تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی حمله بر زیارت‌گاه صوفی‌ها در پاکستان را محکوم کرد

ریاست جمهوری روز جمعه با نشر یک خبرنامه حمله تروریستی بر یک زیارت‌گاه صوفی‌ها در ایالت سند پاکستان را که منجر به جان باختن و زخمی شدن شماری از شهروندان آن کشور شد، محکوم کرد.

رییس جمهور غنی در این خبرنامه گفته است که صوفی‌ها همواره ترویج‌گر صلح و اخوت بوده و این عمل تروریستان در هیچ دین توجیه پذیر نمی‌باشد.

در خبرنامه آمده است: «صوفی‌ها همواره ترويج‌گر صلح و اخوت بوده و تروریستان یک‌بار دیگر ثابت ساختند که به ارزش‌های اسلامی و انسانی باورمند نیستند که این اعمال شان در هیچ دین و آئین توجیه پذیر نمی‌باشد.»

در خبرنامه همچنان آمده است که دولت افغانستان همواره بر مبارزه جدی بر ضد گروهای تروریستی به شمول داعش تأکید کرده و این گروه‌ها دشمن مشترک همه کشورها می‌باشد و برای از بین بردن این گروه‌ها یک اجماع منطقوی و فرا منطقوی نیاز است.

همچنان در خبرنامه آمده است که رییس جمهور غنی معتقد است صداقت و اراده عمل از بهر مبارزه با پدیده تروریزم می‌تواند جلو این پدیده را بگیرد تا دیگر در هیچ کشوری جنایات بشری اتفاق نیفتد.

در خبرنامه چنین آمده است: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره صداقت و تعهد خود را در راستای تأمین صلح، ثبات و مبارزه با تروریزم ثابت ساخته، سال‌های زيادی است كه قربانی‌های بی‌شماری داده‌است و انتظار دارد که

کشورهای دیگر نیز صداقت شان‌را در جهت مبارزه با تروریزم به منصۀ اجرا قرار دهند.»

غنی حمله بر زیارت‌گاه صوفی‌ها در پاکستان را محکوم کرد

رییس جمهور غنی در این خبرنامه گفته است که صوفی‌ها همواره ترویج‌گر صلح و اخوت بوده و این عمل تروریستان در هیچ دین توجیه پذیر نمی‌باشد

Thumbnail

ریاست جمهوری روز جمعه با نشر یک خبرنامه حمله تروریستی بر یک زیارت‌گاه صوفی‌ها در ایالت سند پاکستان را که منجر به جان باختن و زخمی شدن شماری از شهروندان آن کشور شد، محکوم کرد.

رییس جمهور غنی در این خبرنامه گفته است که صوفی‌ها همواره ترویج‌گر صلح و اخوت بوده و این عمل تروریستان در هیچ دین توجیه پذیر نمی‌باشد.

در خبرنامه آمده است: «صوفی‌ها همواره ترويج‌گر صلح و اخوت بوده و تروریستان یک‌بار دیگر ثابت ساختند که به ارزش‌های اسلامی و انسانی باورمند نیستند که این اعمال شان در هیچ دین و آئین توجیه پذیر نمی‌باشد.»

در خبرنامه همچنان آمده است که دولت افغانستان همواره بر مبارزه جدی بر ضد گروهای تروریستی به شمول داعش تأکید کرده و این گروه‌ها دشمن مشترک همه کشورها می‌باشد و برای از بین بردن این گروه‌ها یک اجماع منطقوی و فرا منطقوی نیاز است.

همچنان در خبرنامه آمده است که رییس جمهور غنی معتقد است صداقت و اراده عمل از بهر مبارزه با پدیده تروریزم می‌تواند جلو این پدیده را بگیرد تا دیگر در هیچ کشوری جنایات بشری اتفاق نیفتد.

در خبرنامه چنین آمده است: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره صداقت و تعهد خود را در راستای تأمین صلح، ثبات و مبارزه با تروریزم ثابت ساخته، سال‌های زيادی است كه قربانی‌های بی‌شماری داده‌است و انتظار دارد که

کشورهای دیگر نیز صداقت شان‌را در جهت مبارزه با تروریزم به منصۀ اجرا قرار دهند.»

هم‌رسانی کنید