Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله در دیدار با سیاسیون روی بحران انتخابات گفتگو کرده است

عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز سه شنبه (۶ حوت) دریک گردهمایی شماری از اقوام برای پشتیبانی از او یک باردیگر نتایج این انتخابات را نا مشروع می‌داند و می‌گوید که محور گفت‌وگوهایش در چند روز گذشته با زلمی خلیل‌زاد، استاد سیاف و حامد کرزی بحران به میان آمده از نتایج اعلام شده انتخابات بوده است.

وی جزییات بیشتری در این باره به دست نمی‌دهد، اما می‌افزاید که این دیدارها ادامه خواهند داشت.

آقای عبدالله گفت: «وضعیت افغانستان، انتخابات، اعلام نامشروع انتخابات که سبب بحران شد تمام این مسایل، تا حالی نتیجۀ انتخابات را هیچ کس قبول نکرده است.»

با آن که اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای برگزاری مراسم جداگانه مراسم تحلیف خود شان همچون رییس جمهور به روز پنج شنبه آماده گی می‌گیرند، اما خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که واشنگتن از آقای غنی و آقای عبدالله خواسته است تا مراسم‌های سوگند شان را به تاخیر بیاندازد.

سید اسحق گیلانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت: «خود آقای خلیل‌زاد برای ما گفت که امریکا ازاین اطلاع نداشت، ولی من فکر نمی کنم که امریکا اطلاع نداشته باشد و ارگ چنین یک کاری را کند.»

دومقام امریکایی به رویترز گفته اند که زلمی خلیل‌زاد گفته است که برگزاری مراسم سوگند پیش از حل اختلاف‌ها میان اشرف غنی وعبدالله تلاش‌های صلح را با طالبان به خطر روبرو خواهد ساخت.

انوارالحق احدی، رییس اجراییه دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت: «بالای خارجی ها صدا می کنم که در مورد شفافیت انتخابات اختیار نمودن سکوت گناه است.»

حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح گفت: «ما به خاطر این جمع شده‌ایم که حقانیت داکتر عبدالله و حمایت پشتون‌ها را نشان بدهیم.»

ریاست جمهوری و نیز ریاست اجراییه پاسخ روشن درباره خواست واشنگتن برای تآخیر مراسم تحلیف به دست نمی‌دهند.

یک هفته از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که بر بنیاد ان اشرف غنی برنده اعلام شده است، می‌گذرد، اما عبدالله عبدالله و شمار دیگری از دسته‌های انتخاباتی این نتایج را تقلبی میدانند.

عبدالله عبدالله که خودش را برنده میداند بر ایجاد یک حکومت همه شمول تاکید می‌ورزد.

عبدالله در دیدار با سیاسیون روی بحران انتخابات گفتگو کرده است

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که امریکا خواهان به تعویق افتادن مراسم سوگند رییس جمهورافغانستان شده است.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز سه شنبه (۶ حوت) دریک گردهمایی شماری از اقوام برای پشتیبانی از او یک باردیگر نتایج این انتخابات را نا مشروع می‌داند و می‌گوید که محور گفت‌وگوهایش در چند روز گذشته با زلمی خلیل‌زاد، استاد سیاف و حامد کرزی بحران به میان آمده از نتایج اعلام شده انتخابات بوده است.

وی جزییات بیشتری در این باره به دست نمی‌دهد، اما می‌افزاید که این دیدارها ادامه خواهند داشت.

آقای عبدالله گفت: «وضعیت افغانستان، انتخابات، اعلام نامشروع انتخابات که سبب بحران شد تمام این مسایل، تا حالی نتیجۀ انتخابات را هیچ کس قبول نکرده است.»

با آن که اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای برگزاری مراسم جداگانه مراسم تحلیف خود شان همچون رییس جمهور به روز پنج شنبه آماده گی می‌گیرند، اما خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که واشنگتن از آقای غنی و آقای عبدالله خواسته است تا مراسم‌های سوگند شان را به تاخیر بیاندازد.

سید اسحق گیلانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت: «خود آقای خلیل‌زاد برای ما گفت که امریکا ازاین اطلاع نداشت، ولی من فکر نمی کنم که امریکا اطلاع نداشته باشد و ارگ چنین یک کاری را کند.»

دومقام امریکایی به رویترز گفته اند که زلمی خلیل‌زاد گفته است که برگزاری مراسم سوگند پیش از حل اختلاف‌ها میان اشرف غنی وعبدالله تلاش‌های صلح را با طالبان به خطر روبرو خواهد ساخت.

انوارالحق احدی، رییس اجراییه دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت: «بالای خارجی ها صدا می کنم که در مورد شفافیت انتخابات اختیار نمودن سکوت گناه است.»

حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح گفت: «ما به خاطر این جمع شده‌ایم که حقانیت داکتر عبدالله و حمایت پشتون‌ها را نشان بدهیم.»

ریاست جمهوری و نیز ریاست اجراییه پاسخ روشن درباره خواست واشنگتن برای تآخیر مراسم تحلیف به دست نمی‌دهند.

یک هفته از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که بر بنیاد ان اشرف غنی برنده اعلام شده است، می‌گذرد، اما عبدالله عبدالله و شمار دیگری از دسته‌های انتخاباتی این نتایج را تقلبی میدانند.

عبدالله عبدالله که خودش را برنده میداند بر ایجاد یک حکومت همه شمول تاکید می‌ورزد.

هم‌رسانی کنید