تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور غنی برای دیدار با نخست وزیر هند به دهلی نو رفت

ریاست‌ جمهوری بامداد چهارشنبه (۲۸ سنبله) در یک خبرنامه گفت که رییس‌جمهور اشرف غنی با یک هیئت عالی رتبه دولتی به دهلی نو رفت.

در خبرنامه آمده‌است که قرار است آقای غنی در این سفر افزون بر دیدار با نرندرا مودی، نخست وزیر هند، در مراسمی که از سوی بنیاد هند ترتیب یافته و در آن شخصیت‌های علمی و دانشمندان اشتراک خواهند کرد، سخنرانی کند.

در همین حال، روزنامه‌های هندی گزارش دادند که در این سفر آقای غنی با نخست وزیر هند در بارۀ روابط دوجانبه و وضعیت امنیت منطقه گفت‌وگو کند.

در این سفر آقای غنی دربارۀ تلاش‌های حکومت در رابطه با روند صلح نیز با آقای مودی گفت‌وگو خواهد کرد.

این درحالی است که هفته گذشته ویجی گوکهالی معیین وزارت خارجه هند به کابل سفر آمد تا در نشست «گروه مشترک کار همکاری سیاسی و امنیتی بین هند و افغانستان» اشتراک کند و نیز رییس‌جمهور غنی به هند دعوت کرد.

سفر آقای غنی به هند در حالی انجام می‌شود که دهلی نو از آقای غنی در روند صلح و آشتی به رهبری افغان‌ها پشتیبانی کرده‌است.

رییس‌جمهور غنی برای دیدار با نخست وزیر هند به دهلی نو رفت

در این سفر آقای غنی با نرندرا مودی نخست وزیر هند روی روابط دوجانبه و وضعیت منطقه گفت‌وگو خواهد کرد.

Thumbnail

ریاست‌ جمهوری بامداد چهارشنبه (۲۸ سنبله) در یک خبرنامه گفت که رییس‌جمهور اشرف غنی با یک هیئت عالی رتبه دولتی به دهلی نو رفت.

در خبرنامه آمده‌است که قرار است آقای غنی در این سفر افزون بر دیدار با نرندرا مودی، نخست وزیر هند، در مراسمی که از سوی بنیاد هند ترتیب یافته و در آن شخصیت‌های علمی و دانشمندان اشتراک خواهند کرد، سخنرانی کند.

در همین حال، روزنامه‌های هندی گزارش دادند که در این سفر آقای غنی با نخست وزیر هند در بارۀ روابط دوجانبه و وضعیت امنیت منطقه گفت‌وگو کند.

در این سفر آقای غنی دربارۀ تلاش‌های حکومت در رابطه با روند صلح نیز با آقای مودی گفت‌وگو خواهد کرد.

این درحالی است که هفته گذشته ویجی گوکهالی معیین وزارت خارجه هند به کابل سفر آمد تا در نشست «گروه مشترک کار همکاری سیاسی و امنیتی بین هند و افغانستان» اشتراک کند و نیز رییس‌جمهور غنی به هند دعوت کرد.

سفر آقای غنی به هند در حالی انجام می‌شود که دهلی نو از آقای غنی در روند صلح و آشتی به رهبری افغان‌ها پشتیبانی کرده‌است.

هم‌رسانی کنید