تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی: رهبران طالبان از اسلام و دیگر طالبان استفاده ابزاری میکنند

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان امروز (دوشنبه ۹ حوت) در مراسم بزرگداشت از"؛روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور" در کابل گفت که اگر فداکاریهای نیروهای امنیتی کشور نبود، افغانستان با بی ثباتی های بیشتر رو به رو میشد. 

در این مرام رهبران حکومت نیرو های دفاعی و امنیتی را نگهبانان اصلی کشور میدانند.

غنی گفته است:"امروز كه افغانستان يك كشور مستقل است اين نتيجه قربانی‌هاي شماست كه مستقل است و هزاران سال ديگر هم مستقل خواهد ماند."

غنی می افزاید:" رهبران طالبان در عيش وعشرت با اولاد هاي شان زنده گي دارند برخی از آنان حتی چند زن دارند اما از ديگر طالبان در برابر اسلام و مردم افغانستان استفاده ابزاري مي كنند."

در این مراسم، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه بر غیر سیاسی بودن نیروهای امنیتی تاکید کرد. 

عبدالله گفت:" تنها تعريفي كه نيرو هاي دفاعي و امنيتي دارند غير سياسي بودن اين نيرو هاست."

نیرو های هوایی، کماندو های ارتش، واحد نیرو های ویژۀ پولیس، امن و نظم عامه، پولیس مرزی و دیگر نیرو های دفاعی و امنیتی کشور در مراسم ویژۀ  از " روز ملی نیرو های دفاعی و امنیتی" با برگذاری رسم گذشت، تجلیل کردند. رییس جمهور در این مراسم این نیرو ها را نماد وحدت ملی افغانستان می داند.

قدم شاه شهیم ، لوی درستیز وزارت دفاع ملی گفته است:" نيرو هاي ما با سلاح و تجهيزات به خاطر دفاع از سرزمين و نواميس ملي در وجب وجب خاك اماده اند."

رییس جمهور تاکید می ورزد که هیچ کسی نخواهد توانست تا افغانستان را به میدان جنگ کشور ها مبدل سازد.

واحد های ویژه ارتش و پولیس که از کار آزموده ترین نیرو ها شمرده می شوند سال ها است که برای تامین امنیت کشور قربانی می دهند.

رییس جمهور به پاس فداکاری های نیرو های امنیتی واحد نیرو های ویژۀ پولیس، قول اردوی ۲۰۳ تندر ، فرماندهی واحد های کماندوی ارتش و برخی از واحد ها و افسران نیرو های امینتی را ستایش کرد.

غنی: رهبران طالبان از اسلام و دیگر طالبان استفاده ابزاری میکنند

غنی می افزاید:" رهبران طالبان در عيش وعشرت با اولاد هاي شان زنده گي دارند برخی از آنان حتی چند زن دارند اما از ديگر طالبان در برابر اسلام و مردم افغانستان استفاده ابزاري مي كنند."

Thumbnail

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان امروز (دوشنبه ۹ حوت) در مراسم بزرگداشت از"؛روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور" در کابل گفت که اگر فداکاریهای نیروهای امنیتی کشور نبود، افغانستان با بی ثباتی های بیشتر رو به رو میشد. 

در این مرام رهبران حکومت نیرو های دفاعی و امنیتی را نگهبانان اصلی کشور میدانند.

غنی گفته است:"امروز كه افغانستان يك كشور مستقل است اين نتيجه قربانی‌هاي شماست كه مستقل است و هزاران سال ديگر هم مستقل خواهد ماند."

غنی می افزاید:" رهبران طالبان در عيش وعشرت با اولاد هاي شان زنده گي دارند برخی از آنان حتی چند زن دارند اما از ديگر طالبان در برابر اسلام و مردم افغانستان استفاده ابزاري مي كنند."

در این مراسم، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه بر غیر سیاسی بودن نیروهای امنیتی تاکید کرد. 

عبدالله گفت:" تنها تعريفي كه نيرو هاي دفاعي و امنيتي دارند غير سياسي بودن اين نيرو هاست."

نیرو های هوایی، کماندو های ارتش، واحد نیرو های ویژۀ پولیس، امن و نظم عامه، پولیس مرزی و دیگر نیرو های دفاعی و امنیتی کشور در مراسم ویژۀ  از " روز ملی نیرو های دفاعی و امنیتی" با برگذاری رسم گذشت، تجلیل کردند. رییس جمهور در این مراسم این نیرو ها را نماد وحدت ملی افغانستان می داند.

قدم شاه شهیم ، لوی درستیز وزارت دفاع ملی گفته است:" نيرو هاي ما با سلاح و تجهيزات به خاطر دفاع از سرزمين و نواميس ملي در وجب وجب خاك اماده اند."

رییس جمهور تاکید می ورزد که هیچ کسی نخواهد توانست تا افغانستان را به میدان جنگ کشور ها مبدل سازد.

واحد های ویژه ارتش و پولیس که از کار آزموده ترین نیرو ها شمرده می شوند سال ها است که برای تامین امنیت کشور قربانی می دهند.

رییس جمهور به پاس فداکاری های نیرو های امنیتی واحد نیرو های ویژۀ پولیس، قول اردوی ۲۰۳ تندر ، فرماندهی واحد های کماندوی ارتش و برخی از واحد ها و افسران نیرو های امینتی را ستایش کرد.

هم‌رسانی کنید