Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی: نشست علمان دین در اندونیزیا فرصت خوبی برای طالبان است

در یک خبرنامۀ ریاست جمهوری که روز یک شنبه (۲۳ ثور) به رسانه‌ها فرستاده شده‎، آمده است که رییس جمهور ‌غنی، نشست مشترک علمان دینی را در اندونیزیا فرصت خوبی برای طالبان می‌داند.

در این خبرنامه آمده است که حکومت افغانستان، به موقف اسلامی، وضاحت و فیصله‌های علمای دینی لبیک می‌گوید.

در ا ین خبرنامه، رییس جمهور غنی از دیگر علمای جهان اسلام نیز می‎خواهد که نقش «ارزندۀ» شان را در راستای تأمین صلح ایفا نمایند.

رییس جمهور این گونه نشست‌های علمای دینی را به هدف پایان دادن نبردها در افغانستان و منطقه ارزشمندان می‌داند.

روز جمعه، عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونیزیا نشست مشترکی را به منظور آن‌چه شورای عالی صلح افغانستان، موقف‌گیری این علما در بارۀ جنگ در این کشور می‎گوید، در شهر بوگور اندونیزیا برگزار کردند.

این عالمان دین، در یک اعلامیه، از تلاش‌ها برای تأمین صلح در افغانستان پشتیبانی کرده اند و تأکید کرده‌اند که خشونت جایی در اسلام ندارد.

در این اعلامیه، از گروه طالبان نیز خواسته شده است که به جنگ در افغانستان پایان دهند و به فراخوان صلح حکومت این کشور – که چندی پیش از سوی رییس‌جمهور غنی ارایه شد – پاسخ مثبت دهند: «ما علما، به این وسیله فراخوان صلح حکومت افغانستان را که در ماه فبروری اعلام شد، ستایش و از آن پشتیبانی می‎کنم.»

غنی: نشست علمان دین در اندونیزیا فرصت خوبی برای طالبان است

روز جمعه، عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونیزیا نشست مشترکی را در بارۀ جنگ افغانستان، در شهر بوگور اندونیزیا برگزار کردند.

Thumbnail

در یک خبرنامۀ ریاست جمهوری که روز یک شنبه (۲۳ ثور) به رسانه‌ها فرستاده شده‎، آمده است که رییس جمهور ‌غنی، نشست مشترک علمان دینی را در اندونیزیا فرصت خوبی برای طالبان می‌داند.

در این خبرنامه آمده است که حکومت افغانستان، به موقف اسلامی، وضاحت و فیصله‌های علمای دینی لبیک می‌گوید.

در ا ین خبرنامه، رییس جمهور غنی از دیگر علمای جهان اسلام نیز می‎خواهد که نقش «ارزندۀ» شان را در راستای تأمین صلح ایفا نمایند.

رییس جمهور این گونه نشست‌های علمای دینی را به هدف پایان دادن نبردها در افغانستان و منطقه ارزشمندان می‌داند.

روز جمعه، عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونیزیا نشست مشترکی را به منظور آن‌چه شورای عالی صلح افغانستان، موقف‌گیری این علما در بارۀ جنگ در این کشور می‎گوید، در شهر بوگور اندونیزیا برگزار کردند.

این عالمان دین، در یک اعلامیه، از تلاش‌ها برای تأمین صلح در افغانستان پشتیبانی کرده اند و تأکید کرده‌اند که خشونت جایی در اسلام ندارد.

در این اعلامیه، از گروه طالبان نیز خواسته شده است که به جنگ در افغانستان پایان دهند و به فراخوان صلح حکومت این کشور – که چندی پیش از سوی رییس‌جمهور غنی ارایه شد – پاسخ مثبت دهند: «ما علما، به این وسیله فراخوان صلح حکومت افغانستان را که در ماه فبروری اعلام شد، ستایش و از آن پشتیبانی می‎کنم.»

هم‌رسانی کنید