تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

عمران خان: صلح به زودی درافغانستان برقرار می‌شود

عمران خان، نخست وزیر پاکستان روز جمعه (۲۴حوت) با اشاره به دور اخیر مذاکرات بین امریکا و گروه طالبان گفته است که صلح "به زودی" در افغانستان برقرار می شود.

عمران خان روز گذشته در جمعی از مردم در منطقه‌ی قبایلی باجور در نزدیکی مرز با افغانستان گفته است که روند کنونی صلح به ثبات، بهبود تجارت و رفاه اقتصادی در منطقه منجر خواهد شد.

وی  گفته است: «مذاکرت با طالبان آغاز شده است. اگر خواست خدا بود، برادران ما در افغانستان در آینده نزدیک در صلح کنار هم زنده‌گی خواهند کرد.»

وی همچنان از تشکیل یک حکومت جدید در افغانستان خبر داده‌است: «یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد، حکومتی که از همه افغان‌ها نماینده‌گی خواهد کرد. جنگ خاتمه می‌یابد و صلح در آنجا (افغانستان) برقرار می‌شود.»

این در حالی است که روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته، وزارت خارجۀ امریکا گفته بود که طالبان پذیرفته‌اند تا برای رسیدن به صلح، هر دوطرف به چهار موضوع مهم یعنی اطمینان از مبارزه با هراس افگنی، خروج نیروهای امریکایی، گفت‌وگوها میان افغانان، و آتش‌بس فراگیر باید  به گونه‌ی همه‌جانبه رسیده‌گی نمایند.

این وزارت می‌گوید که در گفت‌وگوهای دوحه، روی متن توافق درباره‌ی دو موضوع نخست پیشرفت شده است اما برای نهایی شدن طرح صلح، کارهای زیادی باید انجام شوند.

وزارت خارجه امریکا می‌افزاید که پس از نهایی شدن این توافق نامه، گفت‌وگوها میان طالبان وهیآت فراگیر افغانی به شمول حکومت افغانستان آغاز خواهد شد.

واشنگتن تأکید دارد که تا رسیدن به توافق روی هرچهار موضوع کلیدی، روی هیچ موضوع دیگری به گونه‌ی خاص توافق نخواهد شد.
 

افغانستان

عمران خان: صلح به زودی درافغانستان برقرار می‌شود

نخست وزیر پاکستان همچنان از تشکیل یک حکومت جدید در افغانستان خبر داده است. 

Thumbnail

عمران خان، نخست وزیر پاکستان روز جمعه (۲۴حوت) با اشاره به دور اخیر مذاکرات بین امریکا و گروه طالبان گفته است که صلح "به زودی" در افغانستان برقرار می شود.

عمران خان روز گذشته در جمعی از مردم در منطقه‌ی قبایلی باجور در نزدیکی مرز با افغانستان گفته است که روند کنونی صلح به ثبات، بهبود تجارت و رفاه اقتصادی در منطقه منجر خواهد شد.

وی  گفته است: «مذاکرت با طالبان آغاز شده است. اگر خواست خدا بود، برادران ما در افغانستان در آینده نزدیک در صلح کنار هم زنده‌گی خواهند کرد.»

وی همچنان از تشکیل یک حکومت جدید در افغانستان خبر داده‌است: «یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد، حکومتی که از همه افغان‌ها نماینده‌گی خواهد کرد. جنگ خاتمه می‌یابد و صلح در آنجا (افغانستان) برقرار می‌شود.»

این در حالی است که روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته، وزارت خارجۀ امریکا گفته بود که طالبان پذیرفته‌اند تا برای رسیدن به صلح، هر دوطرف به چهار موضوع مهم یعنی اطمینان از مبارزه با هراس افگنی، خروج نیروهای امریکایی، گفت‌وگوها میان افغانان، و آتش‌بس فراگیر باید  به گونه‌ی همه‌جانبه رسیده‌گی نمایند.

این وزارت می‌گوید که در گفت‌وگوهای دوحه، روی متن توافق درباره‌ی دو موضوع نخست پیشرفت شده است اما برای نهایی شدن طرح صلح، کارهای زیادی باید انجام شوند.

وزارت خارجه امریکا می‌افزاید که پس از نهایی شدن این توافق نامه، گفت‌وگوها میان طالبان وهیآت فراگیر افغانی به شمول حکومت افغانستان آغاز خواهد شد.

واشنگتن تأکید دارد که تا رسیدن به توافق روی هرچهار موضوع کلیدی، روی هیچ موضوع دیگری به گونه‌ی خاص توافق نخواهد شد.
 

هم‌رسانی کنید