تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منابع: خلیل‌زاد برای ازسرگیری گفت‌وگوها به دوحه رفته‌است

منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح، می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به دوحه رفته‌ و قرار است به‌زودی گفت‌وگوهای رسمی او با طالبان ازسرگرفته شوند.

خلیل‌زاد در دور تازۀ از سفرهایش، دو روز پیش به کابل آمد و با مقام‌های حکومت افغانستان و شماری از چهره‌های سیاسی در افغانستان دربارۀ روند صلح گفت‌وگو کرد.

وزارت خارجۀ امریکا گفته‌ بود که آقای خلیل‌زاد پس از رأی‌زنی‌ها در کابل به دوحه خواهد رفت و به گفت‌وگوها با طالبان خواهد پیوست – گفت‌وگوهایی‌که در ماه سپتامبر از سوی رییس‌جمهور امریکا متوقف شده بودند.

منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح، می‌گویند که خلیل‌زاد در دیدارش با چهره‌های سیاسی در کابل از جمله در دیدار با حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین گفته که طالبان پس از امضای توافق‌نامه با امریکا، خشونت‌ها را در افغانستان کاهش خواهند داد.

شهزاده مسعود، مشاور پیشین رییس‌جمهور پیشین که در نشست خلیل‌زاد با آقای کرزی حضور داشت، گفت: « سر سه موضوع صحبت شد؛ نخست؛ این‌که دیده می‌شد امریکا مذاکرات را خودرا مستقیمأ با تحریک طالبان شروع می‌کند، تلاش می‌کنند در مذاکره روی این مورد توافق کنند که کاهش [خشونت] به سطح پایینش برسد. دو؛ ... مذاکرات بین‌الافغانی است.»

در همین حال، گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که حکومت وحدت ملی، بزرگ‌ترین مانع در برابر صلح است: «یگانه راهی که مانع صلح است، دوام جنگ را می‌خواهد؛ در تداوم جنگ، بقای اقتدار خودرا می‌خواهد – آن، حکومت کنونی است.»

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در واکنش به این گفته‌های آقای حکمتیار گفت: «اگر کسی فکر کند که حکومت برای صلح مانع است، این، بی‌خبری و درگ ضعیف این فرد یا افراد را نشان می‌دهد.»

از سویی هم، رییس‌جمهور غنی که روز گذشته در میان شماری از شهروندان سخن می‌زد، گفت که خواهان تأمین صلح در افغانستان است اما ایجاد حکومت موقت را نخواهد پذیرفت: «آمده بودند و می‌گفتند خودت باش – هرچند سالی که می‌خواهی، اما یک حکومت موقت بساز. مادۀ چهارم قانون اساسی را نخوانده‌اید، این‌جا ارادۀ ملت است.»

منابع: خلیل‌زاد برای ازسرگیری گفت‌وگوها به دوحه رفته‌است

منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح، می‌گویند که خلیل‌زاد در کابل گفته که طالبان پس از امضای توافق‌نامه با امریکا، خشونت‌ها را در افغانستان کاهش خواهند داد.

تصویر بندانگشتی

منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح، می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به دوحه رفته‌ و قرار است به‌زودی گفت‌وگوهای رسمی او با طالبان ازسرگرفته شوند.

خلیل‌زاد در دور تازۀ از سفرهایش، دو روز پیش به کابل آمد و با مقام‌های حکومت افغانستان و شماری از چهره‌های سیاسی در افغانستان دربارۀ روند صلح گفت‌وگو کرد.

وزارت خارجۀ امریکا گفته‌ بود که آقای خلیل‌زاد پس از رأی‌زنی‌ها در کابل به دوحه خواهد رفت و به گفت‌وگوها با طالبان خواهد پیوست – گفت‌وگوهایی‌که در ماه سپتامبر از سوی رییس‌جمهور امریکا متوقف شده بودند.

منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح، می‌گویند که خلیل‌زاد در دیدارش با چهره‌های سیاسی در کابل از جمله در دیدار با حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین گفته که طالبان پس از امضای توافق‌نامه با امریکا، خشونت‌ها را در افغانستان کاهش خواهند داد.

شهزاده مسعود، مشاور پیشین رییس‌جمهور پیشین که در نشست خلیل‌زاد با آقای کرزی حضور داشت، گفت: « سر سه موضوع صحبت شد؛ نخست؛ این‌که دیده می‌شد امریکا مذاکرات را خودرا مستقیمأ با تحریک طالبان شروع می‌کند، تلاش می‌کنند در مذاکره روی این مورد توافق کنند که کاهش [خشونت] به سطح پایینش برسد. دو؛ ... مذاکرات بین‌الافغانی است.»

در همین حال، گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که حکومت وحدت ملی، بزرگ‌ترین مانع در برابر صلح است: «یگانه راهی که مانع صلح است، دوام جنگ را می‌خواهد؛ در تداوم جنگ، بقای اقتدار خودرا می‌خواهد – آن، حکومت کنونی است.»

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در واکنش به این گفته‌های آقای حکمتیار گفت: «اگر کسی فکر کند که حکومت برای صلح مانع است، این، بی‌خبری و درگ ضعیف این فرد یا افراد را نشان می‌دهد.»

از سویی هم، رییس‌جمهور غنی که روز گذشته در میان شماری از شهروندان سخن می‌زد، گفت که خواهان تأمین صلح در افغانستان است اما ایجاد حکومت موقت را نخواهد پذیرفت: «آمده بودند و می‌گفتند خودت باش – هرچند سالی که می‌خواهی، اما یک حکومت موقت بساز. مادۀ چهارم قانون اساسی را نخوانده‌اید، این‌جا ارادۀ ملت است.»

هم‌رسانی کنید