Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخستین مرکز آموزش ورزش یوگا در بلخ گشایش یافت

نخستین مرکز آموزش ورزش یوگا از سوی ریاست تربیت بدنی ولایت بلخ با همکاری کنسولگری هند، در مزارشریف گشایش یافت.

روکی سرخوش، آمر ورزش ولایت بلخ می گوید که آنان در تلاش استند تا مرکز‌های آموزش ورزش یوگا را در ولایت بلخ توسعه دهند: «دانش آموزان مدت یک ماه آموزش می بینند و پس از آن مدت، چهره ها نخبه از میان آنان برگزیده می شود برای آموزش در کلاس های دیگر.»

جوانانی که آمده‌اند تا ورزش یوگا را در این مرکز یاد بگیرند، شمارِشان به سی تن می‌رسند؛ پانزده تن از این دانش‌آموزان ورزش یوگا، دختران استند.

سید سلطان، یکی از این دانش آموزان است. او می گوید ورزش یوگا به بهبود توانایی عضلات انسان کمک می‌کند و موجب افزایش قدرت عضله و نیرومند ساختن تمرکز ذهنی می‌گردد و همین دلایل باعث شده است که وی به این ورزش رو بیاورد: «حرکت ها همه تمرکز محور است و یک رابطه خوب بین مغز و بدن انسان برقرار می کند.»

سویتا، دانش آموز دیگر این مرکز نیز می افزاید: «یوگان بخاطر ذهن و روح انسان مفید است.»

دانش آموزان در این مرکز، از سوی غلام عسکری زیدی، آموزگار هندی آموزش می بینند. 

این آموزگار ورزش یوگا می‌گوید که اجرای روزمره حرکت‌های نرمشی یوگا، سبب جلوگیری از بیماری‌های گوناگون می‌شود و این ورزش در بیش از ۱۷۰ کشور جهان رایج است.

خاستگاه اصلی این ورزش، هندوستان است و چند سالی می شود که در افغانستان نیز راه باز کرده است.

نخستین مرکز ورزشی یوگا، سال گذشته از سوی بانوان در کابل راه اندازی شد.

نخستین مرکز آموزش ورزش یوگا در بلخ گشایش یافت

خاستگاه اصلی این ورزش، هندوستان است و چند سالی می شود که در افغانستان نیز راه باز کرده است. نخستین مرکز ورزشی یوگا، سال گذشته از سوی بانوان در کابل راه اندازی شد.

تصویر بندانگشتی

نخستین مرکز آموزش ورزش یوگا از سوی ریاست تربیت بدنی ولایت بلخ با همکاری کنسولگری هند، در مزارشریف گشایش یافت.

روکی سرخوش، آمر ورزش ولایت بلخ می گوید که آنان در تلاش استند تا مرکز‌های آموزش ورزش یوگا را در ولایت بلخ توسعه دهند: «دانش آموزان مدت یک ماه آموزش می بینند و پس از آن مدت، چهره ها نخبه از میان آنان برگزیده می شود برای آموزش در کلاس های دیگر.»

جوانانی که آمده‌اند تا ورزش یوگا را در این مرکز یاد بگیرند، شمارِشان به سی تن می‌رسند؛ پانزده تن از این دانش‌آموزان ورزش یوگا، دختران استند.

سید سلطان، یکی از این دانش آموزان است. او می گوید ورزش یوگا به بهبود توانایی عضلات انسان کمک می‌کند و موجب افزایش قدرت عضله و نیرومند ساختن تمرکز ذهنی می‌گردد و همین دلایل باعث شده است که وی به این ورزش رو بیاورد: «حرکت ها همه تمرکز محور است و یک رابطه خوب بین مغز و بدن انسان برقرار می کند.»

سویتا، دانش آموز دیگر این مرکز نیز می افزاید: «یوگان بخاطر ذهن و روح انسان مفید است.»

دانش آموزان در این مرکز، از سوی غلام عسکری زیدی، آموزگار هندی آموزش می بینند. 

این آموزگار ورزش یوگا می‌گوید که اجرای روزمره حرکت‌های نرمشی یوگا، سبب جلوگیری از بیماری‌های گوناگون می‌شود و این ورزش در بیش از ۱۷۰ کشور جهان رایج است.

خاستگاه اصلی این ورزش، هندوستان است و چند سالی می شود که در افغانستان نیز راه باز کرده است.

نخستین مرکز ورزشی یوگا، سال گذشته از سوی بانوان در کابل راه اندازی شد.

هم‌رسانی کنید