Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان:‌ برگه‌هایی به نام منشور ربطی به «امارت اسلامی» ندارد

یک روز پس از آن که طلوع نیوز یک نسخه را که به «منشور امارت اسلامی افغانستان» نسبت داده میشد نشر کرد، حالا طالبان این «منشور» را رد میکند و می‌گوید که این برگه‌ها به امارت ا سلامی ربطی ندارد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در این باره گفت:«روز گذشته بعضی رسانه‌ها اوراق چند ماده یی را نشر کردند که ادعا شده بود منشور امارت اسلامی است. ما این راپور و اوراق را رد می نماییم، امارت اسلامی در دوره حاکمیت کاملش، قانون اساسی بنام دستور امارت اسلامی داشت که نهایی و توشیح نشده بود. پس از اشغال امریکا، امارت اسلامی تنها لایحه جهادی دارد و کمیسیون‌های طالبان این کار شیوه‌ها را تنظیم می کنند. این اوراق به نام منشور ربطی به امارت اسلامی ندارد.»

در این منشور هیچ تغییری میان طالبان امروز و طالبان بیست سال پیش دیده نمی شود.

فیض الله جلال، استاد دانشگاه، در این باره گفت:«اگر آنها در موضوع خود قاطع باشند وطرفداران دولت و نماینده‌گان دولت در موضوع خود قاطع باشند، مصاله شازش و تفاهم صورت گرفته نمی‌تواند.»

در همین حال، جلال الدین شینواری، لوی سارنوال دوره طالبان، می‌گوید که این منشور تازه نه بل از دوره طالبان است که وی نیز در هنگام ایجاد آن حضور داشت.

آقای شینواری گفت:«منشور که به نشر سپرده شد مربوط به ۲۲ یا ۲۳ سال قبل است که من نیز در آن حضور داشتم. عنوان امارت اسلامی و بیرق سفید شاید یکی از موضوعات مهم مبرم واساسی مذاکرات بین الافغانی باشد، که قابل تغییر و قابل پذیرش از طرف طالبان خواهد بود.»

آقای شینواری همچنان گفته است که تاخیر مذاکرات بین الافغانی یگانه عامل و یگانه علتی تشدید خشونت‌ها در کشور می‌باشد.

نصرالله ستانکزی، استاد دانشگاه، در این باره گفت:« این مربوط به این است که در کابل چقدر یک دولت مقتدر است و از موضع اقتدار گرایانه وارد مذاکرات می‌شود تا نظریات خود را تحمیل بکند. و دوم جامعه بین المللی چقدر در کنار مردم افغانستان ایستاد می‌شود.»

اما شماری از سناتواران می‌گویند که حکومت افغانستان باید در گفتگوهای میان افغانان از دستاوردها و آزادی‌های که در نزدیک دو دهه اخیر به دست آمده است پاسداری کند.

گلالی اکبری، سناتور، گفت:«آزادی بیان، دیموکراسی و دست آوردهای انتخابات و همه را در افغانستان این دست آوردهای است که ما برای آن قربانی دادیم.»

این «منشور» که چارچوب یک نظام را مشخص ساخته است، از سوی یک مقام بلند پایه حکومت به طلوع نیوز سپرده شده است.

این مقام بلندپایه حکومت می‌گوید که این منشور از سوی رهبری حکومت نیز دیده شده است.

طالبان:‌ برگه‌هایی به نام منشور ربطی به «امارت اسلامی» ندارد

جلال الدین شینواری می گوید که پرچم سفید و امارت اسلامی خواست طالبان در گفت وگوهای میان افغانان خواهد بود.

Thumbnail

یک روز پس از آن که طلوع نیوز یک نسخه را که به «منشور امارت اسلامی افغانستان» نسبت داده میشد نشر کرد، حالا طالبان این «منشور» را رد میکند و می‌گوید که این برگه‌ها به امارت ا سلامی ربطی ندارد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در این باره گفت:«روز گذشته بعضی رسانه‌ها اوراق چند ماده یی را نشر کردند که ادعا شده بود منشور امارت اسلامی است. ما این راپور و اوراق را رد می نماییم، امارت اسلامی در دوره حاکمیت کاملش، قانون اساسی بنام دستور امارت اسلامی داشت که نهایی و توشیح نشده بود. پس از اشغال امریکا، امارت اسلامی تنها لایحه جهادی دارد و کمیسیون‌های طالبان این کار شیوه‌ها را تنظیم می کنند. این اوراق به نام منشور ربطی به امارت اسلامی ندارد.»

در این منشور هیچ تغییری میان طالبان امروز و طالبان بیست سال پیش دیده نمی شود.

فیض الله جلال، استاد دانشگاه، در این باره گفت:«اگر آنها در موضوع خود قاطع باشند وطرفداران دولت و نماینده‌گان دولت در موضوع خود قاطع باشند، مصاله شازش و تفاهم صورت گرفته نمی‌تواند.»

در همین حال، جلال الدین شینواری، لوی سارنوال دوره طالبان، می‌گوید که این منشور تازه نه بل از دوره طالبان است که وی نیز در هنگام ایجاد آن حضور داشت.

آقای شینواری گفت:«منشور که به نشر سپرده شد مربوط به ۲۲ یا ۲۳ سال قبل است که من نیز در آن حضور داشتم. عنوان امارت اسلامی و بیرق سفید شاید یکی از موضوعات مهم مبرم واساسی مذاکرات بین الافغانی باشد، که قابل تغییر و قابل پذیرش از طرف طالبان خواهد بود.»

آقای شینواری همچنان گفته است که تاخیر مذاکرات بین الافغانی یگانه عامل و یگانه علتی تشدید خشونت‌ها در کشور می‌باشد.

نصرالله ستانکزی، استاد دانشگاه، در این باره گفت:« این مربوط به این است که در کابل چقدر یک دولت مقتدر است و از موضع اقتدار گرایانه وارد مذاکرات می‌شود تا نظریات خود را تحمیل بکند. و دوم جامعه بین المللی چقدر در کنار مردم افغانستان ایستاد می‌شود.»

اما شماری از سناتواران می‌گویند که حکومت افغانستان باید در گفتگوهای میان افغانان از دستاوردها و آزادی‌های که در نزدیک دو دهه اخیر به دست آمده است پاسداری کند.

گلالی اکبری، سناتور، گفت:«آزادی بیان، دیموکراسی و دست آوردهای انتخابات و همه را در افغانستان این دست آوردهای است که ما برای آن قربانی دادیم.»

این «منشور» که چارچوب یک نظام را مشخص ساخته است، از سوی یک مقام بلند پایه حکومت به طلوع نیوز سپرده شده است.

این مقام بلندپایه حکومت می‌گوید که این منشور از سوی رهبری حکومت نیز دیده شده است.

هم‌رسانی کنید