تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عملیات نیروهای امنیت ملی بر مخفی‌گاه داعش در کابل

ریاست‌ عمومی امنیت ملی، می‌گوید که نیروهای این ریاست و پولیس ملی یک عملیات مشترک را بالای مخفی‌گاه گروۀ داعش در کابل راه اندازی کردند.

در خبرنامه‌یی که این ریاست امروز (جمعه، ۲۲سنبله) به رسانه‌ها فرستاده، آمده است که در این عملیات محمد حنیف، طراح حملات گروۀ داعش و یک مهاجم پاکستانی کشته شدند.

در خبرنامه هم‌چنان آمده‌است که یک خانم پاکستانی با چهار طفل‌ که در این مخفی‌گاه بود و باش داشتند نیز زخمی شدند.

خبرنامه افزوده‌است که شماری از جنگ‌افزارهای گروه داعش نیز بدست نیروهای امنیتی افتاده‌اند.

روز گذشته نیز امنیت ملی از بازداشت سه عضو گروه داعش در کابل خبر داد. امنیت ملی می‌گوید که عملیات بر مخفی‌گاه داعش در کابل را بربنیاد اطلاعاتی که از این سه تن گرفته بود، راه اندازی کرده است.

عملیات نیروهای امنیت ملی بر مخفی‌گاه داعش در کابل

خبرنامه افزوده‌است که شماری از جنگ‌افزارهای گروه داعش نیز بدست نیروهای امنیتی افتاده‌اند.

Thumbnail

ریاست‌ عمومی امنیت ملی، می‌گوید که نیروهای این ریاست و پولیس ملی یک عملیات مشترک را بالای مخفی‌گاه گروۀ داعش در کابل راه اندازی کردند.

در خبرنامه‌یی که این ریاست امروز (جمعه، ۲۲سنبله) به رسانه‌ها فرستاده، آمده است که در این عملیات محمد حنیف، طراح حملات گروۀ داعش و یک مهاجم پاکستانی کشته شدند.

در خبرنامه هم‌چنان آمده‌است که یک خانم پاکستانی با چهار طفل‌ که در این مخفی‌گاه بود و باش داشتند نیز زخمی شدند.

خبرنامه افزوده‌است که شماری از جنگ‌افزارهای گروه داعش نیز بدست نیروهای امنیتی افتاده‌اند.

روز گذشته نیز امنیت ملی از بازداشت سه عضو گروه داعش در کابل خبر داد. امنیت ملی می‌گوید که عملیات بر مخفی‌گاه داعش در کابل را بربنیاد اطلاعاتی که از این سه تن گرفته بود، راه اندازی کرده است.

هم‌رسانی کنید