تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متهم‌شدن پسر یک مشاور بلندپایۀ رییس‌جمهور به قتل یک جوان در کابل

خانواده و نزدیکان خالد، جوانی‌که روزگذشته (چهارشنبه، ۲۲عقرب) در روبه‌روی یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل کشته شد، نگهبانان و پسرالماس زاهد، مشاور بلند پایۀ رییس‌جمهور غنی را به قتل این جوان متهم می‌سازند.

خالد، سرباز یکی از واحدهای ویژۀ امنیت ملی بود. از او سه فرزند برجا مانده‌اند.

نزدیکان خالد، می‌گوید که او برای انتقال پسر فرمانده‌اش از مکتب خصوصی «کاردان» به این مکتب رفته بود که در تیراندازی کشته شد.

مکتب خصوصی کاردان و دانشگاه خصوصی کاردان، در مربوطات حوزۀ چهارم کابل در یک منطقه قرار دارند. فردین، پسر الماس زاهد، در دانشگاۀ خصوصی کاردان دانشجو است.

به گفتۀ نزدیکان خالد، او پس از مشاجرۀ لفظی با فردین، پسر الماس زاهد و نگهبانانش با شلیک گلوله کشته شد.

راشد، برادر خالد در این باره گفت: «با موتر زرهی می‌آیند و به موتر خالد می‌زنند؛ سپس جنجال پیدا می‌شود. نگهبانان [الماس زاهد] با خالد دست‌اندازی می‌کنند و در همین جنگ... بچۀ خود همین الماس از موتر پایین می‌شود بر خالد شلیک می‌کند.»

نورالله، پدر خالد، از رییس‌جمهور می‌خواهد که عدالت را تأمین کند: «من، فقط همین‌قدر می‌خواهم که دولت خون بچه‌ام را ضایع نکند.»

اما، الماس زاهد دست داشتن پسرش را در این قتل رد می‌کند و می‌گوید که یک نگهبانش بر خالد شلیک کرده‌است که اکنون فراری است: «نفر را [کسی که از نظر آقای الماس متهم به این قتل است] پیدا می‌کنیم. این نفر جای دیگری نرفته‌است و در پروان است. ممکن که من به‌زودترین فرصت، اورا - در هرجایی‌که باشد، پیدایش کنم.»

با این همه امنیت ملی در این باره چیزی نمی‌گوید، اما وزارت داخله از ادامۀ بررسی‌ها در این باره سخن می‌زند.

نصرت رحیمی، سخن‌گویی وزارت امور داخله گفت: «عامل هرکی باشد، دستگیر می‌شود و به پنجۀ قانون سپرده می‌شود. این قضیه، به‌گونۀ جدی تحت تعقیب پولیس قرار دارد.»

خانواده و نزدیکان خالد، جسد اورا امروز (پنج‌‎شنبه، ۲۳عقرب) در منطقۀ پنج‌صد فامیلی کابل به خاک سپردند.

متهم‌شدن پسر یک مشاور بلندپایۀ رییس‌جمهور به قتل یک جوان در کابل

به گفتۀ نزدیکان خالد، او پس از مشاجرۀ لفظی با فردین، پسر الماس زاهد و نگهبانانش، با شلیک گلوله کشته شد.

تصویر بندانگشتی

خانواده و نزدیکان خالد، جوانی‌که روزگذشته (چهارشنبه، ۲۲عقرب) در روبه‌روی یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل کشته شد، نگهبانان و پسرالماس زاهد، مشاور بلند پایۀ رییس‌جمهور غنی را به قتل این جوان متهم می‌سازند.

خالد، سرباز یکی از واحدهای ویژۀ امنیت ملی بود. از او سه فرزند برجا مانده‌اند.

نزدیکان خالد، می‌گوید که او برای انتقال پسر فرمانده‌اش از مکتب خصوصی «کاردان» به این مکتب رفته بود که در تیراندازی کشته شد.

مکتب خصوصی کاردان و دانشگاه خصوصی کاردان، در مربوطات حوزۀ چهارم کابل در یک منطقه قرار دارند. فردین، پسر الماس زاهد، در دانشگاۀ خصوصی کاردان دانشجو است.

به گفتۀ نزدیکان خالد، او پس از مشاجرۀ لفظی با فردین، پسر الماس زاهد و نگهبانانش با شلیک گلوله کشته شد.

راشد، برادر خالد در این باره گفت: «با موتر زرهی می‌آیند و به موتر خالد می‌زنند؛ سپس جنجال پیدا می‌شود. نگهبانان [الماس زاهد] با خالد دست‌اندازی می‌کنند و در همین جنگ... بچۀ خود همین الماس از موتر پایین می‌شود بر خالد شلیک می‌کند.»

نورالله، پدر خالد، از رییس‌جمهور می‌خواهد که عدالت را تأمین کند: «من، فقط همین‌قدر می‌خواهم که دولت خون بچه‌ام را ضایع نکند.»

اما، الماس زاهد دست داشتن پسرش را در این قتل رد می‌کند و می‌گوید که یک نگهبانش بر خالد شلیک کرده‌است که اکنون فراری است: «نفر را [کسی که از نظر آقای الماس متهم به این قتل است] پیدا می‌کنیم. این نفر جای دیگری نرفته‌است و در پروان است. ممکن که من به‌زودترین فرصت، اورا - در هرجایی‌که باشد، پیدایش کنم.»

با این همه امنیت ملی در این باره چیزی نمی‌گوید، اما وزارت داخله از ادامۀ بررسی‌ها در این باره سخن می‌زند.

نصرت رحیمی، سخن‌گویی وزارت امور داخله گفت: «عامل هرکی باشد، دستگیر می‌شود و به پنجۀ قانون سپرده می‌شود. این قضیه، به‌گونۀ جدی تحت تعقیب پولیس قرار دارد.»

خانواده و نزدیکان خالد، جسد اورا امروز (پنج‌‎شنبه، ۲۳عقرب) در منطقۀ پنج‌صد فامیلی کابل به خاک سپردند.

هم‌رسانی کنید