تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

منتقدان: جداسازی سه بخش از وزارت مالیه فساد را افزایش می‌دهد

دیده‌بان شفافیت افغانستان، جداسازی بخش‌های گمرک‌ها، عواید و بودجه را که بخش‌های مهم گردآوری درآمدها و توزیع درآمدهای ملی استند، از وزارت مالیه ناسنجیده می‌داند و می‌گوید که اینکار زمینه‌ساز تمرکز فساد خواهد شد.

مسؤولان این نهاد، هرچند می‌گویند که طرف‌دار اصلاحات در وزارت مالیه استند، اما تغییرات این چنینی درساختار وزارت مالیه مشکلات را بیشتر خواهد ساخت.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «تغییرات ساختاری در وزارت مالیه به لحاظ جدا کردن بخش عواید و گمرکات باید در ۵ سال گذشته انجام میشد، و به شکلی که فعلا انجام شده ای تغییرات بجا و سنجیده نبوده.»

عبدالقادرجیلانی، سخن‌گوی پیشین وزارت مالیه نیز افزود: «ایجاد سه اداره مستقل، این به این معنی است که رییس جمهورمسوولیت های  مشخص وزارت مالیه را تنها و تنها در ارگ انتقال میدهد.» 

از سویی هم، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس با درنظرداشت مشکلات بزرگ درپنج سال گذشته در وزارت مالیه، تصمیم رییس‌جمهور مبنی‌بر جداسازی این سه بخش از وزارت مالیه را بی‌مشوره با مجلس، پرسش‌برانگیز می‌دانند.

جاوید ساپی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «تاکنون هیچ نوعی رایزنی در این خصوص با مجلس صورت نگرفته، این خود بیان گر دست اندازی  حکومت در امور ولسی جرگه است.»
ضیاءالدین آقازوی، عضو مجلس گفت:«هزاران نفر از مردم ما باوجود داشتن تحصیلات عالی بیکار استند، ولی یک نفر سه یا چهار بخش را اشغال میکند، این تبانی مستقیم با فساد است.»
همزمان با دستور رییس‌جمهور برای جداسازی سه بخش مهم از وزارت مالیه، انستیتیوت صلح ایالات متحده امریکا، تجزیه وزارت مالیه افغانستان را به بی دست و پاسازی این وزارت تشبیه کرده‌است.

از سویی هم، الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا، انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه به ریاست‌جمهوری افغانستان را نگران کننده خوانده‌است

بازرگانی

منتقدان: جداسازی سه بخش از وزارت مالیه فساد را افزایش می‌دهد

پیش از این، معاون وزارت امورخارجه امریکا نیز انتقال بخش‌هایی از وزارت مالیه را به ارگ نگران کننده گفته‌است.

Thumbnail

دیده‌بان شفافیت افغانستان، جداسازی بخش‌های گمرک‌ها، عواید و بودجه را که بخش‌های مهم گردآوری درآمدها و توزیع درآمدهای ملی استند، از وزارت مالیه ناسنجیده می‌داند و می‌گوید که اینکار زمینه‌ساز تمرکز فساد خواهد شد.

مسؤولان این نهاد، هرچند می‌گویند که طرف‌دار اصلاحات در وزارت مالیه استند، اما تغییرات این چنینی درساختار وزارت مالیه مشکلات را بیشتر خواهد ساخت.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «تغییرات ساختاری در وزارت مالیه به لحاظ جدا کردن بخش عواید و گمرکات باید در ۵ سال گذشته انجام میشد، و به شکلی که فعلا انجام شده ای تغییرات بجا و سنجیده نبوده.»

عبدالقادرجیلانی، سخن‌گوی پیشین وزارت مالیه نیز افزود: «ایجاد سه اداره مستقل، این به این معنی است که رییس جمهورمسوولیت های  مشخص وزارت مالیه را تنها و تنها در ارگ انتقال میدهد.» 

از سویی هم، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس با درنظرداشت مشکلات بزرگ درپنج سال گذشته در وزارت مالیه، تصمیم رییس‌جمهور مبنی‌بر جداسازی این سه بخش از وزارت مالیه را بی‌مشوره با مجلس، پرسش‌برانگیز می‌دانند.

جاوید ساپی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «تاکنون هیچ نوعی رایزنی در این خصوص با مجلس صورت نگرفته، این خود بیان گر دست اندازی  حکومت در امور ولسی جرگه است.»
ضیاءالدین آقازوی، عضو مجلس گفت:«هزاران نفر از مردم ما باوجود داشتن تحصیلات عالی بیکار استند، ولی یک نفر سه یا چهار بخش را اشغال میکند، این تبانی مستقیم با فساد است.»
همزمان با دستور رییس‌جمهور برای جداسازی سه بخش مهم از وزارت مالیه، انستیتیوت صلح ایالات متحده امریکا، تجزیه وزارت مالیه افغانستان را به بی دست و پاسازی این وزارت تشبیه کرده‌است.

از سویی هم، الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا، انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه به ریاست‌جمهوری افغانستان را نگران کننده خوانده‌است

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره