Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی: مشکلات امنیتی به یک قشر، جمعیت و گروهی خاصی تعلق ندارد

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور، در واکنش به حمله‌های روز یک شنبه در کابل و بغلان می‌گوید که مشکلات امنیتی به یک قشر، جمعیت و گروهی خاصی تعلق ندارد.

آقای غنی که شام روز دوشنبه، در جمع خبرنگاران سخن می‎زد، از علما، جامعۀ مدنی و خبرنگاران خواست که در برابر هراس افگنان موضع واحد داشته باشند و متحدانه عمل کنند.

وی افزود: «در این‌جا ضرورت به اجماع ملی است؛ مشکلات امنیتی نه به یک قشر خاص تعلق دارد، نه به یک جمعیت خاص، نه به یک گروه خاص. ناامنی چهل ساله را ما به میراث گرفتیم. تنها به اتحاد فکر و عمل حل کرده می‎‌توانیم. و از این جهت، هم بر سر علما، هم بر سر نهادهای مدنی، خبری و فکری صدای من یکی است که باید دست با هم بدهیم و در یک صف واحد قرار بگیریم.»

آقای غنی، می‎گوید افغانستان از این جهت که دو پروسۀ «بنیادی» را در پیش رو دارد، آماج حمله‎های هراس افگنان قرار می‎گیرد تا به گفتۀ او، افغانستان به این دو مهم نایل نشود.

وی، به هراس افگنان هشدار می‎دهد که هیچ گاهی عقب نخواهد کشید: «چون دو مسألۀ بنیادی سیاسی کشور، امسال انتخابات و صلح است، دشمنان افغانستان در مقابل هر یک از این خواسته‌های ملی ما مشکلات ایجاد خواهند کرد و این‌جا ما باید وضاحت داشته باشیم که به عقب نمی‌رویم. اگر آن‎ها به این فکر استند که با این اعمال، مارا در هراس می‌سازند یا فکر مارا منحرف می‌کنند، در فکر خود تجدید نظر کنند.»

آقای غنی، جان باخته‎گان روز گذشته در کابل را «شهدای» راه دموکراسی لقب می‎دهد و می‎گوید که آنان از بهر این‌که «اساسی ترین» حق شهروندی شان را ایفا می‎کردند، آماج قرار گرفتند.

غنی: مشکلات امنیتی به یک قشر، جمعیت و گروهی خاصی تعلق ندارد

آقای غنی، جان باخته‎گان روز گذشته در کابل را «شهدای» راه دموکراسی لقب می‎دهد و می‎گوید که آنان از بهر این‌که «اساسی ترین» حق شهروندی شان را ایفا می‎کردند، آماج قرار گرفتند.

Thumbnail

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور، در واکنش به حمله‌های روز یک شنبه در کابل و بغلان می‌گوید که مشکلات امنیتی به یک قشر، جمعیت و گروهی خاصی تعلق ندارد.

آقای غنی که شام روز دوشنبه، در جمع خبرنگاران سخن می‎زد، از علما، جامعۀ مدنی و خبرنگاران خواست که در برابر هراس افگنان موضع واحد داشته باشند و متحدانه عمل کنند.

وی افزود: «در این‌جا ضرورت به اجماع ملی است؛ مشکلات امنیتی نه به یک قشر خاص تعلق دارد، نه به یک جمعیت خاص، نه به یک گروه خاص. ناامنی چهل ساله را ما به میراث گرفتیم. تنها به اتحاد فکر و عمل حل کرده می‎‌توانیم. و از این جهت، هم بر سر علما، هم بر سر نهادهای مدنی، خبری و فکری صدای من یکی است که باید دست با هم بدهیم و در یک صف واحد قرار بگیریم.»

آقای غنی، می‎گوید افغانستان از این جهت که دو پروسۀ «بنیادی» را در پیش رو دارد، آماج حمله‎های هراس افگنان قرار می‎گیرد تا به گفتۀ او، افغانستان به این دو مهم نایل نشود.

وی، به هراس افگنان هشدار می‎دهد که هیچ گاهی عقب نخواهد کشید: «چون دو مسألۀ بنیادی سیاسی کشور، امسال انتخابات و صلح است، دشمنان افغانستان در مقابل هر یک از این خواسته‌های ملی ما مشکلات ایجاد خواهند کرد و این‌جا ما باید وضاحت داشته باشیم که به عقب نمی‌رویم. اگر آن‎ها به این فکر استند که با این اعمال، مارا در هراس می‌سازند یا فکر مارا منحرف می‌کنند، در فکر خود تجدید نظر کنند.»

آقای غنی، جان باخته‎گان روز گذشته در کابل را «شهدای» راه دموکراسی لقب می‎دهد و می‎گوید که آنان از بهر این‌که «اساسی ترین» حق شهروندی شان را ایفا می‎کردند، آماج قرار گرفتند.

هم‌رسانی کنید