Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست اضطراری یک چرخ‌بال نیروهای هوایی در ولایت هلمند

در یک خبرنامه‌یی وزارت دفاع ملی روز یک‌شنبه (۲۳ ثور) آمده‌است که یک چرخ‌بال نیروهای هوایی کشور هنگامی پشتیبانی عملیات زمینی، به‌علت عوارض فنی در ولایت هلمند، نشست اضطراری کرده‌است.

بربنیاد خبرنامه، چرخ‌بال عارضه‌دار توسط ضربات هوایی در روستای یخچال ولسوالی نهر سراج این ولایت ازمیان برده شد و سرنشینان این چرخ‎بال یادشده، توسط چرخ‌بال‌های شامل عملیات، به‌گونه‌یی مصئون به قرارگاه هوای شوراب انتقال یافته‌است.
 
در خبرنامه جزییات بیشتری در این باره، داده نشده‌است.
 
این در حالی‌ست هم‌اکنون درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان از دو روز به این سو در ده ولایت کشور، ادامه دارد. گفته می‌شود که دراین درگیری‌ها ده‌ها تن از نیروهای دولتی و شروشیان طالب کشته و زخمی شده‌اند. 

نشست اضطراری یک چرخ‌بال نیروهای هوایی در ولایت هلمند

وزارت دفاع ملی، نشست اضطراری یک چرخ‌بال نیروهای هوایی کشور را در ولایت هلمند، تأیید می‌کند.

تصویر بندانگشتی

در یک خبرنامه‌یی وزارت دفاع ملی روز یک‌شنبه (۲۳ ثور) آمده‌است که یک چرخ‌بال نیروهای هوایی کشور هنگامی پشتیبانی عملیات زمینی، به‌علت عوارض فنی در ولایت هلمند، نشست اضطراری کرده‌است.

بربنیاد خبرنامه، چرخ‌بال عارضه‌دار توسط ضربات هوایی در روستای یخچال ولسوالی نهر سراج این ولایت ازمیان برده شد و سرنشینان این چرخ‎بال یادشده، توسط چرخ‌بال‌های شامل عملیات، به‌گونه‌یی مصئون به قرارگاه هوای شوراب انتقال یافته‌است.
 
در خبرنامه جزییات بیشتری در این باره، داده نشده‌است.
 
این در حالی‌ست هم‌اکنون درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان از دو روز به این سو در ده ولایت کشور، ادامه دارد. گفته می‌شود که دراین درگیری‌ها ده‌ها تن از نیروهای دولتی و شروشیان طالب کشته و زخمی شده‌اند. 

هم‌رسانی کنید