان، حمایت کند."

دراین نمایشگاه، محصولات از زنان افغان نیز، به نمایش گذاشته شد.

نمایشگاۀ گولفود، ظرفیت میزبانی از ۴۲۰۰ نمایش دهنده و بیش از ۹۸۰۰۰ بازدید کننده از ۱۵۲ کشور جهان را دارد.

افغانستان

صادرات زراعتی افغانستان در نمایشگاۀ در دبی به نمایش گذاشته شد

نهاد توسعه یی ایالات متحد امریکا می گوید که این نمایشگاه برای صادرکننده‌گان محصولات با کیفیت افغانستان یک فرصت فوق‌العاده‌ای را فراهم می‌کند تا به بازارهای جهانی راه یابند.

Thumbnail

نهاد توسعه یی ایالات متحد امریکا در افغانستان روز دوشنبه (۲۸ دلو) گفته است که ۲۶ تن از صادرکننده‌گان، میوۀ خشک، آب میوه، زعفران، و مساله‌جات محصولات صادراتی شان را در نمایشگاۀ "گلفود دبی"، برای چهار روز به نمایش می‌گذارند.

این نمایشگاه روز گذشته برگزار شد و قرار است برای چها روز، ادامه یابد.

پیتر ناتیالو، رییس نهاد توسعه یی ایالات متحد امریکا در افغانستان در این باره گفت: " افزایش فروشات محصولات افغانستان در همچون بازارهای مهم صادراتی جهان درآمد خانواده‌های کشاورزان را افزایش داده است، فرصت‌های کاری بهتر برای زنان و مردان افغان را فراهم می کند و عواید حکومت افغانستان را نیز، افزایش می دهد."

او در ادامه گفت: "حکومت امریکا متعهد است که از طریق این نهاد در راستای رسیدن به صلح و رفاه از مردم افغانستان، حمایت کند."

دراین نمایشگاه، محصولات از زنان افغان نیز، به نمایش گذاشته شد.

نمایشگاۀ گولفود، ظرفیت میزبانی از ۴۲۰۰ نمایش دهنده و بیش از ۹۸۰۰۰ بازدید کننده از ۱۵۲ کشور جهان را دارد.

هم‌رسانی کنید