Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مصرف زیاد گوشت سرخ باعث بیماری‌های گونه گون می‌گردد

وزارت صحت عامه هشدار می‌دهد که مصرف بیشتر گوشت گاو، گوشت گوسفند و حیوانات دیگر بیماری‌های خطرناکی را به بار می‌آورند.

وزیر صحت عامه می‌گوید که مصرف بیش از اندازه گوشت سرخ سکته‌های قلبی را حتا در میان جوانان پدید می‌آورد.
فیروزالدین فیروز،  وزیر صحت عامه، گفت: «افزایش مصرف گوشت در کنار مشکلات دیگر سبب شده است که حتا جوانان سی تا چهل سال به سکته‌های قلبی مواجه شوند.»

قصابان نیز می‌گویندکه مردم بیشتر از گوشت گاو، گوسفند و دیگر حیوانات که به نام گوشت سرخ نیز معروف است، استفاده می‌کنند.

محمد سلیم، یک تن از قصابان شهر کابل، گفت: «روزانه از هفتاد تا نود کیلوگرام گوشت به فروش می‌رسانیم.»

اما کسانی‌که برای خریداری گوشت نزد این قصابان می‌آیند می‌گویند که پختن گوشت برای مهمان نوعی احترام به وی می‌باشد و این برداشت به یک فرهنگ در میان مردم تبدیل شده است.

محمد شمس، باشنده کابلف گفت: «یک فرهنگ است که وقتی مهمان می‌آید باید حتما غذاهای که گوشت داشته باشد را سر دسترخوان مان داشته باشیم. حالا هم آمده‌ام که یک گوسفند بخرم تا قسمتی از آن را با برنج و قسمتی دیگر آن کباب و با نوعی دیگر از غذاها بر سر دسترخوان برای مهمان آماد کنیم.»

اما شماری از ترکاری فروشان در پایتخت می‌گویند که هرچند سبزی‌های گونه‌گون در کشور پیدا می‌شوند اما علاقه مندی خانواده‌ها به خوراک‌های تهیه شده از ترکاری کم است.

کوچی  یک تن از ترکاری فروشان، گفت: «با وجودی‌که مردم ما می‌دانند گوشت ضررهای بسیاری دارد و خود افغانستان نیز تولیدات خوب ترکاری دارد، اما اکثر شهروندان ما گوشت استفاده می‌کنند و از ترکاری و سبزیجات استفاده نمی‌کنند.»
وزارت صحت عامه مصرف بلند گوشت و غذاهایی را که ویتامین‌ها و منرال‌های لازم را تامین نمی‌توانند از علت‌های بلند بودن میزان سو تغذی در میان کودکان می‌داند.

در همین حال این وزارت از نهایی شدن مقرره‌یی نیز خبر می‌دهد که با اجرایی شدن آن از وارد شدن خوراکه‌های که ویتامین و منرال‌های لازم را ندارند، جلوگیری خواهد شد.

مصرف زیاد گوشت سرخ باعث بیماری‌های گونه گون می‌گردد

قصابان نیز می‌گویندکه مردم بیشتر از گوشت گاو، گوسفند و دیگر حیوانات که به نام گوشت سرخ نیز معروف است، استفاده می‌کنند.

Thumbnail

وزارت صحت عامه هشدار می‌دهد که مصرف بیشتر گوشت گاو، گوشت گوسفند و حیوانات دیگر بیماری‌های خطرناکی را به بار می‌آورند.

وزیر صحت عامه می‌گوید که مصرف بیش از اندازه گوشت سرخ سکته‌های قلبی را حتا در میان جوانان پدید می‌آورد.
فیروزالدین فیروز،  وزیر صحت عامه، گفت: «افزایش مصرف گوشت در کنار مشکلات دیگر سبب شده است که حتا جوانان سی تا چهل سال به سکته‌های قلبی مواجه شوند.»

قصابان نیز می‌گویندکه مردم بیشتر از گوشت گاو، گوسفند و دیگر حیوانات که به نام گوشت سرخ نیز معروف است، استفاده می‌کنند.

محمد سلیم، یک تن از قصابان شهر کابل، گفت: «روزانه از هفتاد تا نود کیلوگرام گوشت به فروش می‌رسانیم.»

اما کسانی‌که برای خریداری گوشت نزد این قصابان می‌آیند می‌گویند که پختن گوشت برای مهمان نوعی احترام به وی می‌باشد و این برداشت به یک فرهنگ در میان مردم تبدیل شده است.

محمد شمس، باشنده کابلف گفت: «یک فرهنگ است که وقتی مهمان می‌آید باید حتما غذاهای که گوشت داشته باشد را سر دسترخوان مان داشته باشیم. حالا هم آمده‌ام که یک گوسفند بخرم تا قسمتی از آن را با برنج و قسمتی دیگر آن کباب و با نوعی دیگر از غذاها بر سر دسترخوان برای مهمان آماد کنیم.»

اما شماری از ترکاری فروشان در پایتخت می‌گویند که هرچند سبزی‌های گونه‌گون در کشور پیدا می‌شوند اما علاقه مندی خانواده‌ها به خوراک‌های تهیه شده از ترکاری کم است.

کوچی  یک تن از ترکاری فروشان، گفت: «با وجودی‌که مردم ما می‌دانند گوشت ضررهای بسیاری دارد و خود افغانستان نیز تولیدات خوب ترکاری دارد، اما اکثر شهروندان ما گوشت استفاده می‌کنند و از ترکاری و سبزیجات استفاده نمی‌کنند.»
وزارت صحت عامه مصرف بلند گوشت و غذاهایی را که ویتامین‌ها و منرال‌های لازم را تامین نمی‌توانند از علت‌های بلند بودن میزان سو تغذی در میان کودکان می‌داند.

در همین حال این وزارت از نهایی شدن مقرره‌یی نیز خبر می‌دهد که با اجرایی شدن آن از وارد شدن خوراکه‌های که ویتامین و منرال‌های لازم را ندارند، جلوگیری خواهد شد.

هم‌رسانی کنید