Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طالبان ۴۲ مرکز صحی کمیتۀ سویدن برای افغانستان در وردک را بستند

کمیتۀ سویدن برای افغانستان امروز چهارشنبه (۲۶ سرطان) در یک خبرنامه می‌گوید که از ۷۷ مرکز صحی این نهاد در ولایت میدان وردک،۴۲ مرکز آن در نتیجۀ فشارهای طالبان، بسته شده‌اند.

در خبرنامه آمده‌است که این مراکز به دنبال حملۀ نیروهای امنیتی افغان بر یک مرکز صحی این نهاد در ولایت میدان وردک که در نتیجۀ آن چهار تن جان باختند، بسته شده‌اند.

اما وزارت دفاع ملی این عملیات نیروهای افغان بر این مرکز صحی را رد کرد و افزوده بود که بررسی‌ها در این باره آغاز می‌کنند.

کمیتۀ سویدن برای افغانستان یک نهاد غیر دولتی این کشور است که نزدیک به چهار ده می‌شود که در افغانستان فعالیت دارد.

در خبرنامه آمده‌است که ۷۷ مرکز صحی این نهاد در نُه ولسوالی ولایت وردک فعالیت دارد که ۴۲ مرکز این نهاد در شش ولسوالی این ولایت، بسته شده‌اند.

سونی مانسون، مسؤول این نهاد در افغانستان در این خبرنامه می‌گوید: «ما خواستار باز دوبارۀ این مراکز برای مردم استیم و از تمامی طرف ها درگیر جنگ می خواهیم که از اقداماتی که جان افراد ملکی را در معرض خطر قرار می‌دهند، خودداری کنند.»

آقای مانسون می‌افزاید که این کمیته تلاش خواهد کرد تا طرف‌های درگیر به‌گونۀ مستقیم در شود و این را دوباره باز کند.

از سوی دیگر، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر در صفحۀ تویترش نگاشته‌است که طالبان در کارهای روزمره مراکز بهداشتی کمیتۀ سویدن برای افغانستان در ولایت میدان وردک، مشکل ندارد.

طالبان ۴۲ مرکز صحی کمیتۀ سویدن برای افغانستان در وردک را بستند

این کمیته می‌گوید که روزانه ۵۷۰۰ بیمار با بسته شدن این مرکزها، با مشکلات مواجه خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

کمیتۀ سویدن برای افغانستان امروز چهارشنبه (۲۶ سرطان) در یک خبرنامه می‌گوید که از ۷۷ مرکز صحی این نهاد در ولایت میدان وردک،۴۲ مرکز آن در نتیجۀ فشارهای طالبان، بسته شده‌اند.

در خبرنامه آمده‌است که این مراکز به دنبال حملۀ نیروهای امنیتی افغان بر یک مرکز صحی این نهاد در ولایت میدان وردک که در نتیجۀ آن چهار تن جان باختند، بسته شده‌اند.

اما وزارت دفاع ملی این عملیات نیروهای افغان بر این مرکز صحی را رد کرد و افزوده بود که بررسی‌ها در این باره آغاز می‌کنند.

کمیتۀ سویدن برای افغانستان یک نهاد غیر دولتی این کشور است که نزدیک به چهار ده می‌شود که در افغانستان فعالیت دارد.

در خبرنامه آمده‌است که ۷۷ مرکز صحی این نهاد در نُه ولسوالی ولایت وردک فعالیت دارد که ۴۲ مرکز این نهاد در شش ولسوالی این ولایت، بسته شده‌اند.

سونی مانسون، مسؤول این نهاد در افغانستان در این خبرنامه می‌گوید: «ما خواستار باز دوبارۀ این مراکز برای مردم استیم و از تمامی طرف ها درگیر جنگ می خواهیم که از اقداماتی که جان افراد ملکی را در معرض خطر قرار می‌دهند، خودداری کنند.»

آقای مانسون می‌افزاید که این کمیته تلاش خواهد کرد تا طرف‌های درگیر به‌گونۀ مستقیم در شود و این را دوباره باز کند.

از سوی دیگر، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر در صفحۀ تویترش نگاشته‌است که طالبان در کارهای روزمره مراکز بهداشتی کمیتۀ سویدن برای افغانستان در ولایت میدان وردک، مشکل ندارد.

هم‌رسانی کنید