تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نتایج نخستین انتخابات به تاریخ از پیش تعیین شده اعلام نخواهد شد

بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، باید نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری فردا (شنبه، ۲۷) میزان و نتایج نهایی به تاریخ ۱۶ عقرب اعلام شوند، اما کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نخسیتن این انتخابات را فردا اعلام نخواهد کرد.

اعضای مستقل انتخابات، می‌گویند که احتمال دارد نتایج نُخستین انتخابات در پایان هفتۀ آینده اعلام شود.

آن‌ها، می‌گویند که به روز شنبه، دربارۀ کارکردها و چالش‌ها در برابر کار شان توضیخ خواهند داد.

رحیمه ظریفی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «در هر زمانی که هست، بالاخره تا ۱۲بجه شب و یا وقت‌تر از آن، ما به مردم افغانستان حتمأ پیام اجرأت خود را و چالش‌هایی که فراراه کار ما بخاطر اعلام نتایج در بیست و هفت میزان وجو دارند، بیان خواهد کردیم.»

هم‌اکنون کار روی تقتیش ۲۳۰۰ دستگاۀ شناخت بایومتریک که در کمیسیون مستقل انتخابات قرنطین شده بودند، جریان دارد. هرچند قرار بود این روند شب گذشته پایان یابد.

از سویی هم، برخی از ناظران دسته‌های انتخاباتی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، امروز بر سرچگونگی تفتیش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات درگیر شدند و این باعث شد تا روند تفتیش آرای دستگاه‌های قرنطین شده برای زمان کوتاهی به تأخیر بیافتد.

اما، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که این درگیری میان ناظران دستۀ انتخاباتی اشرف غنی و کارمندن کمیسیون بوده‌است.

به گفتۀ کمیسیون انتخابات، تاکنون اطلاعات بیش از یک اعشاریه هفت میلیون رأی‌دهنده از دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی این نهاد انتقال یافته‌اند.

نتایج نخستین انتخابات به تاریخ از پیش تعیین شده اعلام نخواهد شد

اعضای مستقل انتخابات، می‌گویند که احتمال دارد نتایج نُخستین انتخابات در پایان هفتۀ آینده اعلام شود.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، باید نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری فردا (شنبه، ۲۷) میزان و نتایج نهایی به تاریخ ۱۶ عقرب اعلام شوند، اما کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نخسیتن این انتخابات را فردا اعلام نخواهد کرد.

اعضای مستقل انتخابات، می‌گویند که احتمال دارد نتایج نُخستین انتخابات در پایان هفتۀ آینده اعلام شود.

آن‌ها، می‌گویند که به روز شنبه، دربارۀ کارکردها و چالش‌ها در برابر کار شان توضیخ خواهند داد.

رحیمه ظریفی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «در هر زمانی که هست، بالاخره تا ۱۲بجه شب و یا وقت‌تر از آن، ما به مردم افغانستان حتمأ پیام اجرأت خود را و چالش‌هایی که فراراه کار ما بخاطر اعلام نتایج در بیست و هفت میزان وجو دارند، بیان خواهد کردیم.»

هم‌اکنون کار روی تقتیش ۲۳۰۰ دستگاۀ شناخت بایومتریک که در کمیسیون مستقل انتخابات قرنطین شده بودند، جریان دارد. هرچند قرار بود این روند شب گذشته پایان یابد.

از سویی هم، برخی از ناظران دسته‌های انتخاباتی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، امروز بر سرچگونگی تفتیش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات درگیر شدند و این باعث شد تا روند تفتیش آرای دستگاه‌های قرنطین شده برای زمان کوتاهی به تأخیر بیافتد.

اما، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که این درگیری میان ناظران دستۀ انتخاباتی اشرف غنی و کارمندن کمیسیون بوده‌است.

به گفتۀ کمیسیون انتخابات، تاکنون اطلاعات بیش از یک اعشاریه هفت میلیون رأی‌دهنده از دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی این نهاد انتقال یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید