Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اختلاف‏‎ بر سر توزیع شناس‎نامه‏‎ها؛ عبدالله از پیامد آن هشدار داد

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت پس از مخالفتش با آغاز روند توزیع شناس نامه های برقی، امروز بار دیگر به صورت تلویحی به این موضوع اشاره کرد و گفت که رهبران حکومت نباید تصمیم هایی را بگیرند که پیامدهای ناگوار داشته باشند.

آقای عبدالله که امروز در مراسم گرامی داشت از بیست و نهمین سالروز خروج ارتش سرخ شوروی وقت از افغانستان، در ارگ ریاست جمهوری سخن می زد، تأکید کرد که باید بخ خواسته های شهروندان، بی پروایی نشود: «در این وضعیت حساس یک حرف ناسنجیده، یک اقدام ناسنجیده شده و خلاف میل مردم، می‌تواند چالش بزرگ دیگری خلق کند. ما نباید تلاش کنیم که از بحران به طرف بحران برویم. اگر کسی یا کسانی فکر کرده‌اند با خلق بحران دیگر می‌توانیم بر کاستی‌‌های مان سرپوش بگذاریم؛ اشتباه بزرگ است.»

همزمان با این، عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ از سوی رییس جمهور نیز از این تصمیم ارگ، ناراضی است. او در سخنرانی امروزش در مزارشریف گفت: «من به قوم پشتون احترام بسیار دارم؛ قوم با تاریخ و شریف افغانستان است، اما چند چهرۀ فاشیست درتلاش دامن زدن به اختلاف های قومی هستند.»

درهمین حال، معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که قانون اساسی افغانستان، هویت ملی شهروندان کشور را روشن ساخته، و هرگاه برنامه یی بر خلاف قانون اساسی کشور عملی شود، این کار برخلاف خواسته های بیشتر مردم افغانستان خواهد بود.

سرور دانش در این باره گفت: «من از رهبری حکومت وحدت ملی و جریان های سیاسی منتقد حکومت می خواهم که در همه حالات حتی حالات جنگ قانون اساسی کشور و همه مواد مندرج در این قانون را به عنوان خط سرخ شان به حساب بیاروند.»

دو روز پیش ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که رییس جمهور، بانوی نخست و شماری دیگر از مقام های حکومتی برای نخستین بار به منظور دریافت شناس نامه های برقی، در خواست داده اند. اما، ریاست اجراییه بلافاصله واکنش نشان داد و با این کار مخالفت کرد.

مخالفت ریاست اجراییه که موافقانی دیگر را نیز به همراه شد، تاکنون اما تأثیر روی ارادۀ حکومت نگذاشته است و مرحله های نخستین گرفتن شناسنامه های برقی، کماکان ادامه دارند.

همزمان با این، مخالفت ها نیز همچنان ادامه دارند. واقف حکیمی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی که مخالف روند توزیع این شناسنامه ها است، در این باره می گوید: «تصمیم های یک جانبه کشور را بسوی بحران می برد و این کار به سود مردم ما نیست.»

گل پادشاه مجیدی، عضو مجلس نماینده گان اما دیدگاۀ دیگری دارد: «وقت آن رسیده است که اختلاف های سیاسی مان را در برنامه های ملی کنار بگذاریم و به سوی ملت شدن به پیش رویم.»

درهمین حال، سخن گوی ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی، می گوید که این نهاد تلاش هایش را برای همگانی نمودن این روند افزایش داده است.

روح الله احمدزی می گوید: «شمار متقاضیان بدست آوردن شناس نامه ها برقی در سه روز گذشته بسیار زیاد بودند و ما تیم های کاری مان را برای ثبت نام درخواست کننده گان در ارگ افزایش داده ایم.»

اختلاف ها روی چگونگی درج نام قوم ها در شناسنامه های برقی، روند توزیع این شناسنامه ها را سال هاست که به تأخیر انداخته است.

اختلاف‏‎ بر سر توزیع شناس‎نامه‏‎ها؛ عبدالله از پیامد آن هشدار داد

عبدالله عبدالله، بی آن که به آغاز روند توزیع شناس نامه های برقی اشاره کند، می گوید که حکومت با صدور فرمان هایی که خلاف خواسته های شهروندان است، نباید میان مردم مشکل به میان آورد.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت پس از مخالفتش با آغاز روند توزیع شناس نامه های برقی، امروز بار دیگر به صورت تلویحی به این موضوع اشاره کرد و گفت که رهبران حکومت نباید تصمیم هایی را بگیرند که پیامدهای ناگوار داشته باشند.

آقای عبدالله که امروز در مراسم گرامی داشت از بیست و نهمین سالروز خروج ارتش سرخ شوروی وقت از افغانستان، در ارگ ریاست جمهوری سخن می زد، تأکید کرد که باید بخ خواسته های شهروندان، بی پروایی نشود: «در این وضعیت حساس یک حرف ناسنجیده، یک اقدام ناسنجیده شده و خلاف میل مردم، می‌تواند چالش بزرگ دیگری خلق کند. ما نباید تلاش کنیم که از بحران به طرف بحران برویم. اگر کسی یا کسانی فکر کرده‌اند با خلق بحران دیگر می‌توانیم بر کاستی‌‌های مان سرپوش بگذاریم؛ اشتباه بزرگ است.»

همزمان با این، عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ از سوی رییس جمهور نیز از این تصمیم ارگ، ناراضی است. او در سخنرانی امروزش در مزارشریف گفت: «من به قوم پشتون احترام بسیار دارم؛ قوم با تاریخ و شریف افغانستان است، اما چند چهرۀ فاشیست درتلاش دامن زدن به اختلاف های قومی هستند.»

درهمین حال، معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که قانون اساسی افغانستان، هویت ملی شهروندان کشور را روشن ساخته، و هرگاه برنامه یی بر خلاف قانون اساسی کشور عملی شود، این کار برخلاف خواسته های بیشتر مردم افغانستان خواهد بود.

سرور دانش در این باره گفت: «من از رهبری حکومت وحدت ملی و جریان های سیاسی منتقد حکومت می خواهم که در همه حالات حتی حالات جنگ قانون اساسی کشور و همه مواد مندرج در این قانون را به عنوان خط سرخ شان به حساب بیاروند.»

دو روز پیش ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که رییس جمهور، بانوی نخست و شماری دیگر از مقام های حکومتی برای نخستین بار به منظور دریافت شناس نامه های برقی، در خواست داده اند. اما، ریاست اجراییه بلافاصله واکنش نشان داد و با این کار مخالفت کرد.

مخالفت ریاست اجراییه که موافقانی دیگر را نیز به همراه شد، تاکنون اما تأثیر روی ارادۀ حکومت نگذاشته است و مرحله های نخستین گرفتن شناسنامه های برقی، کماکان ادامه دارند.

همزمان با این، مخالفت ها نیز همچنان ادامه دارند. واقف حکیمی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی که مخالف روند توزیع این شناسنامه ها است، در این باره می گوید: «تصمیم های یک جانبه کشور را بسوی بحران می برد و این کار به سود مردم ما نیست.»

گل پادشاه مجیدی، عضو مجلس نماینده گان اما دیدگاۀ دیگری دارد: «وقت آن رسیده است که اختلاف های سیاسی مان را در برنامه های ملی کنار بگذاریم و به سوی ملت شدن به پیش رویم.»

درهمین حال، سخن گوی ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی، می گوید که این نهاد تلاش هایش را برای همگانی نمودن این روند افزایش داده است.

روح الله احمدزی می گوید: «شمار متقاضیان بدست آوردن شناس نامه ها برقی در سه روز گذشته بسیار زیاد بودند و ما تیم های کاری مان را برای ثبت نام درخواست کننده گان در ارگ افزایش داده ایم.»

اختلاف ها روی چگونگی درج نام قوم ها در شناسنامه های برقی، روند توزیع این شناسنامه ها را سال هاست که به تأخیر انداخته است.

هم‌رسانی کنید