تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

منتقدان: تأخیر در اعلام نتایج زمینه‌ساز دستبرد به آرای مردم است

نهادهای ناظر بر روند انتخابات و شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان روز دوشنبه (۶عقرب) با انتقاد از تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند که این تأخیر، زمینۀ دستبرد به آرای واقعی مردم را فراهم خواهد ساخت.

آنان تاکید دارند که نباید آرای مردم به بازی گرفته شود.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان میدهد که این نهاد اجازه نخواهد تا به سرنوشت مردم دستبرد زده شود.

با آن که خبرنگاران همه روزه در کمیسیون مستقل انتخابات ساعات‌ها انتظار می‌کشند، تا از پیشرفت‌های کار این نهاد به مردم اطلاع رسانی نمایند؛ اما به گفتۀ این خبرنگاران ،اعضای کمیسیون انتخابات که یکی پی دیگری نا وقت روز به کمیسیون می آیند، یا حاضر نیستند به پرسش‌های شان پاسخ دهند و یا هم بیشتر اطلاعات را پنهان می کنند.

به روز دوشنبه نیز شماری از اعضای کمیسیون انتخابات و رییس دبیرخانه این کمیسیون همچون روزهای گذشته حاضر نشدند تا در برابر دوربین‌های رسانه‌ها ظاهر شوند.

دیانا صمدی- خبرنگار خبرنگاران ساعات منتظر می نشینند که اطلاع به دست بیاورند ولی هیچ کس در کمیسیون حاضر نیست بر ما پاسخ بدهند.»

حمید مایار-خبرنگار گفت:«کمیسیون در بخش اطلاع دهی رسانه‌ها را نادیده می گیرند و حتا ساعات‌ها رسانه و خبرنگاران را ساعات‌ها منتظر می نشانند و در اخیر هم معلومات درست نمی دهند.»

بربنیاد گفته‌های کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری به روز بیست وسوم ماه عقرب اعلام خواهد شد، آنچه که نگران کننده گفته می شود.

یوسف رشید- رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت:«به سلامت و اعتبار انتخابات صدمه میرساند و جمع کردن او از طرف کمیسیون دشوار خواهد بود.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان با انتقاد از تاخیر در اعلام نتایج می‌گویند که این وضعیت منجر به دستبرد به آرای مردم خواهد شد.

مریم سما – عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«کاملا غیر موجه است و کمیسیون باید بداند که نباید با آرای مردم بازی بکند.»

فریده کوچی- مجلس نماینده‌گان این بسیار یک کار منفی است و با آرای مردم معامله گری است.»

اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که اجازه نخواهد داد تا آرای مردم به معامله گرفته شود و حقایق پنهان بماند.

رحیمه ظریفی - عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«ما وقتی خاین خطاب می شویم که چیزی را از مردم افغانستان پنهان کنیم و ما هرچیزی را بر مردم می گویم و پاسخ گو هستیم.»

با این همه نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری در پانزدهم ماه قوس اعلام خواهد شد؛ اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفته است که اعلام نتایج در این زمان خلاف قانون انتخابات است و پذیرفتنی نخواهد بود.

 این نهاد می‌گوید که بررسی شان پس از اعلام نتایج نخستین نزدیک به چهل روز را دربر خواهد گرفت.

افغانستان

منتقدان: تأخیر در اعلام نتایج زمینه‌ساز دستبرد به آرای مردم است

به روز دوشنبه نیز شماری از اعضای کمیسیون انتخابات و رییس دبیرخانه این کمیسیون همچون روزهای گذشته حاضر نشدند تا در برابر دوربین‌های رسانه‌ها ظاهر شوند.

Thumbnail

نهادهای ناظر بر روند انتخابات و شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان روز دوشنبه (۶عقرب) با انتقاد از تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند که این تأخیر، زمینۀ دستبرد به آرای واقعی مردم را فراهم خواهد ساخت.

آنان تاکید دارند که نباید آرای مردم به بازی گرفته شود.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان میدهد که این نهاد اجازه نخواهد تا به سرنوشت مردم دستبرد زده شود.

با آن که خبرنگاران همه روزه در کمیسیون مستقل انتخابات ساعات‌ها انتظار می‌کشند، تا از پیشرفت‌های کار این نهاد به مردم اطلاع رسانی نمایند؛ اما به گفتۀ این خبرنگاران ،اعضای کمیسیون انتخابات که یکی پی دیگری نا وقت روز به کمیسیون می آیند، یا حاضر نیستند به پرسش‌های شان پاسخ دهند و یا هم بیشتر اطلاعات را پنهان می کنند.

به روز دوشنبه نیز شماری از اعضای کمیسیون انتخابات و رییس دبیرخانه این کمیسیون همچون روزهای گذشته حاضر نشدند تا در برابر دوربین‌های رسانه‌ها ظاهر شوند.

دیانا صمدی- خبرنگار خبرنگاران ساعات منتظر می نشینند که اطلاع به دست بیاورند ولی هیچ کس در کمیسیون حاضر نیست بر ما پاسخ بدهند.»

حمید مایار-خبرنگار گفت:«کمیسیون در بخش اطلاع دهی رسانه‌ها را نادیده می گیرند و حتا ساعات‌ها رسانه و خبرنگاران را ساعات‌ها منتظر می نشانند و در اخیر هم معلومات درست نمی دهند.»

بربنیاد گفته‌های کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری به روز بیست وسوم ماه عقرب اعلام خواهد شد، آنچه که نگران کننده گفته می شود.

یوسف رشید- رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت:«به سلامت و اعتبار انتخابات صدمه میرساند و جمع کردن او از طرف کمیسیون دشوار خواهد بود.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان با انتقاد از تاخیر در اعلام نتایج می‌گویند که این وضعیت منجر به دستبرد به آرای مردم خواهد شد.

مریم سما – عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«کاملا غیر موجه است و کمیسیون باید بداند که نباید با آرای مردم بازی بکند.»

فریده کوچی- مجلس نماینده‌گان این بسیار یک کار منفی است و با آرای مردم معامله گری است.»

اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که اجازه نخواهد داد تا آرای مردم به معامله گرفته شود و حقایق پنهان بماند.

رحیمه ظریفی - عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«ما وقتی خاین خطاب می شویم که چیزی را از مردم افغانستان پنهان کنیم و ما هرچیزی را بر مردم می گویم و پاسخ گو هستیم.»

با این همه نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری در پانزدهم ماه قوس اعلام خواهد شد؛ اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفته است که اعلام نتایج در این زمان خلاف قانون انتخابات است و پذیرفتنی نخواهد بود.

 این نهاد می‌گوید که بررسی شان پس از اعلام نتایج نخستین نزدیک به چهل روز را دربر خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره