تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فعالان حقوق‌بشر: مجلس سنا قانون حمایت از کودکان را تأیید کند

شماری از فعالان حقوق‌بشر و نماینده‌گان مجلس که به قانون «حمایت از کودکان» رأی مثبت داده‌اند، اکنون از مجلس سنا می‌خواهند که این قانون را تأیید کند.

این قانون پس از چندسال، به تاریخ هژدۀ ماه جاری هجری خورشیدی از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد؛ اما شماری از نماینده‌گان مجلس با این قانون مخالفت نشان دادند.

اکنون قرار است این قانون که در آن سن کودک هژده سال تعیین شده‌است، برای تأیید به مجلس سنا برود و پس از تأیید سناتوران این قانون اجرایی خواهد شد.

فوزیه کوفی، رهبر حزب موج تحول در این باره گفت: «این قانون، در مورد حالت مدنی طفل نیست بلکه در مورد حمایت از اطفال است؛ حمایت از اطفالی که ضرورت به حمایت دارند و این دلیلی است که سن در اینجا مشخص شده‌است.»

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند نماینده‌گانی که مخالف تصویب شدن این قانون استند می‌کوشند تا با گردآوری امضا، این قانون را باردیگر به رأی‌گیری بگذارند.

شیرین محسنی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «۱۳۷ نفر به این قانون رأی داده و رییس مجلس هم چکُش خود را زد و این قانون تصویب شد هیچ شک و شبه وجود ندارد. به ارتباط تصویب قانون، ما امیدوار استیم که هیئت اداری ما هرچه زودتر مصوبه را امضا بکند و این قانون مراحل قانونی‌اش را طی کند به سنا بفرستند برای تصویب.»

بصیر یوسفی، حقوق‌دان نیز افزود: «باید در جستجوی فتوایی دربارۀ حل این قضیه باشند که هم در محدودۀ کنوانسیون‌های جهانی با مشکل روبه‌رو نشویم و از طرف دیگر ارزش‌های اسلامی در افغانستان محفوظ بماند.»

اما، شاه زمان تره‌خیل، از نماینده‌گانی که با تصویب این قانون مخالفت است، می‌گوید که برخی از ماده‌های قانون حمایت از کودکان در مخالفت با شرعیت اسلام است: «در قانون حمایت از کودکان، ما با حقوق کودکان مشکل نداریم که کودکان به حقوق شان دسترسی پیدا نکنند ولی بنام حمایت از کودکان و از نام کودکان در این قانون سو استفاده شده‌است.»

اعضای کمیسیون امور زنان و حقوق‌بشر مجلس نماینده‌گان می‌گویند که ریاست دارالافتاح دادگاۀ عالی افغانستان نیز این سند حمایت از کودکان را تأیید کرده‌است.

فعالان حقوق‌بشر: مجلس سنا قانون حمایت از کودکان را تأیید کند

قانون حمایت از کودکان، ۱۶ فصل و ۱۰۸ ماده دارد که تنها مادۀ سوم آن که دربارۀ تعیین سن قانونی کودک است اختلاف‌ها را به بار آورده‌است.

تصویر بندانگشتی

شماری از فعالان حقوق‌بشر و نماینده‌گان مجلس که به قانون «حمایت از کودکان» رأی مثبت داده‌اند، اکنون از مجلس سنا می‌خواهند که این قانون را تأیید کند.

این قانون پس از چندسال، به تاریخ هژدۀ ماه جاری هجری خورشیدی از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد؛ اما شماری از نماینده‌گان مجلس با این قانون مخالفت نشان دادند.

اکنون قرار است این قانون که در آن سن کودک هژده سال تعیین شده‌است، برای تأیید به مجلس سنا برود و پس از تأیید سناتوران این قانون اجرایی خواهد شد.

فوزیه کوفی، رهبر حزب موج تحول در این باره گفت: «این قانون، در مورد حالت مدنی طفل نیست بلکه در مورد حمایت از اطفال است؛ حمایت از اطفالی که ضرورت به حمایت دارند و این دلیلی است که سن در اینجا مشخص شده‌است.»

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند نماینده‌گانی که مخالف تصویب شدن این قانون استند می‌کوشند تا با گردآوری امضا، این قانون را باردیگر به رأی‌گیری بگذارند.

شیرین محسنی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «۱۳۷ نفر به این قانون رأی داده و رییس مجلس هم چکُش خود را زد و این قانون تصویب شد هیچ شک و شبه وجود ندارد. به ارتباط تصویب قانون، ما امیدوار استیم که هیئت اداری ما هرچه زودتر مصوبه را امضا بکند و این قانون مراحل قانونی‌اش را طی کند به سنا بفرستند برای تصویب.»

بصیر یوسفی، حقوق‌دان نیز افزود: «باید در جستجوی فتوایی دربارۀ حل این قضیه باشند که هم در محدودۀ کنوانسیون‌های جهانی با مشکل روبه‌رو نشویم و از طرف دیگر ارزش‌های اسلامی در افغانستان محفوظ بماند.»

اما، شاه زمان تره‌خیل، از نماینده‌گانی که با تصویب این قانون مخالفت است، می‌گوید که برخی از ماده‌های قانون حمایت از کودکان در مخالفت با شرعیت اسلام است: «در قانون حمایت از کودکان، ما با حقوق کودکان مشکل نداریم که کودکان به حقوق شان دسترسی پیدا نکنند ولی بنام حمایت از کودکان و از نام کودکان در این قانون سو استفاده شده‌است.»

اعضای کمیسیون امور زنان و حقوق‌بشر مجلس نماینده‌گان می‌گویند که ریاست دارالافتاح دادگاۀ عالی افغانستان نیز این سند حمایت از کودکان را تأیید کرده‌است.

هم‌رسانی کنید