تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روایت مادری‌که پس از دوماه آگاه شد جسد تحویل داده شده ازپسرش نیست

خانواده‌یی در شهر کابل، می‌گوید پس از دوماه از مرگ پسرش آگاه شدند که وزارت دفاع ملی جسد دیگری را به آنان سپرده‌است.

این خانواده، می‌گوید که پسرشان اصحاب‌الدین نام داشت و پس از نُه ماه اسارت در نزد طالبان به علت زخم‌های شدید، در شفاخانۀ داوودخان در کابل جان باخت، اما وزارت دفاع ملی جسد یک سرباز دیگر را به آنان سپرد و جسد اصحاب‌الدین را به خانوادۀ دیگری در نورستان انتقال داده بود.

خیرالنساء، مادر این سرباز جان باخته گفت: «برایم گفتند که برو جنازه ات را ببر، باز ما گپ می‌زنیم. خوب همان جا مهمان داشتیم؛ مراسم فاتحه خوانی داشتیم ... خوب همه چیز خلاص شد. رفتم [برای تحویل گیری جنازه] گفتند تو چند روز صبر کن، باز جسد را برایت می‌دهیم.»

این خانواده می‌گوید که پس از مرگ اصحاب‌الدین، جسدی را تحول آنان دادند و سه روز پس از به خاک سپردن آن جسد، برای شان خبر رسید که جسد سرباز دیگری را به خاک سپرده‌اند و جسد اصحاب‌الدین را به خانوادۀ دیگری در نورستان داده‌اند.

از اصحاب‌الدین دو زن و چهار فرزند به جا مانده‌اند. او نان آورد خانوادۀ هشت نفری بود. نزدیکان این سرباز جان باخته‌ می‌گویند که پس از مرگ اصحاب‌الدین، فرزندان و زنان او بدلیل ناداری به خانه یکی از بسته‌گان شان کوچیدند و یکی از همسران این سرباز با کودکی در شکم به خانه پدرش رفت.

مادر اصحاب‌الدین می‌گوید که پس از دوماه از مرگ فرزندش، حکومت هنوز پول اکرامیه و تنخواه فرزندش را نیز نداده‌است: «نه در زمین جای دارم نه در آسمان؛ چه کنم؟ خانه کرایی  است.»

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مجلس، از نارسایی‌ها در وزارت دفاع ملی انتقاد می‌کنند و بر رسیده‌گی جدی به خانواده‌های نیروهای امنیتی تأکید دارند.

فریده حمیدی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «این‌ها همه ضعف مدیریتی را نشان می‌دهد که نمی‌دانند در کدام پوسته کدام سرباز است و خانواده اش کجاست.»

دیدگاۀ وزارت دفاع ملی را در این باره به دست آورده نتوانستیم.

پیش از این نیز طلوع‌نیوز گزارش‌هایی را دربارۀ تحویل دهی اشتباه جسدهای نیروهای امنیتی به خانواده‌های شان نشر کرده‌است. جالب این است که در دو مورد، دو تن از نیروهای امنیتی که وزارت دفاع جسدهایی را به نام آنان به خانواده‌های شان سپرده بودند، پس از مدتی زنده برگشتند.

روایت مادری‌که پس از دوماه آگاه شد جسد تحویل داده شده ازپسرش نیست

مادر این سرباز جان باخته، می‌گوید که پس از دوماه از مرگ فرزندش، حکومت هنوز پول اکرامیه و تنخواه فرزندش را نداده‌است.

تصویر بندانگشتی

خانواده‌یی در شهر کابل، می‌گوید پس از دوماه از مرگ پسرش آگاه شدند که وزارت دفاع ملی جسد دیگری را به آنان سپرده‌است.

این خانواده، می‌گوید که پسرشان اصحاب‌الدین نام داشت و پس از نُه ماه اسارت در نزد طالبان به علت زخم‌های شدید، در شفاخانۀ داوودخان در کابل جان باخت، اما وزارت دفاع ملی جسد یک سرباز دیگر را به آنان سپرد و جسد اصحاب‌الدین را به خانوادۀ دیگری در نورستان انتقال داده بود.

خیرالنساء، مادر این سرباز جان باخته گفت: «برایم گفتند که برو جنازه ات را ببر، باز ما گپ می‌زنیم. خوب همان جا مهمان داشتیم؛ مراسم فاتحه خوانی داشتیم ... خوب همه چیز خلاص شد. رفتم [برای تحویل گیری جنازه] گفتند تو چند روز صبر کن، باز جسد را برایت می‌دهیم.»

این خانواده می‌گوید که پس از مرگ اصحاب‌الدین، جسدی را تحول آنان دادند و سه روز پس از به خاک سپردن آن جسد، برای شان خبر رسید که جسد سرباز دیگری را به خاک سپرده‌اند و جسد اصحاب‌الدین را به خانوادۀ دیگری در نورستان داده‌اند.

از اصحاب‌الدین دو زن و چهار فرزند به جا مانده‌اند. او نان آورد خانوادۀ هشت نفری بود. نزدیکان این سرباز جان باخته‌ می‌گویند که پس از مرگ اصحاب‌الدین، فرزندان و زنان او بدلیل ناداری به خانه یکی از بسته‌گان شان کوچیدند و یکی از همسران این سرباز با کودکی در شکم به خانه پدرش رفت.

مادر اصحاب‌الدین می‌گوید که پس از دوماه از مرگ فرزندش، حکومت هنوز پول اکرامیه و تنخواه فرزندش را نیز نداده‌است: «نه در زمین جای دارم نه در آسمان؛ چه کنم؟ خانه کرایی  است.»

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مجلس، از نارسایی‌ها در وزارت دفاع ملی انتقاد می‌کنند و بر رسیده‌گی جدی به خانواده‌های نیروهای امنیتی تأکید دارند.

فریده حمیدی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «این‌ها همه ضعف مدیریتی را نشان می‌دهد که نمی‌دانند در کدام پوسته کدام سرباز است و خانواده اش کجاست.»

دیدگاۀ وزارت دفاع ملی را در این باره به دست آورده نتوانستیم.

پیش از این نیز طلوع‌نیوز گزارش‌هایی را دربارۀ تحویل دهی اشتباه جسدهای نیروهای امنیتی به خانواده‌های شان نشر کرده‌است. جالب این است که در دو مورد، دو تن از نیروهای امنیتی که وزارت دفاع جسدهایی را به نام آنان به خانواده‌های شان سپرده بودند، پس از مدتی زنده برگشتند.

هم‌رسانی کنید