تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عمران‌خان: گفت‌وگوهای قطر را پاکستان تسهیل کرده‌است

عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید که گفت‌وگوهای نماینده‌گان طالبان و ایالات متحده در قطر، توسط پاکستان تسهیل شده‌است.

نخست‌وزیر پاکستان که روز پنج‌شنبه (۹حوت) در پارلمان پاکستان سخنرانی می‌کرد، افزود که برای نخستین‌بار از راه گفت‌وگو فرصت برای صلح در افغانستان فراهم شده‌است.

عمران‌خان در این باره بیان داشت: «این‌جا یک مسله دربارۀ روابط میان پاکستان و افغانستان وجود دارد. برای نخستین‌بار از راه گفت‌وگو فرصت برای صلح در افغانستان و پاکستان فراهم شده‌است. ما بسیار تلاش می‌کنیم و این نتیجۀ تلاش ما است که اکنون گفت‌وگوها در قطر جریان دارد.»

این درحالی است که پنجمین درو گفت‌وگوهای نماینده‌گان طالبان و امریکا برای سه روز (۶- ۹ حوت) در دوحۀ قطر برگزار شد.

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان پس از ختم این نشست سه روزه، در تویترش نوشت که این گفت‌وگوها سازده بوده‌اند.

آقای خلیل‌زاد، افزود که به گونۀ آهسته اما پایدار گام بر می‌دارند تا طرف‌ها یک‌دیگر را بهتر درک کنند تا سرانجام به یک صلح دست یابند: «دیدارها سازنده بودند. ما به برداشتن گام‌های آهسته و پایدار در راستای درک همدیگر و سرانجام صلح، ادامه می‌دهیم.»

نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان گفت که قرار است این گفت‌وگوها روز شنبه دوباره از سر گرفته شوند. به گفتۀ او در این دو روز، طرف‌های مذاکره کننده گفت‌وگوهای داخلی خودرا خواهند داشت.

عمران‌خان: گفت‌وگوهای قطر را پاکستان تسهیل کرده‌است

این درحالی است که پنجمین درو گفت‌وگوهای نماینده‌گان طالبان و امریکا برای سه روز (۶- ۹ حوت) در دوحۀ قطر برگزار شد.

تصویر بندانگشتی

عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید که گفت‌وگوهای نماینده‌گان طالبان و ایالات متحده در قطر، توسط پاکستان تسهیل شده‌است.

نخست‌وزیر پاکستان که روز پنج‌شنبه (۹حوت) در پارلمان پاکستان سخنرانی می‌کرد، افزود که برای نخستین‌بار از راه گفت‌وگو فرصت برای صلح در افغانستان فراهم شده‌است.

عمران‌خان در این باره بیان داشت: «این‌جا یک مسله دربارۀ روابط میان پاکستان و افغانستان وجود دارد. برای نخستین‌بار از راه گفت‌وگو فرصت برای صلح در افغانستان و پاکستان فراهم شده‌است. ما بسیار تلاش می‌کنیم و این نتیجۀ تلاش ما است که اکنون گفت‌وگوها در قطر جریان دارد.»

این درحالی است که پنجمین درو گفت‌وگوهای نماینده‌گان طالبان و امریکا برای سه روز (۶- ۹ حوت) در دوحۀ قطر برگزار شد.

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان پس از ختم این نشست سه روزه، در تویترش نوشت که این گفت‌وگوها سازده بوده‌اند.

آقای خلیل‌زاد، افزود که به گونۀ آهسته اما پایدار گام بر می‌دارند تا طرف‌ها یک‌دیگر را بهتر درک کنند تا سرانجام به یک صلح دست یابند: «دیدارها سازنده بودند. ما به برداشتن گام‌های آهسته و پایدار در راستای درک همدیگر و سرانجام صلح، ادامه می‌دهیم.»

نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان گفت که قرار است این گفت‌وگوها روز شنبه دوباره از سر گرفته شوند. به گفتۀ او در این دو روز، طرف‌های مذاکره کننده گفت‌وگوهای داخلی خودرا خواهند داشت.

هم‌رسانی کنید