Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پولیس در فراه مسؤول یک رادیو را لت‌وکوب کرد

پولیس، یکی از مسؤولان رادیوی محلی را در ولایت فراه سخت لت‌وکوب کرد.

ابراهیم پرهار، یکی از مسؤولان رادیوهای خصوصی محلی فراه، که از سوی پولیس با میل کلاشینکوف سخت لت‌وکوب شد، می‌گوید شب گذشته برای خوانش خبرهای ساعت ۹ شب سوی دفتر کارش می‌رفت، که در مسیر راه داخل شهر از سوی پولیس ملی توسط میل کلاشینکوف مورد لت‌وکوب شدید قرار گرفت.

آقای پرهار می افزاید پس از لت‌وکوب در حالت بیهوشی و زخمی به حوزه دوم شهر فراه انتقاد داده شد و برای چندین ساعت در نظارت‌خانۀ همان حوزه زندانی شد.

در همین حال، توریالی عبدیانی، فرمانده پولیس فراه صبح امروز از لت‌وکوب‌شدن این مسؤول رادیوی محلی ابراز بی‌خبری کرد و گفت، اگر پولیس همچو عمل غیرقانونی را انجام داده باشد، آن را پیگیری خواهد کرد.

پولیس در فراه مسؤول یک رادیو را لت‌وکوب کرد

آقای پرهار می افزاید پس از لت‌وکوب در حالت بیهوشی و زخمی به حوزه دوم شهر فراه انتقاد داده شد و برای چندین ساعت در نظارت‌خانۀ همان حوزه زندانی شد.

Thumbnail

پولیس، یکی از مسؤولان رادیوی محلی را در ولایت فراه سخت لت‌وکوب کرد.

ابراهیم پرهار، یکی از مسؤولان رادیوهای خصوصی محلی فراه، که از سوی پولیس با میل کلاشینکوف سخت لت‌وکوب شد، می‌گوید شب گذشته برای خوانش خبرهای ساعت ۹ شب سوی دفتر کارش می‌رفت، که در مسیر راه داخل شهر از سوی پولیس ملی توسط میل کلاشینکوف مورد لت‌وکوب شدید قرار گرفت.

آقای پرهار می افزاید پس از لت‌وکوب در حالت بیهوشی و زخمی به حوزه دوم شهر فراه انتقاد داده شد و برای چندین ساعت در نظارت‌خانۀ همان حوزه زندانی شد.

در همین حال، توریالی عبدیانی، فرمانده پولیس فراه صبح امروز از لت‌وکوب‌شدن این مسؤول رادیوی محلی ابراز بی‌خبری کرد و گفت، اگر پولیس همچو عمل غیرقانونی را انجام داده باشد، آن را پیگیری خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید