تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالله بر بی‌طرفی نیروهای امنیتی در انتخابات تأکید کرد

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بر بی‌طرفی نیروهای امنیتی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‎رو تأکید می‌وزد.

آقای عبدالله که امروز در نشست هیئت بین‌المللی هماهنگی پولیس در ریاست‌اجراییه سخن‌ می‌زد، هشدار داد که اگر نیروهای دولتی در انتخابات مداخله کنند و یا از نامزدی پشتیبانی کنند، این کار صدمۀ بزرگی بر اعتماد مردم به این نیروها خواهد زد.

عبدالله افزود: «یک نکته را می‌خواهم تأکید کنم به وزیرداخله، معین ارشد... که بی طرف ماند پولیس و برخورد مسلکی در این عرصه در اولیت کار تان باشد. انتخابات‌ها می‌گذرد، نتایجی عاید می‌شود اما اگر نیروهای امنیتی ما .... اگر این‌گونه شهرت پیدا کنند که این‌ها جانب‌داری می‌کنند از یک کاندید یا کاندیدها، این یک صدمه بسیار جبران ناپذیر به اعتماد مردم در برابر پولیس و نیروهای امنیتی ما خواهد داشت.»

آقای عبدالله در حالی بر بی‌طرفی نیروهای امنیتی در انتخابات تأکید می‌کند که پیش از این کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، به او و رییس‌جمهور غنی ازبهر استفادۀ آنان از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی اخطاریه داده بود.

شانزده رقیب این دو نامزد ریاست‌جمهوری نیز آن‌ها را به سوء استفاده از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی متهم کرده‌اند.

انتخابات ریاست‌‎جمهوری افغانستان، قرار است به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود و پیکارهای انتخاباتی نامزدان هفتۀ پیش آغاز شدند.

رییس‌اجراییه، در بخش دیگر سخنان امروزش گفت که وجود فساد و سربازان خیالی در پولیس، بر شهرت نیروهای امنیتی سایه افگنده‌است. اشارۀ آقای عبدالله به گزارش تازۀ سیگر است که از وجود ۴۲ هزار سرباز خیالی در میان نیروهای امنیتی افغانستان پرده برداشت. اما وزارت دفاع این گزارش را رد کرده‌است.

در نشست امروز در ریاست اجراییه، الیسون بلیک، سفیر بریتانیا در کابل پشتیبانی‌اش را از نیروهای امنیتی اعلام کرد: «وظیفۀ پولیس بسیار حیاتی است؛ به ویژه در هنگام انتخابات. ما این را با اهمیت می‌دانیم که تمامی نیروها مسؤولیت شان را برای ایجاد یک فضای امن برای نامزدان، اعضای احزاب، کارمندان انتخابات و رأی‌دهنده‌گان بدانند.»

در همین حال، نامزدوزیر امور داخله از ادامۀ تلاش‌ها برای مبارزه با فساد و نیز کار برای بی‌طرف ماندن نیروهای امنیتی در انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد.

مسعود اندرابی افزود: «برای مبارزه با جرایم و سازمان‌های مجرم، گام‌های مشخصی برداشته شده‌اند و همزمان با آن، ما ساختار ریاست بررسی جرم‌ها را بهبود بخشیده‌ایم.»

عبدالله عبدالله، دربارۀ مبارزه با موادمخدر و نیز دربارۀ افزایش معتادان به موادمخدر گفت که افغانستان با یک چالش بسیار بزرگ و ویران‌گر روبه‌رو است که بر ناامنی و ادامه جنگ کمک کرده‌است.
 

عبدالله بر بی‌طرفی نیروهای امنیتی در انتخابات تأکید کرد

انتخابات ریاست‌‎جمهوری افغانستان، قرار است به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود و پیکارهای انتخاباتی نامزدان هفتۀ پیش آغاز شدند.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بر بی‌طرفی نیروهای امنیتی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‎رو تأکید می‌وزد.

آقای عبدالله که امروز در نشست هیئت بین‌المللی هماهنگی پولیس در ریاست‌اجراییه سخن‌ می‌زد، هشدار داد که اگر نیروهای دولتی در انتخابات مداخله کنند و یا از نامزدی پشتیبانی کنند، این کار صدمۀ بزرگی بر اعتماد مردم به این نیروها خواهد زد.

عبدالله افزود: «یک نکته را می‌خواهم تأکید کنم به وزیرداخله، معین ارشد... که بی طرف ماند پولیس و برخورد مسلکی در این عرصه در اولیت کار تان باشد. انتخابات‌ها می‌گذرد، نتایجی عاید می‌شود اما اگر نیروهای امنیتی ما .... اگر این‌گونه شهرت پیدا کنند که این‌ها جانب‌داری می‌کنند از یک کاندید یا کاندیدها، این یک صدمه بسیار جبران ناپذیر به اعتماد مردم در برابر پولیس و نیروهای امنیتی ما خواهد داشت.»

آقای عبدالله در حالی بر بی‌طرفی نیروهای امنیتی در انتخابات تأکید می‌کند که پیش از این کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، به او و رییس‌جمهور غنی ازبهر استفادۀ آنان از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی اخطاریه داده بود.

شانزده رقیب این دو نامزد ریاست‌جمهوری نیز آن‌ها را به سوء استفاده از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی متهم کرده‌اند.

انتخابات ریاست‌‎جمهوری افغانستان، قرار است به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود و پیکارهای انتخاباتی نامزدان هفتۀ پیش آغاز شدند.

رییس‌اجراییه، در بخش دیگر سخنان امروزش گفت که وجود فساد و سربازان خیالی در پولیس، بر شهرت نیروهای امنیتی سایه افگنده‌است. اشارۀ آقای عبدالله به گزارش تازۀ سیگر است که از وجود ۴۲ هزار سرباز خیالی در میان نیروهای امنیتی افغانستان پرده برداشت. اما وزارت دفاع این گزارش را رد کرده‌است.

در نشست امروز در ریاست اجراییه، الیسون بلیک، سفیر بریتانیا در کابل پشتیبانی‌اش را از نیروهای امنیتی اعلام کرد: «وظیفۀ پولیس بسیار حیاتی است؛ به ویژه در هنگام انتخابات. ما این را با اهمیت می‌دانیم که تمامی نیروها مسؤولیت شان را برای ایجاد یک فضای امن برای نامزدان، اعضای احزاب، کارمندان انتخابات و رأی‌دهنده‌گان بدانند.»

در همین حال، نامزدوزیر امور داخله از ادامۀ تلاش‌ها برای مبارزه با فساد و نیز کار برای بی‌طرف ماندن نیروهای امنیتی در انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد.

مسعود اندرابی افزود: «برای مبارزه با جرایم و سازمان‌های مجرم، گام‌های مشخصی برداشته شده‌اند و همزمان با آن، ما ساختار ریاست بررسی جرم‌ها را بهبود بخشیده‌ایم.»

عبدالله عبدالله، دربارۀ مبارزه با موادمخدر و نیز دربارۀ افزایش معتادان به موادمخدر گفت که افغانستان با یک چالش بسیار بزرگ و ویران‌گر روبه‌رو است که بر ناامنی و ادامه جنگ کمک کرده‌است.
 

هم‌رسانی کنید