تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: جنگ راه حل بحران افغانستان نیست

 عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی امروز سه‌‍شنبه (۸ دلو) در مراسم یادبود از سی‌ویکمین سالروز جان باختن بیش از یک هزار باشندۀ سالنگ در یک حملۀ نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در ولسوالی سالنگ گفت که نمی‌شود با جنگ، به جنگ جاری در افغانستان پایان داد. 

عبدالله تأکید کرد که از بهر پایان دادن به جنگ و خون‌ریزی در کشور، حاضر است باکسانی که در برابر مردم در جنگ استند گفتگو نماید. 

وی می افزاید که مردمان کشور از جنگ خسته شده‌اند وباید یک صلح همیشگی بر قرار شود. 

آقای عبدالله در این باره اظهار داشت:«بخاطر که این درد و مصیبت پایان پیدا کند، بخاطر این می‌گویم که حاضر و آمده استیم به صلح، به گفتگوی همه شمول با هر کسی که با ما درجنگ است، و اگر آنهایی که فکر می کنند، با جنگ این قصه را حل می‌کنند و منتظر این است که قوای امریکایی یا کمش یا زیادش می براید، اشتباه محض است، کاملن غلط خواندن تاریخ افغانستان است و غلط خواندن ذهن مردم افغانستان است.»

در همین حال، شماری از رهبران سیاسی و جهادی نیز در این مراسم بر ختم جنگ و آغاز گفتگوهای صلح تاکید کردند. 

محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه گفت:«ما یک میلیون غربی و یک میلیون سرلُچ وپای لُچ را قبول داریم دیگر بلایم در پس همه مردم افغانستان، ارمزو مردم افغانستان و کسانی که در ولایات، ولسوالی‌ها و دهات، ارزشهای جهاد را مثل مردمک چشم شان نگهمیدارند.» 

عبدالخالق از فرماندهان محلی - کندهار گفت:«برای من این افتخار است که من یک عسکر قهرمان شهید احمد شاه مسعود استم.»

الماس زاهد  مشاور رییس‌جمهور در این نشست گفت:«وقتی ما صلح می کنیم با این ها به این که پانزده نفر یا بیست نفر بروند صلح کنند این صلح قابل قبول آیا به این ملت میباشد؟ امکان ندارد.» 

به روز چهارم ماه دلو سال  ۱۳۶۷ هجری خورشیدی در یک حمله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در هنگام بیرون شدن از افغانستان، در حدود یک هزار و دوصد تن از باشنده گان ولسوالی سالنگ به شمول زنان و کودکان از سوی نیروهای شوری کشته شدند. 

عبدالله: جنگ راه حل بحران افغانستان نیست

در همین حال، شماری از رهبران سیاسی و جهادی نیز در این مراسم بر ختم جنگ و آغاز گفتگوهای صلح تاکید کردند. 

Thumbnail

 عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی امروز سه‌‍شنبه (۸ دلو) در مراسم یادبود از سی‌ویکمین سالروز جان باختن بیش از یک هزار باشندۀ سالنگ در یک حملۀ نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در ولسوالی سالنگ گفت که نمی‌شود با جنگ، به جنگ جاری در افغانستان پایان داد. 

عبدالله تأکید کرد که از بهر پایان دادن به جنگ و خون‌ریزی در کشور، حاضر است باکسانی که در برابر مردم در جنگ استند گفتگو نماید. 

وی می افزاید که مردمان کشور از جنگ خسته شده‌اند وباید یک صلح همیشگی بر قرار شود. 

آقای عبدالله در این باره اظهار داشت:«بخاطر که این درد و مصیبت پایان پیدا کند، بخاطر این می‌گویم که حاضر و آمده استیم به صلح، به گفتگوی همه شمول با هر کسی که با ما درجنگ است، و اگر آنهایی که فکر می کنند، با جنگ این قصه را حل می‌کنند و منتظر این است که قوای امریکایی یا کمش یا زیادش می براید، اشتباه محض است، کاملن غلط خواندن تاریخ افغانستان است و غلط خواندن ذهن مردم افغانستان است.»

در همین حال، شماری از رهبران سیاسی و جهادی نیز در این مراسم بر ختم جنگ و آغاز گفتگوهای صلح تاکید کردند. 

محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه گفت:«ما یک میلیون غربی و یک میلیون سرلُچ وپای لُچ را قبول داریم دیگر بلایم در پس همه مردم افغانستان، ارمزو مردم افغانستان و کسانی که در ولایات، ولسوالی‌ها و دهات، ارزشهای جهاد را مثل مردمک چشم شان نگهمیدارند.» 

عبدالخالق از فرماندهان محلی - کندهار گفت:«برای من این افتخار است که من یک عسکر قهرمان شهید احمد شاه مسعود استم.»

الماس زاهد  مشاور رییس‌جمهور در این نشست گفت:«وقتی ما صلح می کنیم با این ها به این که پانزده نفر یا بیست نفر بروند صلح کنند این صلح قابل قبول آیا به این ملت میباشد؟ امکان ندارد.» 

به روز چهارم ماه دلو سال  ۱۳۶۷ هجری خورشیدی در یک حمله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در هنگام بیرون شدن از افغانستان، در حدود یک هزار و دوصد تن از باشنده گان ولسوالی سالنگ به شمول زنان و کودکان از سوی نیروهای شوری کشته شدند. 

هم‌رسانی کنید