تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منبع: طالبان فهرست بدیل برای رهایی ۵۹۲ زندانی ارایه کرده‌اند

یک منبع می‌گوید که به‌جای ۵۹۲ زندانی طالب که دربارۀ رهایی آنان اختلاف وجود داشت، قرار است ۵۹۲ زندانی دیگر، بربنیاد یک فهرست تازۀ طالبان، از زندان‌ها رها شوند.

تاکنون ۴۰۱۹ زندانی طالب از زندان‌های حکومت رها شده‌اند و طالبان نیز ۷۳۷ زندانی حکومت را از بند رها ساخته‌اند.

پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که قرار است شماری از زندانیان طالبان که به‌جرم‌های جنایی بازداشت شده‌اند، رها نشوند.

بربنیاد توافق‌نامه صلح امریکا با طالبان، قرار است حکومت ۵ هزار زندانی طالبان را آزاد کند و طالبان هم بیش از یک‌هزار زندانی نیروهای دولتی را رها سازند.

طالبان گفته‌اند که تا زمانی‌که پنج‌هزار زندانی آنان رها نشوند، آنان گفت‌وگوهای صلح را آغاز نخواهند کرد.

روز گذشته، اعضای هیئت گفت‌وگوکنندۀ صلح، گفتند که این هیئت آمادۀ گفت‌وگوها با طالبان است اما تاکنون زمان آغاز این گفت‌وگوها مشخص نشده‌است.

اعضای این هیئت تأکید دارند که برای آغاز این گفت‌وگوها نیاز است تا سطح خشونت‌ها پایین بیایند و اعتماد لازم ایجاد شود.

نادر نادری، یک عضو این هیئت می‌گوید که ۲۱عضو این هیئت در چهار گروۀ کاری برای آماده‌گی‌ها ازبهر آغاز گفت‌وگوهای صلح کار می‌کنند.

اعضای هیئت گفت‌وگوکننده، بر تشکیل شورای عالی مصاله تأکید می‌ورزند و می‌گویند که این شورا باید هرچه زودتر اصول اساسی چگونگی گفت‌وگوهای میان افغانان را تعیین کند.

اما، طالبان حکومت را به شدت بخشیدن خشونت‌ها متهم می‌سازند و بر رهایی مجموع ۵ هزار زندانی این گروه برای آغاز مذاکرات مستقیم تأکید دارند.

با آن‌که حکومت افغانستان می‌گوید که امیدوار است تا گفت‌وگوهای میان افغانان در همین ماه آغاز شود، اما منابعی در میان طالبان می‌گویند تا هنگامی که تمامی پنج‌هزار زندانی طالبان آزاد نشده‌اند گفت‌وگوهای صلح آغاز نخواهند شد.

منبع: طالبان فهرست بدیل برای رهایی ۵۹۲ زندانی ارایه کرده‌اند

تاکنون ۴۰۱۹ زندانی طالب از زندان‌های حکومت رها شده‌اند و طالبان ۷۳۷ زندانی حکومت را از بند رها ساخته‌اند.

Thumbnail

یک منبع می‌گوید که به‌جای ۵۹۲ زندانی طالب که دربارۀ رهایی آنان اختلاف وجود داشت، قرار است ۵۹۲ زندانی دیگر، بربنیاد یک فهرست تازۀ طالبان، از زندان‌ها رها شوند.

تاکنون ۴۰۱۹ زندانی طالب از زندان‌های حکومت رها شده‌اند و طالبان نیز ۷۳۷ زندانی حکومت را از بند رها ساخته‌اند.

پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که قرار است شماری از زندانیان طالبان که به‌جرم‌های جنایی بازداشت شده‌اند، رها نشوند.

بربنیاد توافق‌نامه صلح امریکا با طالبان، قرار است حکومت ۵ هزار زندانی طالبان را آزاد کند و طالبان هم بیش از یک‌هزار زندانی نیروهای دولتی را رها سازند.

طالبان گفته‌اند که تا زمانی‌که پنج‌هزار زندانی آنان رها نشوند، آنان گفت‌وگوهای صلح را آغاز نخواهند کرد.

روز گذشته، اعضای هیئت گفت‌وگوکنندۀ صلح، گفتند که این هیئت آمادۀ گفت‌وگوها با طالبان است اما تاکنون زمان آغاز این گفت‌وگوها مشخص نشده‌است.

اعضای این هیئت تأکید دارند که برای آغاز این گفت‌وگوها نیاز است تا سطح خشونت‌ها پایین بیایند و اعتماد لازم ایجاد شود.

نادر نادری، یک عضو این هیئت می‌گوید که ۲۱عضو این هیئت در چهار گروۀ کاری برای آماده‌گی‌ها ازبهر آغاز گفت‌وگوهای صلح کار می‌کنند.

اعضای هیئت گفت‌وگوکننده، بر تشکیل شورای عالی مصاله تأکید می‌ورزند و می‌گویند که این شورا باید هرچه زودتر اصول اساسی چگونگی گفت‌وگوهای میان افغانان را تعیین کند.

اما، طالبان حکومت را به شدت بخشیدن خشونت‌ها متهم می‌سازند و بر رهایی مجموع ۵ هزار زندانی این گروه برای آغاز مذاکرات مستقیم تأکید دارند.

با آن‌که حکومت افغانستان می‌گوید که امیدوار است تا گفت‌وگوهای میان افغانان در همین ماه آغاز شود، اما منابعی در میان طالبان می‌گویند تا هنگامی که تمامی پنج‌هزار زندانی طالبان آزاد نشده‌اند گفت‌وگوهای صلح آغاز نخواهند شد.

هم‌رسانی کنید