تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معترضان بازداشت قیصاری دفترهای کمیسیون انتخابات در۴ولایت را بستند

تظاهرات‌های هواداران جنرال دوستم در ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور در واکنش به بازداشت نظام الدین قیصاری، وارد دهمین روز شدند.

ولایت‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار، سمنگان، کندز، نیمروز و هرات روز پنج‌‍شنبه (۲۱سرطان) گواۀ این تظاهرات بودند.

معترضان، افزون بر بستن دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در فاریاب، تخار، جوزجان و سرپل به تازه‌گی بندر حیرتان و شیرخان بندر را نیز بستند.

این در حالی است که پیش از این، این معترضان، بندر آقینه را نیز بسته اند.

این معترضان هشدار می‌دهند تا زمانی‌که خواست‌های آنان رسیده‌گی نشود، به اعتراض‌های شان ادامه می‌دهند و نیز انتخابات را تحریم خواهند کرد.

خواست اصلی آنان، آزادی نظام الدین قیصاری که هفتۀ پیش از سوی نیروهای ارتش بازداشت شد و برگشت جنرال دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور به کشور استند.

بشیراحمد ته ینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در این باره می‌گوید: «تاکنون بنادر تجارتی آقینه، شیرخان بندر و بندر حیرتان مسدود شده اند و همچنان دفاتر کمیسیون انتخابات در سرپل، فاریاب، جوزجان و تخار مسدود شده است. در فاز دوم اعتراض‌ها ما بیشتر روی منابع عایداتی حکومت مختل کردن و کار حکومت در اطراف و در ولایت‌ها استیم.»

پهلوان اسلام، عضو جنبش ملی در ولایت تخار نیز می‌افزاید: «تظاهرات ما ادامه دارد و ما تا به حق خود نرسیم به این تظاهرات ادامه می‌دهیم.»

در همین حال، منابعی می‌گویند که سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور در بارۀ تنش‌ها و اوضاع به میان آمده یک بار با جنرال دوستم در ترکیه گفت وگو کرده است و امشب نیز  معاونان رییس جمهور برای رسیدن به یک توافق نهایی گفت وگو خواهند کرد.

نظام الدین قیصاری، نمایندۀ ویژه جنرال دوستم و سر پرست فرماندهی پولیس ولسوالی قیصار، ۱۰روز پیش از سوی نیروهای دولتی بازداشت شد.

حکومت، می‌گوید که اتهام‎‌هایی بر وی وارد استند از همین رو نهادهای عدلی و قضایی در بارۀ وی تصمیم خواهند گرفت.

معترضان بازداشت قیصاری دفترهای کمیسیون انتخابات در۴ولایت را بستند

در همین حال، منابعی می‌گویند که سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور امشب بار دیگر با جنرال دوستم در انقره گفت وگو خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

تظاهرات‌های هواداران جنرال دوستم در ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور در واکنش به بازداشت نظام الدین قیصاری، وارد دهمین روز شدند.

ولایت‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار، سمنگان، کندز، نیمروز و هرات روز پنج‌‍شنبه (۲۱سرطان) گواۀ این تظاهرات بودند.

معترضان، افزون بر بستن دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در فاریاب، تخار، جوزجان و سرپل به تازه‌گی بندر حیرتان و شیرخان بندر را نیز بستند.

این در حالی است که پیش از این، این معترضان، بندر آقینه را نیز بسته اند.

این معترضان هشدار می‌دهند تا زمانی‌که خواست‌های آنان رسیده‌گی نشود، به اعتراض‌های شان ادامه می‌دهند و نیز انتخابات را تحریم خواهند کرد.

خواست اصلی آنان، آزادی نظام الدین قیصاری که هفتۀ پیش از سوی نیروهای ارتش بازداشت شد و برگشت جنرال دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور به کشور استند.

بشیراحمد ته ینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در این باره می‌گوید: «تاکنون بنادر تجارتی آقینه، شیرخان بندر و بندر حیرتان مسدود شده اند و همچنان دفاتر کمیسیون انتخابات در سرپل، فاریاب، جوزجان و تخار مسدود شده است. در فاز دوم اعتراض‌ها ما بیشتر روی منابع عایداتی حکومت مختل کردن و کار حکومت در اطراف و در ولایت‌ها استیم.»

پهلوان اسلام، عضو جنبش ملی در ولایت تخار نیز می‌افزاید: «تظاهرات ما ادامه دارد و ما تا به حق خود نرسیم به این تظاهرات ادامه می‌دهیم.»

در همین حال، منابعی می‌گویند که سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور در بارۀ تنش‌ها و اوضاع به میان آمده یک بار با جنرال دوستم در ترکیه گفت وگو کرده است و امشب نیز  معاونان رییس جمهور برای رسیدن به یک توافق نهایی گفت وگو خواهند کرد.

نظام الدین قیصاری، نمایندۀ ویژه جنرال دوستم و سر پرست فرماندهی پولیس ولسوالی قیصار، ۱۰روز پیش از سوی نیروهای دولتی بازداشت شد.

حکومت، می‌گوید که اتهام‎‌هایی بر وی وارد استند از همین رو نهادهای عدلی و قضایی در بارۀ وی تصمیم خواهند گرفت.

هم‌رسانی کنید