تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

لوی سارنوالی بررسی‌ را دربارۀ توهین نامزدوزیر حج آغاز کرد

لوی سارنوالی، از آغاز بررسی‌ها دربارۀ جنجال به میان آمده میان عبدالحکیم منیب، نامزد وزیر حج و اوقاف و ملاتره خیل، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان خبر می‌دهد.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی امروز (چهارشنبه، ۲۰سنبله) به طلوع‌نیوز گفت که بررسی‌ها در این باره، امروز آغاز شده‌اند.

آقای رسولی افزود: «رسماً طی نامه‌یی از جانب ریاست دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری، غرض بررسی قانونی به سارنوالی افغانستان مواصلت ورزیده و تحت کار همکاران ما در سارنوالی قرار دارد.»

نامزد وزیر حج و اوقاف، ملا تره‌خیل و برادرانش را به اهانت، تحقیر و لت و کوب خودش در مسجد ارگ ریاست‌جمهوری متهم کرده‌است؛ اما ملا تره خیل این اتهامات را رد می‌کند.

رییس‌جمهور غنی، در دیدار دو روز پیشش با نامزدوزیر حج و اوقاف، گفت که به لوی سارنوالی دستور داده تا این موضوع را بررسی کند.

شماری از هواداران ملا تره خیل، روز گذشته در کابل، نشستی را در پیوند با جنجال به میان آمده برگزار کردند. شرکت کننده گان این نشست، آنچه را که کارشکنی‌ها در پرداختن به مشکلات حاجیان و عالمان دین از سوی وزارت حج و اوقاف می‌گویند، از علت‌های اصلی بروز جنجال میان تره خیل و نامزدوزیر حج و اوقاف می‌دانند.

شرکت کننده‌گان این نشست، از حکومت خواستند که تا این رویداد را به‌گونۀ جدی بررسی کند.

پیش از این، در ولایت زابل، نیز در پیوند با همین ماجرا، شماری به پشتیبانی از نامزد وزیر حج و اوقاف گرد آمده بودند. آنان بر پیگیری هرچه زودتر این قضیه از سوی حکومت تأکید ورزیدند.

این ماجرا پس از آن آغاز شد که نامزد وزیر حج و اوقاف ادعا کرد که روز جمعۀ گذشته، پس از ادای نماز جمعه در مسجد ارگ، از سوی ملا تره خیل و برادرانش اهانت و تحقیر شد و نیز آنان با وی برخورد جسمانی کردند. اما ملا تره خیل این اتهامات را رد می‌کند.

افغانستان

لوی سارنوالی بررسی‌ را دربارۀ توهین نامزدوزیر حج آغاز کرد

نامزد وزیر حج و اوقاف، ملا تره‌خیل و برادرانش را به اهانت، تحقیر و لت و کوب خودش در مسجد ارگ ریاست‌جمهوری متهم کرده‌است؛ اما ملا تره خیل این اتهامات را رد می‌کند.

تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی، از آغاز بررسی‌ها دربارۀ جنجال به میان آمده میان عبدالحکیم منیب، نامزد وزیر حج و اوقاف و ملاتره خیل، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان خبر می‌دهد.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی امروز (چهارشنبه، ۲۰سنبله) به طلوع‌نیوز گفت که بررسی‌ها در این باره، امروز آغاز شده‌اند.

آقای رسولی افزود: «رسماً طی نامه‌یی از جانب ریاست دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری، غرض بررسی قانونی به سارنوالی افغانستان مواصلت ورزیده و تحت کار همکاران ما در سارنوالی قرار دارد.»

نامزد وزیر حج و اوقاف، ملا تره‌خیل و برادرانش را به اهانت، تحقیر و لت و کوب خودش در مسجد ارگ ریاست‌جمهوری متهم کرده‌است؛ اما ملا تره خیل این اتهامات را رد می‌کند.

رییس‌جمهور غنی، در دیدار دو روز پیشش با نامزدوزیر حج و اوقاف، گفت که به لوی سارنوالی دستور داده تا این موضوع را بررسی کند.

شماری از هواداران ملا تره خیل، روز گذشته در کابل، نشستی را در پیوند با جنجال به میان آمده برگزار کردند. شرکت کننده گان این نشست، آنچه را که کارشکنی‌ها در پرداختن به مشکلات حاجیان و عالمان دین از سوی وزارت حج و اوقاف می‌گویند، از علت‌های اصلی بروز جنجال میان تره خیل و نامزدوزیر حج و اوقاف می‌دانند.

شرکت کننده‌گان این نشست، از حکومت خواستند که تا این رویداد را به‌گونۀ جدی بررسی کند.

پیش از این، در ولایت زابل، نیز در پیوند با همین ماجرا، شماری به پشتیبانی از نامزد وزیر حج و اوقاف گرد آمده بودند. آنان بر پیگیری هرچه زودتر این قضیه از سوی حکومت تأکید ورزیدند.

این ماجرا پس از آن آغاز شد که نامزد وزیر حج و اوقاف ادعا کرد که روز جمعۀ گذشته، پس از ادای نماز جمعه در مسجد ارگ، از سوی ملا تره خیل و برادرانش اهانت و تحقیر شد و نیز آنان با وی برخورد جسمانی کردند. اما ملا تره خیل این اتهامات را رد می‌کند.

هم‌رسانی کنید